Penktadienį Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje surengta tradicinė Kretingos rajono gabių ir talentingų mokinių bei juos ruošusių mokytojų pagerbimo šventė.

Už aktyvų Kretingos rajono savivaldybės vardo garsinimą akademiniais, meniniais bei sportiniais pasiekimais Lietuvoje ir už jos ribų rajono mokiniai bei jų mokytojai specialios šventės metu yra pagerbiami jau 19 kartą.

Išskirtina, kad šiemet, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, rajono gabiems mokiniams bei juos ruošusiems mokytojams pirmą kartą skirtos ir piniginės premijos.

Priklausomai nuo pasiekimų,  mokiniui ar komandai skiriamos premijos dydis siekia nuo 150 eurų iki 400 eurų. Tuo metu mokytojui yra skiriama 50 proc. mokiniui ar komandai skirtos premijos dydžio premija už kiekvieną paruoštą prizininką ar komandą.

Padėkos ir apdovanojimai įteikti šiems Kretingos rajono gabiems mokiniams bei jų mokytojams:

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokiniui Andriui Lukauskui, Lietuvos mokyklų žaidynių šuolio į aukštį rungtyje užėmusiam II vietą, bei jį parengusiam fizinio ugdymo mokytojui ekspertui Vidmantui Lapinskui;

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokinei Karolinai Repšytei, Lietuvos mokyklų žaidynių šuolio į aukštį rungtyje užėmusiai III vietą, ir ją parengusiai fizinio ugdymo mokytojai metodininkei Ritai Gembickienei;

Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos mokiniui Adomui Kavaliauskui, penktosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados šalies etapo I vietos laimėtojui, ir šokio vyresniajai mokytojai Onai Narmontienei;

Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos mokiniui Leonardui Vaišiui, V Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados šalies etapo II vietos laimėtojui, bei jo mokytojai Onai Narmontienei;

Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos berniukų futbolo komandai, Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų finalinėse berniukų (gim. 2010 m. ir jaunesnių) futbolo varžybose užėmusiai II vietą, bei fizinio ugdymo vyresniajai mokytojai Linai Galinskienei;

Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos jaunučių (berniukų) tinklinio komandai, Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų tinklinio vaikinų (gim. 2006 m. ir jaunesnių) finalinėse varžybose užėmusiai I vietą, ir fizinio ugdymo vyresniajam mokytojui Rolandui Juknevičiui;

Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos jaunučių (mergaičių) tinklinio komandai, Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų tinklinio merginų (gim. 2006 m. ir jaunesnių) finalinėse varžybose užėmusiai III vietą, ir mokytojui Rolandui Juknevičiui;

Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos vaikinų tinklinio komandai, Lietuvos mokyklų žaidynių tinklinio vaikinų (gim. 2006 m. ir jaunesnių) finalinėse varžybose užėmusiai II vietą, ir mokytojui Rolandui Juknevičiui;

Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos mokinei Ugnei Rimgailaitei, Lietuvos jaunių iki 17 metų amžiaus sunkiosios atletikos čempionate (svorio kategorijoje iki 40 kg) užėmusiai III vietą, ir ją parengusiam fizinio ugdymo mokytojui metodininkui Arvydui Bušeckui;

Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos mokiniui Tijui Valantai, III Lietuvos mokinių geografijos olimpiados III vietos laimėtojui, bei jį paruošusiai geografijos mokytojai Agnei Viskontienei;

Pranciškonų gimnazijos mokiniui Jokūbui Baltūsiui, 15-osios tarptautinės geomokslų olimpiados IESO2022 bronzos medalio laimėtojui, ir jį rengusiam geografijos mokytojui metodininkui Viliui Adomaičiui;

Pranciškonų gimnazijos mokinei Amandai Indrišiūnaitei, 7-osios Lietuvos 5–8 klasių mokinių Gamtos mokslų –biologijos (STEAM) olimpiados nacionalinio etapo II vietos laimėtojai, ir ją parengusiam biologijos mokytojui metodininkui Kęstučiui Kauliui;

Pranciškonų gimnazijos mokinei Urtei Mackevičiūtei, Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos (300 m. bėgimas su barjerais) čempionate užėmusiai III vietą;

Pranciškonų gimnazijos mokinei Guodai Mėčiūtei, 6-osios Lietuvos geomokslų olimpiados III laipsnio diplomo ir bronzos medalio laimėtojai, bei mokytojui metodininkui Viliui Adomaičiui;

Pranciškonų gimnazijos mokinei Urtei Navasaitytei, 14-osios Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiados respublikinio etapo II laipsnio diplomo ir sidabro medalio laimėtojai, ir jos mokytojams – biologijos mokytojui metodininkui Kęstučiui Kauliui, fizikos mokytojai metodininkei Irenai Černeckienei, chemijos mokytojai metodininkei Vilmai Švitrienei;

Pranciškonų gimnazijos mokiniui Tomui Valiūnui, 55-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso respublikinio etapo I laipsnio diplomo ir aukso medalio laimėtojui ir 35-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados respublikinio etapo I laipsnio diplomo ir aukso medalio laimėtojui, bei jį ruošusiems mokytojams – lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertei Irmai Šedienei ir mokytojui metodininkui Viliui Adomaičiui;

Pranciškonų gimnazijos mokiniui Kristoforui Valkiūnui, 52-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso III laipsnio diplomo ir bronzos medalio laimėtojui, bei jį rengusiai lietuvių kalbos ir literatūros vyresniajai mokytojai Justinai Žukauskienei;

Kretingos meno mokyklos mokiniui Benui Bružui, XXX Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso I vietos laimėtojui, ir jį rengusiam Kretingos meno mokyklos mušamųjų instrumentų mokytojui Wladimir Sudnowski;

Kretingos meno mokyklos mokiniui Ignui Lukauskui, XV nacionalinio Jono Švedo konkurso laureatui, bei Kretingos meno mokyklos birbynės mokytojui metodininkui Donatui Merkeliui;

Kretingos meno mokyklos mokiniui Justui Miliauskui, XXX Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso III vietos laimėtojui, ir Kretingos meno mokyklos pučiamųjų instrumentų mokytojui metodininkui Alvydui Bružui;

Kretingos meno mokyklos mokiniui Mindaugui Miliauskui, XXX Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso I vietos laimėtojui, ir mokytojui metodininkui Alvydui Bružui;

Kretingos meno mokyklos mokiniui Rokui Skurvydui, XXII nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurso laureatui, ir Kretingos meno mokyklos fortepijono mokytojai ekspertei Kilnutei Skripkauskienei;

Kretingos meno mokyklos mokiniui Simonui Šamonskiui, XXX Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso II vietos laimėtojui, ir Kretingos meno mokyklos trimito mokytojui metodininkui Kaziui Tiškui;

Salantų meno mokyklos mokinei Emilijai Budrytei, XV nacionalinio Jono Švedo konkurso II laipsnio diplomo laimėtojai, ir Salantų meno mokyklos direktorei, muzikos mokytojai metodininkei Silvijai Piluckienei;

Salantų meno mokyklos akordeonų kvartetui – Mykolui Šopagai, Edgarui Petrov, Tomui Vaičiui, Vidui Jurui Žabinskui, Lietuvos akordeonistų konkurso Vilnius 2023 II vietos laimėtojams, ir Salantų meno mokyklos vyresniajai muzikos mokytojai Sigutei Kryžauskienei;

Kretingos sporto mokyklos mokinei Austėjai Beniušytei, Lietuvos jaunių bokso čempionate (svorio kategorija iki 75 kg) užėmusiai II vietą, ir Kretingos sporto mokyklos bokso mokytojui Aivarui Balsiui;

Kretingos sporto mokyklos badmintono mergaičių dvejeto komandai – Liepai Murauskaitei ir Ditei Kontrimaitei, Lietuvos jaunučių (U13) asmeninio badmintono čempionato mergaičių dvejeto varžybose užėmusioms III vietą, ir Kretingos sporto mokyklos badmintono mokytojai Vaidai Slušnienei;

Kretingos sporto mokyklos badmintono mergaičių dvejeto komandai – Vakarei Intaitei ir Mantei Jablonskytei, Lietuvos jaunučių (U11) asmeninio badmintono čempionato mergaičių dvejeto varžybose užėmusioms I vietą, ir mokytojai Vaidai Slušnienei;

Kretingos sporto mokyklos badmintono mišraus dvejeto komandai –  Kasparui Draukšai ir Ditei Kontrimaitei, Lietuvos jaunučių (U13) asmeninio badmintono čempionato mišraus dvejeto varžybose užėmusiems II vietą, ir mokytojai Vaidai Slušnienei;

Kretingos sporto mokyklos mokiniui Pijui Duonėlai, Lietuvos jaunučių bokso čempionato (svorio kategorija iki 70 kg) užėmusiam III vietą, ir mokytojui Aivarui Balsiui;

Kretingos sporto mokyklos mokinei Mantei Jablonskytei, Lietuvos jaunučių (U11)  asmeninio badmintono čempionato mergaičių vieneto varžybose užėmusiai I vietą, ir mokytojai Vaidai Slušnienei;

Kretingos sporto mokyklos mokiniui Gvidui Juciui, Lietuvos jaunių iki 17 metų vaikinų sunkiosios atletikos (svorio kategorija virš 102 kg) čempionate užėmusiam II vietą ir Lietuvos jaunių iki 15 metų sunkiosios atletikos (svorio kategorija virš 89 kg) čempionate užėmusiam II vietą, ir Kretingos sporto mokyklos sunkiosios atletikos mokytojui metodininkui Arvydui Bušeckui;

Kretingos sporto mokyklos mokinei Elijai Litvinaitei, Lietuvos jaunių iki 17 metų merginų sunkiosios atletikos (svorio kategorija iki 64 kg) čempionate užėmusiai I vietą, ir mokytojui metodininkui Arvydui Bušeckui;

Kretingos sporto mokyklos mokiniui Oskarui Mažioniui, Lietuvos jaunučių iki 13 metų sunkiosios atletikos (svorio kategorija iki 67 kg) čempionate užėmusiam III vietą, ir mokytojui metodininkui Arvydui Bušeckui;

Kretingos sporto mokyklos mokiniui Renatui Tichomirovui, Lietuvos jaunučių bokso čempionato (svorio kategorija iki 48 kg) užėmusiam III vietą, ir mokytojui Aivarui Balsiui;

Klaipėdos miesto sportinių šokių klubo „Gracija“ mokinei Kamilei Bružaitei, vaikų ir jaunimo aerobinės gimnastikos žaidynėse užėmusiai I vietą, ir Klaipėdos miesto sportinių šokių klubo „Gracija“ aerobinės gimnastikos trenerei metodininkei Laurai Maškovai;

Klaipėdos miesto sportinių šokių klubo „Gracija“ komandai – Augustei Daukantaitei, Evitai Bončkutei, Gabijai Danylaitei, Godai Klipštaitei, Karinai Petrutytei, Lietuvos Respublikos aerobinės gimnastikos amžiaus grupių čempionate užėmusioms II vietą, ir trenerei metodininkei Laurai Maškovai;

Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ mokiniui Leonui Alčauskui, Lietuvos karatė kiokušin vaikų čempionate užėmusiam III vietą ir Lietuvos kiokušin karatė taurės varžybose užėmusiam II vietą, ir Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ treneriams Lukui Kubiliui ir Aivarui Baltmiškiui;

Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ mokinei Živilei Bružaitei, Lietuvos karatė kiokušin kata čempionate užėmusiai I vietą, bei treneriams Lukui Kubiliui ir Aivarui Baltmiškiui;

Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ mokinei Kornelijai Česnakaitei, Europos karatė kiokušin jaunučių, jaunių ir jaunimo čempionate užėmusiai I vietą, bei treneriams Lukui Kubiliui ir Aivarui Baltmiškiui;

Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ mokinei Kamilei Einikytei, Lietuvos karatė kiokušin vaikų čempionate užėmusiai II vietą ir Lietuvos karatė kiokušin kata čempionate užėmusiai I vietą, bei treneriams Lukui Kubiliui ir Aivarui Baltmiškiui;

Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ mokinei Dangei Gruzdytei, Lietuvos karatė kiokušin vaikų čempionate užėmusiai III vietą, bei Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ treneriams Dovydui Martišiui ir Žygimantui Šniaukui;

Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ mokinei Gretai Intaitei, Lietuvos karatė kiokušin kata čempionate užėmusiai  I vietą, Europos karatė kiokušin suaugusiųjų čempionate užėmusiai  II vietą ir Europos karatė kiokušin jaunučių, jaunių ir jaunimo čempionate užėmusiai I vietą, bei treneriams Lukui Kubiliui ir Aivarui Baltmiškiui;

Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ mokinei Kamilei Ilgaudaitei, Lietuvos karatė kiokušin vaikų čempionate užėmusiai II vietą ir Lietuvos karatė kiokušin kata čempionate užėmusiai II vietą, bei treneriams Dovydui Martišiui ir Žygimantui Šniaukui;

Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ mokiniui Juozui Jonkui, Lietuvos karatė kiokušin kata čempionate užėmusiam III vietą ir Lietuvos kiokušin karatė taurės varžybose užėmusiam III vietą, bei treneriams Lukui Kubiliui ir Aivarui Baltmiškiui;

Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ mokiniui Justui Jonušui, Lietuvos kiokušin karatė taurės varžybose užėmusiam III vietą, bei treneriams Lukui Kubiliui ir Aivarui Baltmiškiui;

Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ mokinei Kotrynai Kasnauskytei, Lietuvos karatė kiokušin vaikų čempionate užėmusiai I vietą, ir Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ treneriams Erikai Rukšėnaitei bei Žygimantui Šniaukui;

Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ mokiniui Justui Samulioniui, Lietuvos karatė kiokušin vaikų čempionate  užėmusiam I vietą, bei treneriams Lukui Kubiliui ir Aivarui Baltmiškiui;

Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ mokinei Karinai Samulionytei, Lietuvos kiokušin karatė taurės varžybose užėmusiai III vietą, bei treneriams Lukui Kubiliui ir Aivarui Baltmiškiui;

Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ mokiniui Justui Martinkui, Lietuvos karatė kiokušin vaikų čempionato užėmusiam  I vietą, ir treneriams Erikai Rukšėnaitei bei Žygimantui Šniaukui;

Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ mokiniui Mykolui Martinaičiui, Lietuvos kiokušin karatė taurės varžybose užėmusiam II vietą, ir treneriams Lukui Kubiliui bei Aivarui Baltmiškiui;

Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ mokiniui Karoliui Šlimai, Lietuvos karatė kiokušin vaikų čempionate užėmusiam  I vietą, Lietuvos karatė kiokušin kata čempionate užėmusiam II vietą ir Lietuvos kiokušin karatė taurės varžybose užėmusiam II vietą, bei treneriams Lukui Kubiliui ir Aivarui Baltmiškiui;

Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ mokinei Kotrynai Valančiūtei, Lietuvos karatė kiokušin vaikų čempionate užėmusiai I vietą, bei treneriams Erikai Rukšėnaitei ir Žygimantui Šniaukui;

Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ mokiniui Mindaugui Viščiūnui, Lietuvos kiokušin karatė taurės varžybose užėmusiam I vietą, bei treneriams Lukui Kubiliui ir Aivarui Baltmiškiui;

Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ mokiniui Domui Venckui, Lietuvos kiokušin karatė taurės varžybose užėmusiam III vietą, bei treneriams Lukui Kubiliui ir Aivarui Baltmiškiui;

Kretingos sporto klubo „Žalgiris“ mokiniui Matui Mackevičiui, Lietuvos jaunimo (U19) asmeninio badmintono mišraus dvejeto (MX) čempionate užėmusiam II vietą ir Lietuvos jaunimo (U19) asmeninio badmintono vyro dvejeto (VD) čempionate užėmusiam III vietą, ir Kretingos sporto klubo „Žalgiris“ badmintono mokytojai Vaidai Slušnienei.

Informaciją parengė Kretingos rajono savivaldybė

 7,790 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes