Finansų ministerija parengė Akcizų įstatymo pakeitimų projektą, kuriame siūloma 2025–2027 metais įtvirtinti naujus akcizų tarifus alkoholiui ir tabakui bei jam alternatyviems produktams. Planuojama, jog po trejų metų valstybės biudžeto pajamos bus didesnės apie 126,7 mln. eurų, taip išlaikant santykinai stabilią akcizų dalį mokestinių pajamų struktūroje.

„Parengėme naująjį planą atsižvelgdami į akcizais apmokestinamas produktų rinkos tendencijas, kainas, vartojimo pokyčius bei juos lemiančius veiksnius, ES šalių akcizų politiką ir galimą poveikį šešėlinei rinkai. Išlaikome ir tęsiame trejų metų plano formatą, kuriuo užtikrinamas politikos stabilumas ir prognozuojamumas, suderinamumas su viešosiomis išlaidomis ir jų poreikiu. Taip pat sudaroma galimybė verslui iš anksto pasiruošti būsimiems pokyčiams“, – teigia finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Naujuoju akcizų planu siekiama mokestinėmis priemonėmis mažinti alkoholinių gėrimų ir tabako produktų bei alternatyvų įperkamumą ir vartojimą, ypač tarp jaunų asmenų, tokiu būdu prisidėti prie visuomenės sveikatos politikos tikslų įgyvendinimo bei išlaikyti mokesčių struktūroje nemažėjančią akcizų dalį. Trimečiu akcizų planu siekiama, jog keičiantis produkto kainai, akcizo dalis kainoje išliktų santykinai stabili.

Šiuo metu naujasis planas teikiamas visuomenės peržiūrai ir pasiūlymams. Jį patvirtinus Seimui, pakeitimai įsigaliotų nuo ateinančių metų – 2025 m. sausio 1 d.

Siūloma nuosaiki alkoholio akcizų politika

Naujajame akcizų plane, siekiama nuosekliai mažinti apmokestinimo skirtumus už 1 laipsnį alkoholio skirtingo stiprumo gėrimuose, lyginant su daugiausiai apmokestinamu etilo alkoholiu.

Statistiniai duomenys rodo, kad pastaraisiais metais alkoholio vartojimas sumažėjęs, palyginti su 2020–2021 metų augimu. Alkoholio kainoms didėjant sparčiau už mokestinius veiksnius – įperkamumo augimo tempai lėtėjo.

Siekiant neišbalansuoti rinkos ir nesukurti paskatų šešėlinei ekonomikai, nustatoma tolimesnė nuosaiki akcizų politika.

2025–2027 metų perspektyvoje akcizų etilo alkoholiui, tarpiniams daugiau nei 15 proc. stiprumo produktams augimas numatomas kasmet po 5 proc., vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, alui – 10 proc. Tarpiniams produktams iki 15 proc. stiprumo numatomas augimas vidutiniškai po 18 proc. Nors procentine išraiška vynui ir alui akcizai augtų daugiau nei etilo alkoholiui – akcizų didinimo poveikis šių produktų kainoms eurais būtų mažesnis (vertinant tą patį alkoholinio gėrimo kiekį).

Skaičiuojama, jog 0,5 litro alaus kitais metais dėl akcizų pasikeitimų galėtų pabrangti vidutiniškai apie 0,03 euro centus, toks pat kiekis vyno daugiau nei 8,5 proc. stiprumo – apie 0,13 euro centų, o 0,5 litro stipriųjų gėrimų – apie 0,26 euro centus.

Cigaretes keičia alternatyvūs produktai

Statistiniai duomenys rodo, jog dėl spartaus vidutinio darbo užmokesčio augimo 2023 metais cigarečių ir joms alternatyvių kaitinamojo tabako produktų įperkamumas padidėjo apie 4 proc. Už vidutinį mėnesio neto darbo užmokestį 2023 metais buvo galima įsigyti 280 cigarečių pakelių, kai 2022 m. – 269 pakelius, o 2021 m. – 254 pakelius.

Matomos ir rinkos pokyčių tendencijos – nuo 2017 m. cigarečių pardavimai nuolat mažėjo ir rinkoje ėmė populiarėti alternatyvūs tabako produktai: cigarai ir cigarilės, rūkomasis tabakas, elektroninės cigaretės, o ypač – kaitinamojo tabako produktai. Kaitinamojo tabako rinkos dalis 2021–2023 metais išaugo nuo 22,6 iki 33 proc.

Pažymėtina, kad viena iš kaitinamojo tabako paklausos augimo priežasčių – patraukli kaina, kuri išliko konkurencinga, palyginti su cigarečių. Akcizų dalis kaitinamojo tabako produktų kainoje 2023 metais buvo 28,8 proc. arba daugiau nei perpus mažesnė nei cigaretėse, kurių kainoje akcizai sudarė 60,8 proc. Atsižvelgiant į tabako rinkos tendencijas, tikėtina, kad cigarečių pardavimai kasmet ir toliau kristų, o kaitinamojo tabako produktų – didėtų.

Statistika rodo, jog Lietuva pagal kaitinamojo tabako suvartojimą Europoje pirmauja. Būtent todėl sprendimai dėl akcizų dydžio šioje kategorijoje grindžiami tradicinių cigarečių pakaitumo aspektu ir siekiu išlaikyti nemažėjantį pajamų iš rūkomų produktų lygį, matuojant procentais nuo bendrojo vidaus produkto.

2025–2027 metų perspektyvoje siūloma išlaikyti cigaretėms taikomų akcizų politikos kryptį, numatant augimą kasmet – po 7 proc., cigarams ir cigarilėms – po 14 proc., rūkomajam ir neapdorotam tabakui – po 7,8 proc., kaitinamajam tabakui ir jam alternatyviems produktams – apie 11 proc., o elektroninių cigarečių skysčiui – po maždaug 30 proc.

Skaičiuojama, jog įgyvendinus akcizų plano pokyčius cigaretės kitąmet galėtų pabrangti 0,21 euro centų už 20 vnt., cigarai ir cigarilės – 0,32 euro centais už 20 g, rūkomasis tabakas – 0,21 euro centu už 20 g, kaitinamojo tabako ir jam alternatyvūs produktai – 0,21 euro centu už 20 vnt. Elektroninių cigarečių skysčio kaina galėtų padidėti 0,19 euro centų už 2 ml skysčio.

Planuojama, kad įgyvendinus siūlomą planą alkoholiui ir tabakui bei jam alternatyviems produktams, valstybės biudžetas 2025 metais surinktų apie 39,4 mln. eurų papildomų pajamų, o po trejų metų biudžeto pajamos būtų apie 126,7 mln. eurų didesnės, taip išlaikant santykinai stabilią akcizų dalį mokestinių pajamų struktūroje.

 222 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes