Seimas po svarstymo pritarė nutarimo projektui, kuriuo numatoma kreiptis į Konstitucinį Teismą su paklausimu, ar kai kurios Stambulo konvencijos (Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo) nuostatos neprieštarauja Konstitucijai.

Pasak iniciatorių, šį sprendimą siūloma priimti įvertinus tai, kad dalis Lietuvos visuomenės abejoja dėl būtinybės ratifikuoti Konvenciją ir mano, kad ją ratifikavus būtų paneigta žmogaus prigimtis, prigimtinis orumas ir sukeltas pavojus visuomenės bendrajam gėriui, būtų eliminuojami skirtumai tarp vyro ir moters lytčių, nes būtų įtvirtinta „lyties socialinio aspektu“ („socialinės lyties“) sąvoka, sukurianti teisines prielaidas lytį laikyti tik socialiniu konstruktu.

„Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo yra ypatingas tarptautinės teisės šaltinis, kurio paskirtis kovoti su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje. Šios konvencijos nuostatų visuotinis ir veiksmingas pripažinimas ir jų laikymasis ginant ir toliau įgyvendinant žmogaus teises ir pagrindines laisves reiškia, kad ji atlieka tokią pačią funkciją kaip ir konstitucinės žmogaus teisių ir laisvių garantijos, nes Konstitucija tvirtina šias garantijas šalyje, o Konvencija tarptautiniu lygiu“, − projekto pristatymo metu yra pabrėžusi Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Pasak jos, Konstitucinio Teismo išvada dėl to, ar atitinkamos Konvencijos nuostatos atitinka Konstituciją, yra esminė Seimui apsisprendžiant dėl šio dokumento ratifikavimo.

Pagal projektą, Konstitucinio Teismo būtų klausiama, ar Lietuvos Konstitucijai neprieštarauja Stambulo konvencijos normos, kuriose kalbama apie lytį socialiniu aspektu, smurtą prieš moteris dėl lyties ir apie tai, kad į oficialią visų švietimo lygių mokymo programą, be kitų aspektų, būtų įtraukta medžiaga apie nestereotipinius lyčių vaidmenis.

Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo buvo priimta 2011 m. gegužės 11 d. Stambule. 2013 m. birželio 7 d. ją pasirašė Lietuva. 2018 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas dekretu pateikė ją ratifikuoti Seimui, tačiau iki šio tai nėra padaryta.

Po svarstymo už nutarimo projektą (Nr. XIVP-2983(2) balsavo 61 Seimo narys, prieš buvo 8, susilaikė 9 parlamentarai. Galutinis balavimas dėl sprendimo kreiptis į Konstitucinį Teismą numatomas ketvirtadienį, rugsėjo 28 d.

 4,283 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes