Informuojame, kad 2024.01.20d. Darbėnų sen. bendruomenės iniciatyvinė grupė – kaip numato PAV(poveikio aplinkai vertinimo) įstatymas- išsiuntė raštus su rūpimais klausimais visoms valstybinėms institucijoms susijusioms su cheminės gamyklos statymo klausymais tame tarpe ir PAV užsakovui bei PAV rengėjui.
Šiai dienai, t. y. vasario 21d. yra gauti atsakymai iš visų valstybinių institucijų IŠSKYRUS PAV rengėjus UAB “Nomine Consult“, ir PAV užsakovą UAB“ Perkūno hydrogen“.
Šios dvi pagrindinės įmonės iki šiol nesiteikė atsakyti į mūsų užduotus klausimus, ar kitaip su mumis bendradarbiauti.
Vadovaujantis PAV įstatymu, Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, Orhuso konvencijos nuostatomis, PAV rengėjas ir užsakovas privalo užtikrinti bendradarbiavimą su visuomenės atstovais nuo pačio pirminio PAV rengimo/planavimo momento bei atsakyti į visus visuomenės atstovų pateiktus klausimus ir pastabas taip nepažeidžiant jų teisės į sveikatą ir saugią aplinką.

 583 peržiūrų (-a)

89% LikesVS
11% Dislikes