Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad Konstitucinis Teismas pripažino, jog Seimo narys Petras Gražulis savo veiksmu – sąmoningu balsavimu už kitą Seimo narį – šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką, nusprendė Petro Gražulio Seimo nario mandato panaikinimo klausimą Seimo posėdyje svarstyti gruodžio 18 d. 14 val. Už tai numatantį Seimo nutarimą (projektas Nr. XIVP-3383) balsavo 76 Seimo nariai, prieš buvo 12, susilaikė 6 parlamentarai.

Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen posėdyje supažindino parlamentarus su Konstitucinio Teismo 2023 m. gruodžio 5 d. išvada.

Parlamento vadovė atkreipė dėmes į tai, kad Seime Konstitucinio Teismo išvados nesvarstomos ir dėl jų teisėtumo bei pagrįstumo nediskutuojama. „Sprendžiant asmens, kuriam taikoma apkalta, konstitucinės atsakomybės klausimą, remiamasi minėtose išvadose nustatytais faktais ir pateikta jų juridine kvalifikacija, o šių klausimų tyrimas neatliekamas“, − sakė Seimo Pirmininkė.

Konstitucinis Teismas savo išvadoje pažymi, kad Seimo narių asmeniškas balsavimas Seimo posėdyje priimant atitinkamą teisės aktą yra esminis būdas išreikšti Seimo, kaip Tautos atstovybės, valią ir vienas iš pagrindinių būdų išreikšti Seimo nario, kaip Tautos atstovo, valią vykdant Seimo nario pareigas. „Taigi net ir vienkartinis Seimo nario balsavimas už kitą Seimo narį Seimo posėdyje sudaro prielaidas iškreipti Seimo valią ir trukdo Seimui deramai vykdyti jo konstitucinę priedermę, lemia Seimo narių veiklos savarankiškumo ir lygiateisiškumo garantijų pažeidimą“, −pabrėžiama Konstitucinio Teismo išvadoje.

Konstitucinis Teismas taip pat atkreipia dėmesį į Seimo nario P. Gražulio veiksmo – balsavimo už kitą Seimo narį – pobūdį, kitas atlikimo aplinkybes, t. y. į tai, kad tai buvo sąmoningas, tyčinis veiksmas, jis negalėjo būti atliktas suklydus, Seimo posėdyje už kitą Seimo narį buvo balsuota iškart po to, kai pabalsuota už save, kitam Seimo nariui esant savo vietoje, tačiau nusisukus ir nematant balsavimo pulto, balsavimo mygtukas paspaustas ne vieną, o du kartus, t. y. registruojantis balsuoti ir balsuojant, kas būtent ir lėmė, kad balsavimo už kitą Seimo narį rezultatas buvo įskaitytas Seimo Elektroninėje balsų skaičiavimo sistemoje.

Seimas kitu pagrindu jau yra paskyręs P. Gražulio Seimo nario mandato panaikinimo klausimo svarstymo datą – gruodžio 19 d. 10.10 val. Antrasis apkaltos procesas yra pradėtas atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2023 m. lapkričio 7 d. nutartimi baudžiamojoje byloje paliko galioti Vilniaus apygardos teismo 2022 m. kovo 3 d. nuosprendį baudžiamojoje byloje, kurioje Petras Gražulis buvo nuteistas pagal Baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 2 dalį (dėl piktnaudžiavimo).

 308 peržiūrų (-a)

0% LikesVS
100% Dislikes