Lietuvos žemės ūkio taryba paneigia Žemės ūkio ministerijos visuomenei paskleistą dezinformaciją, jog Komisijos atsakymas dėl reikalavimo atstatyti  pievas „nepaliko vietos interpretacijoms“!

Šių metų vasario 2 d.. Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) tinklapyje paskelbė, neva, Europos Komisija galutinai nurodė atstatyti suartas daugiametes pievas ir tai yra netiesa.

Tai negali būti tiesa – tai prieštarautų ES sutarčių turiniui!

Kadangi Europos Sąjungos teisės aktai niekuomet nereikalavo iš valstybių narių didinti daugiamečių pievų plotus, ypač ariamos žemės sąskaita, todėl niekuomet žemdirbiams už tai nebuvo skiriamos jokios papildomos išmokos ar kitoks skatinimas. ES reglamentai nurodo tik išlaikyti jų plotus.

ŽŪM pateikė užklausimą Europos komisijai (EK) išaiškinti reglamentinę nuostatą kas yra daugiametė pieva, ką ir be šio išaiškinimo visi ir taip žinojo. Ir priešingai, nei teigia ŽŪM išaiškinime vietos interpretacijoms pakankamai daug. Tačiau šį EK išaiškinimą ŽŪM pateikė tarsi suabsoliutintą EK įpareigojimą atkurti daugiametes pievas, kas yra visiškai klaidinanti informacija. Nesuprantama kodėl taip elgiasi ministerija ir ko tuo siekia.

Daugiamečių pievų „atstatymo“ problema visoje ES aštriausia kilo tik Lietuvoje. Būtent mūsų šalyje 2014-2018 m.pagal žemės ūkio ministerijos valdininkų sukurtas taisykles ant popieriaus daugiamečių žolių plotai dirbtinai „išaugo“ beveik dvigubai didesni (nuo 358 tūkst.ha – 2013 m. iki 743 tūkst. ha –2018 m. Arba 93 proc. daugiau) , nei buvę, dabartinis ministras su ŽŪM valdininkais nesiėmė ir nesiima pripažinti techninės klaidos ir situaciją išspręsti iš esmės. Minėtu laikotarpiu į ES paramą pretendavę žemdirbiai turėjo tik dvi alternatyvas: arba priimti žemės ūkio ministerijos brukamas taisykles, arba pasitraukti iš BŽŪP ir  tapti nekonkurencingais bei išstumtais iš rinkos.

Lietuvos žemės ūkio taryba niekuomet nesutiko su tendencinga ir visuomenę klaidinančia žemės ūkio ministerijos pozicija. Teisinės valstybės principus gerbiančioje šalyje niekas nesuteikia teisės ministerijų kabinetuose pakeisti LR Valstybės vardu savininkams suteiktos ariamos žemės paskirtį, drausti jos naudojimą maisto produktams, tiekiamiems visuomenei, gaminti.

Lietuvos žemdirbiai aria tik jiems priklausančią ariamą žemę, ne pievas!

Žinią, kad daugiamečių žolių problema sukurta ne ES, bet Lietuvos žemės ūkio ministerijoje, anksčiau Briuselyje apsilankiusiems LŽŪT atstovams du kartus pakartojo Europos Komisijos pareigūnai. Faktiškai tą pačią žinią parvežė vasario 8 d. su ES Žemės ūkio komisaru susitikę LR Seimo Kaimo reikalų komiteto nariai. Europos Komisija dabar jau aiškiu tekstu pasakė, kad atideda Lietuvos žemės ūkio ministerijos  reikalavimą atstatyti daugiamečių žolių plotus, duodama vienerius metus situacijai ištaisyti!

Tačiau žemės ūkio ministerija, saugodama munduro garbę, iki šiol nepaneigė savo paskelbtos žinios, vis dar ignoruoja net LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pateiktą informaciją.

Todėl LŽŪT pakartoja žemdirbių protesto metu pasakytą „GANA“ ir prašo LR Seimo KRK inicijuoti, techninės, paritetinės sudėties ŽŪM, LŽŪT, VDU Žemės ūkio akademijos atstovų darbo grupės sudarymą, kurios užduotis būtų objektyviai įvertinti ir perskaičiuoti referencinį daugiamečių žolių plotą, ištaisant 2014-2018 m. ŽŪM padarytas klaidas.

 114 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes

Parašykite komentarą

TAIP PAT SKAITYKITE