Savivaldybei neseniai gavus du naujus mokyklinius autobusiukus, Tarybai teko balsuoti dėl išankstinėje darbotvarkėje nenumatyto klausimo – šias transporto priemones perduoti naudoti ir patikėjimo teise valdyti mokykloms.
Vėliau Tarybos nario kadenciją pradėjęs Laimonas Žemaitis patvirtintas Finansų ir inovacijų komiteto nariu, vėliau išrinktas ir šio komiteto pirmininku, o taip pat tapo ir Kolegijos nariu.
Tarybos nariams beliko tik sutikti su faktu, kad dvejose rajono mokyklose – Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciniame centre ir Kartenos mokykloje-daugiafunkciniame centre nesusiformavo dvi vyresnės klasės. Taryba nebuvo linkusi iš savivaldybės biudžeto lėšų finansuoti nepilnų klasių, o vaikai pasirinko kitas švietimo įstaigas.
Taryba atšaukė savo ankstesnį sprendimą dėl Kartenos ir Salantų pirminių sveikatos priežiūros centrų sujungimo. Gyventojų balsas, jų aiški pozicija prieš panašią pertvarką buvo išgirstas.
Buvo patvirtintas kompensacijų dydis gyventojams už kieto ar kitokio kuro įsigijimą. Nustatytos vidutinės kietojo ar kitokio kuro kainos, taikomos būsto šildymo ir karšto vandens ruošimui kompensacijoms skaičiuoti: malkų – 50 Eur už vieną kubinį metrą; akmens anglies – 0,37 Eur už kg; dyzelino (krosnių kūrenimui) – 0,90 Eur už kg; medienos briketų – 0,27 Eur už kg; pjuvenų granulių – 0,30 Eur už kg; durpių briketų – 0,17 Eur už kg; suskystintų dujų balionuose – 1,52 Eur už kg. Nurodyta, kad šis sprendimas įsigalios nuo 2023 m. spalio 1 dienos.
Šiokius tokius juridinius prieštaravimus teko spręsti tvirtinant seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatus. Tarybos narys Egidijus Viskontas pastebėjo, kad sprendimo projekto pagrindu nurodytas tvarkos aprašas, kuris „de jure“ negalioja, nes pernai birželį buvo priimtas įstatymas, pagal kurį senasis aprašas privalomai turėjo būti pakeistas. Tai nebuvo padaryta, o dabar siūloma tvirtinti sprendimą, vadovaujantis juridiškai negaliojančiais Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatais. Tarybos nariui buvo atsakyta, kad naujasis tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis nauju Vietos savivaldos įstatymu, o įstatymas viršesnis už savivaldybės tarybos sprendimą.
Dėl pastebėtų faktinių klaidų ir neaiškumų nuspręsta kitą posėdį svarstyti tiksliau parengtą sprendimo projektą dėl turto perėmimo savivaldybės žinion. Sprendimo projektas numatė Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybių funkcijai atlikti faktiškai valdomą valstybės nekilnojamąjį turtą – vietinės reikšmės kelius ir gatves.

 2,796 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes