Perkančioji organizacija – Palangos miesto savivaldybės administracija (kodas 125196077), Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (0 460) 41 402, el. paštas administracija@palanga.lt.

Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036.

Pirkimo objekto apibūdinimas: perkami du 1-o kambario butai Palangos mieste (išskyrus Šventąją). Pirkimas skaidomas į dalis:

I dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas.

II dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas.

Butams keliami šie reikalavimai:

 1. Perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 reikalavimus.
 2. Bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai.
 3. Buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikiantys ir kokybiški.
 4. Butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto.
 5. Butui negali būti uždėtas turto areštas.
 6. Neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas.
 7. Negali būti įsipareigojimų kredito įstaigoms (susijusių su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų.
 8. Buto bendrasis plotas neturi viršyti 40 kv. m ir negali būti mažesnis nei 28 kv. m.
 9. Butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra.
 10. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išraše, turi būti nurodytas patalpų fizinio nusidėvėjimo procentas.

Neperkami butai:

1) su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu ar elektriniu šildymu;

2) įrengti pusrūsiuose, palėpėse, užstatytuose praėjimuose, poilsio, bendrabučio pastatuose, taip pat neįrengti butai;

3) mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4) kurių energinio naudingumo klasė žemesnė kaip E;

5) kurių baigtumas nėra 100 proc.;

6) jeigu buto išplanavimas neatitinka kadastro bylos duomenų.

Pirkimo dokumentų išdavimo (paskelbimo) vieta: patvirtinti Socialinio būsto gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai išduodami nemokamai Palangos miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos ir e. paslaugų skyriuje (priimamasis, I aukštas), Vytauto g. 112, Palanga. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto svetainės http://www.palanga.lt skiltyse „Skelbimai“, „Naujienos“ bei socialinio tinklo „Facebook“ Palangos miesto savivaldybės paskyroje.

Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo vieta: Palangos miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos ir e. paslaugų skyrius (priimamasis, I aukštas), Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas: iki 2024-04-24 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildyto pasiūlymo turi būti pateikiami Socialinio būsto gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

 1. Buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų ir kadastrinių matavimų bylos kopijos.
 2. Įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo.
 3. Pažymos arba kiti dokumentai, įrodantys apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas.
 4. Santuokos nutraukimo liudijimo kopija – jei sutuoktiniai išsituokę, mirties liudijimo kopija – jei sutuoktinis miręs, teismo leidimas – jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota siūlomo parduoti butą adresu (fiziniai asmenys).
 5. Banko rašytinis sutikimas parduoti butą, jei butas įkeistas bankui.
 6. Buto energinio naudingumo sertifikato kopija.

Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, sunumeruoti, susiūti ir paskutiniojo lapo antroje pusėje pasirašyti buto savininko arba jo įgalioto asmens.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas: 2024-04-24 10.00 val.

Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki (Komisijos nustatytos datos, laiko) 2024-04-24 10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl 1-o kambario buto………… pirkimo daliai“ ir kandidato rekvizitai.

Pirkimo komisijos pirmininkas.

Socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai

 328 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes