2024–2026 m. strateginis veiklos planas – tai vidutinės trukmės veiklos planavimo dokumentas. Jame, atsižvelgiant į Kretingos rajono strateginiame plėtros plane pateiktą Kretingos rajono išorinės ir vidinės aplinkos analizę, detalizuojami plėtros plano ir kitų planavimo dokumentų tikslai, uždaviniai, numatomos priemonės jų įgyvendinimui. Plane taip pat pateikiama savivaldybės misija, vizija, pagrindiniai veiklos prioritetai, rezultatai, vykdomos programos, priemonės, numatomos lėšos ir finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti.
Kolegijai planą pristatė ir į klausimus atsakinėjo Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Lukrecija Lengvinė. Plane numatomi šie Kretingos rajono savivaldybės veiklos prioritetai 2024–2026 m.: didesnis dėmesys ir finansavimas Nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms; sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir paslaugų prieinamumo didinimas; švietimo kokybės užtikrinimas; aktyvaus poilsio, gamtinio, kultūrinio ir sakralinio turizmo skatinimas; gyventojų poreikius atitinkančios infrastruktūros kūrimas bei Europos žaliojo kurso principų įgyvendinimas.
Posėdžio metu buvo išsamiai analizuojama ir aktyviai diskutuojama dėl visų plane numatytų priemonių, jų finansavimo galimybių, kai kurie plano punktai buvo taisomi, koreguojami.
Kolegija iš esmės pritarė pateiktam 2024–2026 m. strateginio veiklos plano projektui.

„Švyturio“ inf.

 536 peržiūrų (-a)

0% LikesVS
100% Dislikes