Buvęs ilgametis rajono meras Juozas Mažeika dabartiniam Kretingos savivaldybės vadovui Antanui Kalniui po kėde pakišo „bombą“, kuri gali sprogti po trijų metų per kitus savivaldos rinkimus.
Susitikimuose su Darbėnų krašto bendruomene A.Kalniui dievagojantis, kad čia gyvenančių kretingiškių interesai jam esą svarbiausi, merą ir jo už rankos vedžiojamą daugumą J.Mažeika jau dabar verčia pasisakyti – ar jie yra už metanolio ir vandenilio gamyklą Auksūdžio kaime, ar prieš.
Buvęs meras pateikė tarybos sprendimo projektą, kuriuo būtų nepritariama tokios gamyklos statybai Darbėnų seniūnijoje, kurį pasirašė daugiau nei trečdalis – 10 tarybos narių. Tokiam projektui pritarė net tarybos daugumai priklausantys trys demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos nariai. Tiesa, tokiam žingsniui drąsos pritrūko opozicinės socialdemokratų frakcijos atstovui Steponui Baltuoniui.
Tarybos sprendimas – jau rimtas teisės akto galią turintis dokumentas, todėl gražu buvo žiūrėti, kaip meras ir jį aptarnaujanti valdžios svita iš kailio nėrėsi siekdama, kad neparankus projektas nepatektų į šio tarybos posėdžio darbotvarkę ir daugumai nereiktų savo pozicijos pasirinkti jau dabar.
J.Mažeikai užregistravus sprendimo projektą savivaldybės administracijoje tik po savaitės paaiškėjo, kad jis taip ir nebuvo pateiktas derinimui. Praėjusį pirmadienį vykusiame Ūkio, kaimo ir aplinkosaugos komiteto posėdyje A.Kalnius paaiškino, kad projektas nepajudėjo, nes nebuvęs tinkamai paruoštas, o jo autorius nieko nedaręs – neįkėlęs į derinimui skirtą duomenų talpyklą. Girdi, neužtenka vien tik numesti sprendimo projektą, reikia juo pasirūpinti ir toliau.
Kitą dieną vykusiame Finansų ir inovacijų komiteto posėdyje vicemerė Vilija Palaitienė projekto autoriui iššifravo, kad projektas pateiktas ne tuo formatu ir jį administracijos darbuotojams būtų tekę perrašyti kitu formatu. „Pasigailėkite darbuotojų“, – buvusiam merui tarsi juokais priekaištavo V.Palaitienė.
Tokių biurokratinių viražų priblokštas J.Mažeika sutinka, kad užregistravęs projektą jo neįkėlė į kažkokią kitą sistemą. Jis teigė tikėjęsis, kad tai padarys administracijos darbuotojai, kurių pareiga talkinti tarybai. Pagaliau, jei dokumentas ir nebuvo tinkamai pateiktas, kodėl per visą savaitę J.Mažeikai niekas nepaskambino ir nepasiūlė dokumento pataisyti. Juk reikiamu formatu pateikti projekto tekstą ir jį įkelti į sistemą neužtruktų nė pusvalandžio.
Greičiausiai taip ir būtų atsitikę, jei J.Mažeikos projektas būtų apie bitininkystės veisimo plėtrą Kretingos rajone. Tačiau šį sprendimą rajono valdžiai žūtbūt reikėjo numarinti, kol dar nesulaukta išganingojo poveikio aplinkai vertinimo. Mažai abejotina, kad jis bus palankus gamyklą statyti pasiruošusiems investuotojams. O tada valdžiai jau bus galima slėptis už vertinimo išvadų – matote, specialistai pasisakė, kad gamykla jokio pavojaus nekels, viskas bus žalia, be kvapo ir gražu.Todėl ir taryba neturinti teisėto pagrindo investuotojų planams prieštarauti.
Paaiškėjus, kad prieš daugiau nei savaitę pateiktas dokumentas nepajudėjo iš vietos, J.Mažeika antradienį prieš pietus antrą kartą tinkamai užregistravo sprendimo projektą. Prieš 24 valandas pateiktas ir ne mažiau, nei trečdalio tarybos narių pasirašytas projektas privalo būti įtrauktas į tarybos posėdžio darbotvarkę.
Su sąlyga, jei jis yra suderintas. Kaip ir reikėjo tikėtis, prieš J.Mažeikos projektą piestu stojasi savivaldybės juristė. Neva, dar nesulaukus PAV ataskaitos tarybai nėra juridinio pagrindo pasisakyti prieš gamyklos statybą, nes dar nėra aišku, ar iš viso ji čia bus statoma.
Nepavydžiu juristei – ko tik nepadarysi tenkinant A.Kalniaus užgaidas. Visų pirma, nuo kada privačios įmonės užsakytas poveikio aplinkai vertinimas gali užčiaupti savo poziciją norinčią išreikšti gyventojų išrinktą rajono savivaldybės tarybą? Be to, ar sprendimo projekte įvardintas rajone numatytos statyti chemijos pramonės gamyklos prieštaravimas rajono Strateginiam plėtros planui nėra pakankama juridinė priežastis?
Baigiamas atlikti PAV apskritai yra neteisėtas, jei Kretingos rajonas tokios pramonės savivaldybės teritorijoje iš viso nėra numatęs. Negana to, rajono pasirinktas plėtros prioritetas yra turizmas, kuris su sunkiosios pramonės objektais niekaip nedera.
Kaip čia neprisiminsi vos prieš mėnesį A.Kalniaus viešai ir garsiai išsakytos pozicijos, kad poveikio aplinkai vertinimas turi būti stabdomas. Šie žodžiai buvo skirti tik prie savivaldybės į piketą susirinkusiems žmonėms nuraminti? Ar prieš numatant tokios gamyklos galimybę prieš tai nereiktų koreguoti Strateginio plėtros plano?
Numatydamas tokį pateikto savo projekto likimą, J.Mažeika administracijai pakišo ir lygiai taip pat suformuluotą protokolinį sprendimą. Jis neturi teisės akto galios, tačiau lygiai taip pat tarybos daugumą priverstų metanolio gamyklos klausimu pareikšti savo nuomonę. Jos kraštiečiai su savo vasalais labai bijo, nes dar nėra PAV-o, už kurio būtų galima pasislėpti. Juk visi bailiai drąsūs iš už kampo.
Ketvirtadienio tarybos posėdyje smagu bus stebėti, kaip dauguma suksis, siekdama atmesti protokolinį sprendimą, kad dėl jo nereiktų balsuoti. Juk žymiai saugiau postringauti apie tokio protokolinio sprendimo teisėtumą, nei dabar pasisakyti dėl gamyklos statybos.
Bet kokiais būdais siekdamas savo ir norėdamas išlikti lojaliu tam prieštaraujančiai rajono bendruomenei, A.Kalnius ne pirmą kartą mėgina
vienu metu pajoti ant dviejų žirgų. Lengvai špagatą darantis garsus aktorius, režisierius ir Rytų kovos menų meistras Jean – Claude van Damme kulnais pasiekti dviejų žirgų balnus sugebėtų, tačiau rajono merui tai gali baigtis didele nelaime. Geriausiu atveju nudribti nuo abiejų žirgų.

 801 peržiūrų (-a)

96% LikesVS
4% Dislikes