Paskutinį kovo ketvirtadienį vykęs savivaldybės tarybos posėdis sparčiu tempu priėmė šešias dešimtis sprendimų.
Kaip įprasta, tarybos posėdžio pradžioje žodis buvo suteiktas iš anksto užsiregistravusiems kretingiškiams, norintiems tiesiogiai kreiptis į tarybos narius. Dėl nežinomų priežasčių vienas kalbėtojas neatvyko, kitam reglamento suteikiamos 5 minutės pasirodė per mažai ir kalbėti atsisakė. Daugiau nei 50 metų Kretingoje gyvenanti moteris viešai pasiskundė prastu aptarnavimu ir plėšikiškais darbų įkainiais, kuriuos apmoka savivaldybė. Ji skatino tarybos narius ir savivaldybės administraciją atkreipti dėmesį į tokią nesąžiningą firmą.
Kretingiškis Antanas Rimkus kalbėjo apie prastą psichologinę situaciją Kretingos autobusų parke, direktoriaus daromus Darbo kodekso pažeidimus. Oratorius minėjo, kaip direktoriaus nurodymu į darbą buvo iškviestas darbuotojas, turintis nedarbingumo lapelį. Kitas atvejis – administracijos abejingumas dėl šaltkalvio, į darbą atėjusio nesunkiai pastebimais girtumo požymiais. Tik po primygtinų reikalavimų jis buvo patikrintas alkotesteriu ir įtarimai pasitvirtino. Dar buvo atkreiptas dėmesys į autobusų parko dispečerių darbo sąlygas: jos tiesiog nepakeliamos, jau bent pora moterų jų atsisakė, padirbusios vos mėnesį. A. Rimkus teigė, kad parko direktorius galimai ignoruoja kolektyvinę sutartį, nes jau beveik penkeri metai nebuvo sušauktas nė vienas bendras susirinkimas.
Kaip jau tampa įprasta, tarybos ar tarybos komitetų posėdžiai retokai apsieina be vienokių ar kitokių tarybos nario Giedrio Petreikio iniciatyvų. Paskutiniame tarybos posėdyje jis teigė, kad finansinės ataskaitos dokumentuose aptikęs, jog meras Antanas Kalnius galimai asmeniniais tikslais panaudojo savivaldybės finansus. G. Petreikis teigė aptikęs, kad tarp mero pateiktų „čekiukų“ buvo vienas, kurio data sutampa su mero atostogų laiku. Maža to, degalų pirkimo čekis buvo iš degalinės, esančios Lenkijos pasienyje. G. Petreikiui kilo įtarimas, kad meras galėjo Lietuvos teritorijoje paskutinį kartą įsipilti į savo automobilį degalų, vykdamas atostogauti į Prancūziją. Buvo pažadėta, kad klausimas bus apsvarstytas Kontrolės komitete, tarybos narys taip pat kreipėsi ir į Kontrolės ir audito tarnybą.
Ilgesnes posėdžio diskusijas bei pasisakymus iššaukė sprendimo projektas dėl piniginės išmokos skyrimo Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierei Sandrai Grigaitytei-Gedvilienei. Susiskaldžiusias tarybos narių nuomones ir pozicijas atspindėjo ir balsavimo dėl projekto rezultatas: už – 7, prieš – 1, susilaikė – 11. Sprendimas nepriimtas.
Apie kilusius neaiškumus dėl sprendimo projekto, numatančio išmokas seniūnaičiams, buvo taip pat diskutuota kiek ilgiau. Tarybos narių abejones kėlė ne išmokos dydis – 25 eurai per mėnesį, bet atsiskaitymo terminai. Tačiau sprendimas buvo priimtas.

Andrius JUŠKEVIČIUS

 570 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes