Kretingos rajono savivaldybės taryboje kovo 28 d. būvo svarstomas, o taip pat ir priimtas sprendimas „Dėl nepritarimo vandenilio ir metanolio gamyklos Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Auksūdžio k., statybai“. Tačiau kai kurie Tarybos nariai mano, kad investuotojams reiktų pasiųsti ir pozityvią žinutę.
Sprendime be kita ko rašoma, kad sprendimas priimamas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, Kretingos rajono savivaldybės 2021-2030 strateginio plėtros planu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano tvirtinimo“.

Prioritetas – turizmo sektoriaus plėtra
Sprendime pabrėžiama, kad rajone yra svarbiausi numatyti šie prioritetai: sparčiai augančio turizmo sektoriaus plėtra, siekiant įgyti kurortinės teritorijos statusą ir aukštos pridėtinės vertės verslo pritraukimas, kurie yra užtikrinami nepažeidžiant gamtos ir ekologijos, jas tausojant ir puoselėjant bei mažinant žmogaus poveikį aplinkai. Taip pat priimant sprendimą atsižvelgdama į tai, kad Strateginiame plėtros plane nėra numatyta chemijos pramonė, kuri visiškai nedera su nustatytais Kretingos rajono vystymosi prioritetais ir tikslais.
Atsižvelgdama ir į tai, kad chemijos pramonės atsiradimas sumažintų galimybę toliau darniai plėtoti turizmą, aukštos pridėtinės vertės verslą bei rajono patrauklumą investicijoms ir darbo vietų kūrimui šiose ekologinio verslo srityse, bei apribotų galimybę ateityje įgyvendinti Strateginio plėtros plano viziją: „Kretingos rajonas – vakarų Lietuvos gerovės kraštas, kuriame darniai sąveikauja vietos bendruomenė ir gamta“.
Sprendimo projekte taip pat primenama, kad taryba gerbia ir vertina daugiau nei septynių tūkstančių Kretingos rajono bei gretimų savivaldybių gyventojų raštu išreikštą nuomonę prieš Vandenilio ir metanolio gamyklos statybą šalia Darbėnų miestelio, Kretingos rajone, Kretingos rajono.
Projekte rašoma, kad savivaldybės taryba nusprendžia nepritarti Vandenilio ir metanolio gamyklos Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Auksūdžio k., statybai. Spendimo projektą teikia tarybos nariai: Juozas Mažeika, Vitalija Valančiutė, Vaidas Kuprelis, Violeta Turauskaitė, Tomas Abelkis, Gediminas Venckus, Giedrius Petreikis, Arūnas Merkelis, Romualdas Jablonskis bei Jolanta Gedvilaitė.

Siūlo investuotojams neužtrenkti durų
Šią savaitę sprendimo projektas buvo svarstomas Kretingos rajono Tarybos komitetuose. Ūkio, kaimo ir aplinkosaugos komitete daugiausiai šiuo klausimu pasisakė Tarybos narys Steponas Baltuonis. Jis pareiškė greičiausiai susilaikysiąs dėl šio sprendimo priėmimo ir išdėstė savo motyvus.
„Esu techninis žmogus, todėl negaliu šio dalyko palikti ramybėje. Galvočiau, kad bet kokiu atveju reikėtų į tai žiūrėti pozityviai. Kiek bendravau su jaunimu, nei vienas nepasakė – ne. Būkim realistai. Tas jėgaines, kurias pastatys Baltijos jūroje už 36 kilometrų, yra 700 megavatų. Pagalvokit, kur tas kabelis galės nueiti nuo tų jėgainių. Į Daniją nenueis, į Vokietiją – nenueis. Energijos kaupiklių nepastatysi, o vandenilį vis viena reikės gaminti“, – sakė socialdemokratų atstovas Taryboje.
Pasak tarybos nario S. Baltuonio, investuotojai metė kabliuką, pasižiūrėti indikacijai, kaip politikai reaguoja, kaip žmonės vertina. Tačiau tai reikės daryti. Galbūt nereikės Kretingos rajono, gal nereikės giluminio vandens. Bet gamykla, pasak politiko, kažkur turės būti pastatyta. „Bet ką už tai gaus gyventojai, aplinkinių sodybų savininkai? Mūsų rajono Darbėnų gyventojai nieko nežino <…> Šiuo atveju kažkas įmetė informaciją į viešą erdvę, niekas nepasiruošė šiam klausimui“, – svarstė politikas.
S. Baltuonis siūlė investuotojui nusiųsti diplomatišką žinią, kad nesame prieš gamyklą. Anot jo, verslininkai pasirinko vietą kuri jam duos didžiausią grąžą, bet mes nežinome ką tai duos rajonui.

Neleis statyti gamyklos
Prieš dvi savaites Kretingos r. savivaldybės meras Antanas Kalnius Darbėnų gimnazijoje surengtame susitikime su miestelio bendruomene pareiškė, kad „neleisime statyti gamyklos“.
„Tikiuosi tai, ką šiandien išgirsite, perduosite savo draugams, kaimynams, – pradėjo susitikimą Kretingos r. savivaldybės meras A. Kalnius. – Kodėl priėmiau tokį sprendimą? tai esą jis norėjo pasakyti žmonėms „žiūrėdamas į akis“.
Meras tuomet kalbėjo, jog tai kas vasario ir kovo mėnesiais vyko visuomeninėje ir per pasisakymus spaudoje, jam kėlė didelį nerimą. „Visada gali išsakyti savo nuomonę, jeigu ją turi tuo metu. Per visą tą pusantro mėnesio laikotarpį, nuo pirmojo labai karšto susitikimo, aš neturėjau atsakymų. Per visą šį laikotarpį buvo labai daug susitikimų, daug susitikimų buvo ir su iniciatyvine grupe, daug buvo diskutuojama, daug kartų buvo klausiama ir ekspertų nuomonės, kelios diskusijos vyko ir per Tarybos posėdžius. Vyko piketai“, – prieš 2 savaites dėstė savivaldybės vadovas.
Matydamas kas vyksta ir jau turėdamas duomenis, jis esą priėmė „asmeninį sprendimą“. Su šia nuomone pirmiausia pasidalino su savo kolegomis, su daugumos atstovais. „Todėl galiu šiandien pasakyti „Darbėnuose vandenilio ir metanolio gamyklos neleisime statyti!“, – viešai pareiškė A. Kalnius.
Darbėnų gimnazijos salėje pasigirdo gausūs plojimai. „Aš pasigedau to bendravimo, – toliau tęsė meras, – kuris turėtų būti ne tik su valdžios atstovais, ne tik su bendruomene, bet pasigedau iš valdžios, iš tų kurie yra mūsų aukščiausi vadovai, kurie turėtų visa tai matyti nacionaliniu mastu, spręsti strategiškai. Ir aš tikrai žinau ir suprantu, kad Lietuvoje kažkur tokia gamykla atsiras, bet ne Darbėnuose. Ji kažkur atsiras, tačiau tam turi pritarti bendruomenės“.
Meras kalbėjo, kad bandys inicijuoti įstatymo pataisą, kaip visa tai turėtų būti operatyviai ir konkrečiai paaiškinta pirmiausia bendruomenėms ir tik po to bandoma eiti į priekį.
„Šiandien yra toks priimtas sprendimas. Artimiausiu metu susitiksiu su gamyklos atstovais ir jiems pasakysiu, kad to nebus. Kaip jie elgsis toliau, negaliu atsakyti. Tačiau mūsų nuomonė tokia, kad šioje vietoje dedame tašką“, – tikino A.Kalnius.
Tačiau Darbėnų seniūnijos bendruomenės bei 10 Tarybos narių grupė įsitikinusi, jog taškui padėti vien tik mero žodžio neužtenka, reikalingas kolegialus visos savivaldybės Tarybos sprendimas šiuo klausimu. Todėl pakartotinai, beveik po mėnesio pertraukos buvo pateiktas tarybos sprendimo projektas, kuris įtrauktas į kovo 28 d. posėdžio darbotvarkę.
Gintaras Mikšiūnas

 724 peržiūrų (-a)

74% LikesVS
26% Dislikes