Seimas svarstys siūlymą tikslinti su želdynų ir želdinių kūrimu, tvarkymu ir apsauga susijusius santykius.

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas, pristatydamas Želdynų įstatymo ir lydimojo Administracinių nusižengimų kodekso pataisų projektus, sakė, kad siekiama aiškesnės miestų želdynų kirtimo tvarkos: „Problematika, kurią keičia šis įstatymas kartu su lydinčiuoju, yra išimčių panaikinimas, kada galima kirsti medžius miestuose išimtine tvarka, negaunant savivaldybės leidimo: kelių apsaugos zonose, infrastruktūros apsaugos zonose, šilumos perdavimo tinklų, magistralinių dujotiekių, naftotiekių apsaugos zonose. Ligi šiol, kertant ir tvarkant šitose zonose medžius arba želdynus, nereikėdavo kreiptis į savivaldybes. Siūloma, kad būtų privaloma atsiklausti savivaldos.“

Siūloma pakeisti Želdynų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos apskaičiavimo išimtis ir šios kompensacijos lėšų naudojimą.

„Anksčiau medžiai, augantys minėtose apsaugos zonose, buvo išimti iš kompensavimo tvarkos. Siūloma naikinti šias išimtis. Pakeitus įstatymą, už medžius, kurie yra kertami šiose apsaugos zonose, būtų privaloma mokėti ir atkuriamąją kompensaciją“, – sakė aplinkos ministras.

Tuo pačiu siūloma Želdynų įstatyme įtvirtinti reikalavimą medžius, kurių kamieno skersmuo 1,3 metrų aukštyje 12 ar daugiau centimetrų, augančius miestų gyvenamųjų vietovių požeminių inžinerinių tinklų apsaugos zonose ir ant pastatų dalių, kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti tik pateikus pranešimą savivaldybės vykdomajai institucijai iki darbų pradžios likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų. Administracinių nusižengimų kodekse siūloma įtvirtinti, kad šio reikalavimo nevykdymas užtrauktų baudą asmenims nuo 180 iki 600 eurų, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 240 iki 900 eurų.

Želdynų įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIVP-3100) ir lydimojo Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimams (projektas Nr. XIVP-3101) po pateikimo pritarė 83, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 25 Seimo nariai. Projektus Seimo posėdyje numatoma svarstyti gruodžio 5 d.

 3,243 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes