1996 m. rudenį vyko Seimo rinkimai. Kretingos rinkimų apygardoje į antrąjį turą išėjo Krikščionių demokratų partijos atstovas Ignacas Uždavinys ir Politinių kalinių bei tremtinių sąjungos atstovas, Kretingos ligoninės gydytojas Antanas Švitra.
Korespondentės kalbintas I. Uždavinys laikraščio „Švyturys“ puslapiuose guodėsi, kad jis nesitikėjęs pasiekti antrąjį turą, ypač po „to šmeižto apie mane laikraščiuose. Prie šio ažiotažo paskutiniu savo pareiškimu prisidėjo ir Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga Kretingoje“. Jis džiaugėsi, pasiekęs rinkimų finišą.
A. Švitra, kalbintas korespondentės, sakė, kad I. Uždavinį pažįsta dar nuo studijų laikų, nes abu kažkada gyveno viename bendrabutyje. „Tačiau kai kurie rinkėjai sako, kad norėtų Seime turėti ir savo žmogų – iš Kretingos. Žmogų pažįstamą, žinantį visas vietos problemas“, – kalbėjo A. Švitra.
Kaip įprasta, rudenį vyksta laikraščių prenumerata ateinantiems metams. „Švyturys“ skelbė savo prenumeratos kainas. Metinė prenumeratos kaina nebuvo nurodyta, o pusmečiui kainavo 22,68 lito, ketvirčiui – 11,34 Lt, mėnesiui – 3,68 Lt.


Žinutėje „Akmena“ atsigauna“ rašoma, kaip sunku įvairioms bendrovėms parduoti savo produkciją, išvengti bankrotų. O „Akmena“ nespėja vykdyti užsakymų, smulkesnių užsakymų – už 10-12 tūkstančių litų, – net atsisakoma. Rugsėjo mėnesį bendrovė pagamino produkcijos už 240 tūkst. litų, pirmą kartą per pusantrų metų buvo gauta pelno. „Spalio mėnesiui „Akmenos“ medienos apdirbimo cechas turi užsakymų už 400 tūkst. litų, siuvykla – už 180 tūkst. litų. Didžiausią paklausą užsienyje turi vaikiški baldai, lentynėlės, laikrodinės, Lietuvoje – darbo drabužiai. Užsakovai už kretingiškių produkciją atsiskaito beveik iš karto“. Produkcija realizuojama Prancūzijoje, Vokietijoje, Danijoje, Belgijoje, Danijoje.
O akcinė bendrovė „Kretingos grūdai“, parsigabenusi runkelių išspaudų, dės juos į kombinuotus pašarus kiaulėms, galvijams. „Išspaudos nebrangios, todėl atpigs ir pašarai“, – teigiama informacijoje.
Dar viena informacija apie gamybą – iš „Žemaitijos linų“. Ūkininkai jau pristatė apie 700 tonų linų šiaudelių, iš jų apie 80 proc. pateikė Kretingos rajono ūkininkai. Daugiausia linų į bendrovę atgabeno P. Turauskis, B. Milius, Pauliukienė, Lomsargis. Teigiama, kad rudenį „Žemaitijos linai“ darbą pradės kiek vėliau nei kitos panašios bendrovės, todėl darbo turėtų pakakti visą žiemą.
O Kretingos kultūros rūmuose veikė Aukštesniosios žemės ūkio mokyklos vyr. dėstytojos Irenos Lapinskaitės humoristinių piešinių, išjuokiančių visuomenės ydas, paroda.
Tarp oficialių žinučių ir informacijų galima paminėti žinią, kad nuo 1997 m. sausio 1 d. Vyriausybė nustatė naują gyventojų pajamų mokestį, jis nuo 33 proc. bus mažinamas iki 29 proc. Neapmokestinamų pajamų dydis bus 300 litų, o galiojantis – 191 Lt. Be to, nustatytas ir minimalus gyvenimo lygis – 100 litų per mėnesį. Be to, bazinė alga bus 90 litų, bazinė pensija – iki 110 litų.
Kretingos muziejaus gamtos skyriaus vedėja Joana Janulaitienė laikraščio puslapyje kvietė visus aplankyti žiemos sodą. Ji pastebėjo, kad apskritai kambarinius augalus kažkada pirmieji pradėjo Skandinavijos gyventojai, o priversti augalą gyventi jam neįprastoje aplinkoje – didelis menas. Autorė nurodo, kad augalas, ilgesnį laiką gyvenantis be vandens, ima skleisti pavojaus signalus, o Anglijos mokslininkai išmoko pagauti ir iššifruoti tokius garsus. Ji pataria retkarčiais pasikalbėti su kambaryje auginamais augalai, paglostyti jų lapiją. Žiemos sode auginamos gėlės, įvairūs augalai visiems lankytojams suteikia džiaugsmo, pozityvaus patyrimo.
Rubrikoje „Atgarsiai“ buvo skelbta keista A. Vasiliausko nuomonė „Ką pirmąjį P. Mažeika užkas“. „Šeštadienį prie Šv. Antano kolegijos sutikau mielą ir dorą pranciškonų kunigą ir jo paklausiau: „Ar P. Mažeika, rašydamas yra teisus sakydamas „marksistinė ideologija žlunga tik kartu užkasus kūną“? Juk tai marksistinė dialektinė metodologija, kuri idėją ir materiją vertina iš taško, kas pirminis ir ant ko ji stovi“. Gerb. kunigas atsakė: „Jūs teisus“. Taigi ponas P. Mažeika pripažįsta materialistinę sampratą, kad ideologija gali žlugti tik kūną užkasus. Šia samprata vadovavosi mažaraščiai ir su psichiniais trūkumais – Hitleris, Stalinas. Išeina pagal jus, P. Mažeika, kad norint sunaikinti ideologiją, reikia sunaikinti ir kūnus, o kūnus sunaikinti be gulagų ir krematoriumų neįmanoma. Štai ką jūs su savo vienminčiais propaguojate“.
Matyt, panašių pseudofilosofinių diskusijų laikraštyje daugiau lyg ir nebuvo.


Kartenos vidurinės mokyklos mokytoja Bronė Butkuvienė guodėsi, kaip tamsu, šalta miestelio bibliotekoje. „Į biblioteką – su žvake“ – taip vadinosi jos publikacija. Autorės teigimu, pasėdėjus bibliotekoje porą ar trejetą dienų galėtum realiai įvertinti, kokiomis sąlygomis dirba bibliotekininkė Zinaida Viršilienė. „Bibliotekoje gražu, tvarkinga, bet šalta, o jeigu diena ūkanota – vos galima surasti pačią bibliotekininkę – tamsu. Užėjęs skaitytojas nešasi laikraštį prie pat lango, kad galėtų įžiūrėti bent datą“.
Tik pokario metais bibliotekos dirbo prie žvakių šviesos, bet dabar viskas labai panašu. Autorė skundėsi ir dėl laikraščių, žurnalų, knygų komplektacijos. Jos nuomone, per mažai gaunama centrinių laikraščių egzempliorių, knygos ateina nepilnais komplektais. Vaikai norėtų paskaityti populiariausių knygų, tačiau jų trūksta. „Gražios jos, viliojančios, bet kainos… „Liūtas karalius“ – 28 litai“.
Spalio pabaigoje buvo aprašyta policijos akcija „Prevencija-96“. Kaip galima suprasti iš teksto, prevencija lietė kovą su naminukės gamintojais. Viename visos dienos prevencinių priemonių reide dalyvavo ir laikraščio žurnalistas.
Pirmiausia policija aplankė Kūlupėnuose gyvenantį Igną Viskontą. Su juo policijai išėjo nelabai malonus pokalbis, nes žmogus savo lauko rūsyje laikė klasikinį naminės fabrikėlį. Maža to, be būtinų įrenginių policija aptiko ir brogos! O po to – protokolai, baudos grėsmė. O ta bauda – solidi, nuo 300 iki 1,5 tūkstančio litų!
Dar vieną kūlupėniškį tądien policija sustabdė kelyje Salantai-Kretinga. Jis motociklu vežėsi 10 litrų jau išvirtos brogos. Taip įkliuvo Vaidotas Budrys.
Asteikų kaime su naminukės įrenginiais įkliuvo Anicetas Vaitkevičius. Jis teisinosi, kad „velnių lašų“ pasigaminęs talkininkams, niekam nieko nepardavinėjęs. Guodėsi, kad dirba Kartenos linų fabrike ir net penkis mėnesius negauna atlyginimo.
„Juodosios kronikos“ rubrikoje buvo aprašytos tų dienų nelaimės ir nusikaltimai. Kretingos Trakų gatvėje nuo pastolių nukrito ir užsimušė 1965 m. gimęs vyras. Išlaužus vieno garažo duris pavogtas šaldytuvas, apdailos plytelės. Iš kito kretingiškio garažo vagys pavogė akumuliatorių, magnetofoną, garso kolonėles, 7 elektros reles, šilumos jungiklius. Iš veterinarijos ligoninės vieno kabineto vagys išsinešė fakso aparatą „Minolta“. O Kretingos Žemaitės alėjoje du berniukai iš moters pagrobė rankinę, kurioje buvo 42 litai ir trys parkeriai auksuotomis plunksnomis.
Tokie reikalai aprašyti 1996 m. spalio pabaigos „Švyturio“ laikraštyje.

Parengė Andrius JUŠKEVIČIUS

 6,600 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes