Laikui bėgant, šiek tiek blėso pirminė sąvokos reikšmė, ir šiandien ja dažnai naudojasi politikai, kai siekia formuoti visuomenės nuomonę.
Lietuvoje Overtono lango sąvoka paprastai naudojama apibūdinti technologijai, su kurios pagalba visuomenei nepriimtinas idėjas galima paversti politine ar kultūrine norma.
Naujausias Overtono lango pavyzdys – gruodžio 18 d. Vatikano paskelbtas dokumentas, kurį žiniasklaida, pvz. CNN, pristato vienareikšmiškai: „Pranciškus oficialiai leido Romos katalikų kunigams laiminti tos pačios lyties asmenų poras, taip reikšmingai keisdamas Vatikano doktriną“.
Seksualinės mažumos tą dokumentą irgi priėmė vienareikšmiškai – kaip kalėdinę dovaną LGBT bendruomenei iš Vatikano ir, pasak žinomiausio Lietuvos gėjaus Simonko, „tai suteikia vilties, kad bažnyčia nestagnuoja“.
Panašiai – kaip dovaną LGBT – naująjį dokumentą priėmė ir toji visuomenės dalis, kuri iki šiol nuosekliai, vadovaudamasi Biblija, neigiamai priima gėjų ir lesbiečių reklamavimąsi bei jų pastangas įteisinti savo – vienalytes – poras santuoka ir bažnytiniu palaiminimu.
Ir, žinoma, kaip tai jau ne kartą buvo po to, kai popiežius pats ar kas nors iš jo aplinkos paskelbdavo netradicinę, plačiajai visuomenei nepriimtiną nuomonę, iškilo banga popiežiaus idėjų gynėjų, kurių komentarai ir išvados praktiškai susiveda į teiginį, kad „paprastasis palaiminimas“, teikiamas „neformalioje aplinkoje“, kuriuo dabar leista laiminti vienalytes PORAS (pabrėžiu – poras, o ne pavienius asmenis, kaip mėgina iškreipti dokumento turinį kai kurie negudrūs popiežiaus „gynėjai“) nereiškiąs pritarimo nesantuokiniams santykiams ar jų patvirtinimo.
Tačiau, aiškindami, ką galįs reikšti ar ko negalįs reikšti „paprastasis palaiminimas“, teologai ir kiti Vatikano dokumento aiškintojai nebesuveda galų su galais. Vienoje vietoje teigia, kad kunigai, dalindami paprastuosius palaiminimus, neklausinėja žmonių, kas jie ir kodėl nori tokio palaiminimo. Pavyzdžiui, Kauno VDU Katalikų teologijos fakulteto (KTF) dekanas doc. dr. Benas Ulevičius aiškina: „paskelbta deklaracija ragina dosniau teikti tokius neformalius palaiminimus, kai kunigas neklausia, ar žmogus atlikęs išpažintį, ar jo gyvenimas atitinka Bažnyčios mokymą, bet palaimina prašydamas Dievo pagalbos“. Bet tuoj tęsia: „ Žinodamas (??!! – aš), kad tų asmenų gyvenimas neatitinka Bažnyčios mokymo, kunigas laimindamas prašo Dievo pagalbos tų žmonių kelyje, kad jie atrastų didesnį savo gyvenimo išsipildymą Evangelijos tiesoje, atrastų autentiškesnį santykį su Bažnyčia“.
Atleiskit, o iš kur, kaip kunigas sužino, kad atsitiktinai sutikto žmogaus gyvenimas „neatitinka…“, kad jis tikrai nori keisti savo klaidingą gyvenimą, jei neklausinėja? Kiekvieną kartą pasufleruoja Šventoji Dvasia?
Tegu tai palieka ant išsisukinėjančių ir savo patiklias aveles kvailinančių kunigų ir teologų sąžinės. O tie, kurie moka ne tik skaityti, bet ir suprasti, negali nematyti, jog toks išsisukinėjimas, toks pagrindinio Deklaracijos teiginio – leidimo laiminti vienalytes poras – turinio mėginimas paslėpti po neva kažkokiais ribojimais, kažkokiomis neva sąlygomis, kurias laiminantis kunigas gali žinoti, bet gali ir pamiršti, tėra tik eilinis žingsnis sekant Overtono lango metodika. O tų naujos idėjos prastūmimo, Overtono lango, žingsnių – net šeši:
1. naujoji idėja pateikiama, bet atrodo neįsivaizduojama;
2. antru žingsniu idėja vertinama kaip radikali;
3. idėja jau priimtina;
4. idėja vertinama kaip protinga;
5. idėja laikoma įprasta;
6. idėja pagaliau tampa norma.
Pirmuoju žingsniu gal būt laikytini pirmieji, maždaug 2016 m. pasigirdę mėginimai pripratinti tikinčiuosius prie minties, jog ir gėjų poros – Dievo vaikai ir gal net laiminimų verti vaikai. Tiesa, 2021 m. Vatikano doktrinos tarnybos sprendimu buvo uždrausti bet kokie palaiminimai, teigiant, kad Dievas „negali laiminti nuodėmės“. Bet tai nei popiežiaus, nei jo vienminčių nesustabdė nuo tolesnių žingsnių bažnytiškai „įteisinti“ vienalytes poras. Ir, be abejo, ateis ir sekančių žingsnelių eilė – dėl ko neabejoja ponas Simonko ir jo bendruomenė, bet prieš ką užsimerkia ponas Benas Ulevičius.
Jūratė Sofija Laučiūtė

 435 peržiūrų (-a)

75% LikesVS
25% Dislikes