Alvydas ZIABKUS
„Švyturio“ apžvalgininkas

Kretingos rajono valdančiųjų noras užgniaužti bet kokią kritiką ir siekis susidoroti su tais, kurie abejoja savivaldybės vadovų sprendimais yra toks didelis, kad nepaisoma nei įstatymų, nei sveikos logikos.
Pagal įstatymus nuo vykdančiosios valdžios nepriklausoma ir savivaldybės administracijai nepavaldi savivaldybės kontrolieriaus tarnyba mero rūstybę užsitraukė po to, kai vykdydama prokuratūros pavedimą ji atliko tarybos nario veiklai skirtų lėšų panaudojimo auditą.
Kontrolierė tyrė kruopščiai ir objektyviai: įvardino visus už biudžeto pinigus įtartinus mokėjimus atlikusius tarybos narius, nepamiršdama ir paties mero gausaus degalų pylimo per dieną po du kartus.
A.Kalniaus spaudimas kontrolierei prasidėjo iš karto. Prieš Naujuosius metus buvo pradėta strateguoti, kaip nepratęsti kontrolierės Sandros Grigaitytės – Gedvilienės kadencijos. Kai tai padaryti nepavyko, meras ėmė drausti kontrolierei vykti į komandiruotes, taip stabdydamas jos profesinės kvalifikacijos augimą. Negana to, kontrolierei buvo atsisakyti didinti atlyginimą, nors visos aplinkinės savivaldybės tai buvo padarę.
Matyt, siekdamas dar labiau pasityčioti iš kontrolierės, meras, pažeisdamas visus įstatymus, savo potvarkiu vien tik tarybai pavaldžią kontrolieriaus tarnybą liepė tikrinti savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriui.
Kai Kontrolės komitetas pasiūlė S.Gedvilienę premijuoti vienkartine pinigine išmoka, šio sprendimo projekto svarstymas tarybos posėdyje virto kontrolierės linčo teismu. Jai buvo prikišta net tai, kad atsakaitoje nepaminėti buvusio tarybos nario konservatoriaus Dovydo Bajoro plastilino pirkimai, nors jis tam išleido šimtąją dalį tų sumų, kurias taškė kiti tarybos nariai.
S.Gedvilienei buvo priekaištaujama, kad ne pati kontrolierė inicijavusi tarybos nariams skirtų lėšų panaudojimo auditą, o tai padaryta tik prokuratūros pavedimu. Tačiau užtat iš mero ir tarybos daugumai atstovaujančių politikų nesigirdėjo nė vieno priekaišto savivaldybės vyriausiajai buhalterei, kuriai pirmąjai turėjo kilti įtarimas priimant tarybos narių iš degalinių tempiamus kasos kvitus ir kuriai buvo privali atsisakyti kompensuoti įtartinas išlaidas.
Ir dabar A.Kalnius švenčia pergalę – atsipirkęs 7,5 tūkst. euro jis, regis, išvengė baudžiamosios bylos, o po tokios artilerijos kanonados nuo birželio iš savo pareigų traukiasi kontrolierė S.Gedvilienė, kurios jau nebešildo ir Vidaus reikalų ministerijos patvirtinimas, kad mero siekis kontroliuoti savivaldybės kontrolierę yra neteisėtas.
Labai įkyriai kalbama, kad ją kontrolierės poste turėtų pakeisti taryboje įtakingo „Kretingos krašto“ atstovo Viliaus Adomaičio žmona. Jei, žiūrėk, taip ir nutiktų, A.Kalnius bei savivaldybės administracija santykiuose su savivaldybės kontrolieriaus tarnyba greičiausiai sulauktų taip geidžiamos ramybės, palaimos ir abipusio sutarimo.
Šitaip sėkmingai per nepilną pusmetį susidorojus su nepatikima kontroliere, rajono valdžiai yra likusi dar viena rakštis – na, žinote kur. Tai taip pat ramybės valdžiai neduodantis Kontrolės komiteto pirmininkas Giedrius Petreikis.
Meras jį mėgino dusinti nesuteikdamas tarybos nariui priklausančios informacijos. Toks A.Kalniaus sprendimas buvo apskųstas Lietuvos administracinių ginčų komisijai, kuri nusprendė, kad meras yra neteisus ir tarybos narys pageidautus mero potvarkius gavo.
Valdžiai nepatiko, kad G.Petreikis stebėjo savivaldybei priklausančios Sporto mokyklos direktoriaus pavaduotojo – Kretingos sporto centro vadovo konkurso procedūrą, o vėliau apie jį viešai papasakojo vaizdžiai apibūdindamas regėtą vertinimo komisijos darbą.
Įžeistas valdžios ambicijas stojo ginti taryboje mero dešinėje sėdinčio rinkimų komiteto „Už šviesią Kretingą“ narė Justė Stonkutė, kuri Etikos komisijai suraitė skundą, esą G.Petreikis paviešinęs konfidencialią konkurso informaciją ir pažeminęs komisijos narių orumą ir kompetenciją kai kuriuos iš jų pavadindamas „tetulyte“ bei „vidutinio pajėgumo biurokratė“.
Tarybos daugumos atstovų diriguojama Etikos komisija neabejotinai pripažino, kad G.Petreikis tarybos nario etiką yra pažeidęs, tačiau jo skundą išnagrinėjusi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija savivaldybės Etikos komisijos sprendimą atmetė ir rajono valdžia liko pirštą čiulpusi.
Abiem atvejais norėdamas apsiginti G.Petreikis samdė advokatą, kuriam buvo sumokėta daugiau nei 5,1 tūkst. euro. Savivaldybė atlyginti šias išlaidas atsisakė aiškindama, kad tai nebuvo teisminė byla ir išlaidos advokatui negali būti vertinamos, kaip bylinėjimosi išlaidos. Etikos komisijos sprendimo atveju, savivaldybė nurodė kompensacijos ieškoti ne savivaldybėje, bet pačioje sprendimą priėmusioje Etikos komisijoje.
Štai ką reiškia, kai savivaldybės Juridiniam skyriui ėmė vadovauti patikimas ir lojalus valdžios tarnautojas, kuris nežino, ar apsimeta nežinąs, kad privalo būti atlyginamos išlaidos patirtos ir ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo institucijoje, o tarybos Etikos komisija nėra atskiras juridinis asmuo, neturi jam skirtų asignavimų ir priklauso taip pačiai savivaldybei.
Dabar G.Petreikis advokatui išleistus pinigus iš savivaldybės siekia susigrąžinti pateikdamas ieškinį teismui.
Tačiau nepaisant grėsmės dėl šio bylinėjimosi biudžeto nuostolius dar labiau padidinti, rajono valdžia vėl lipa ant to paties grėblio. Kaip ir nesukalbamos kontrolierės atveju, artilerijos vamzdžiai jau užtaisyti – Etikos komisija sulaukė dabar jau vicemerės V.Palaitienės skundo, kad G.Petreikis galėjo skriausti su Kontrolės komitetu dirbusias sekretores – jas žemindavęs, įžeidinėdavęs ir šitaip menkinęs savivaldybės reputaciją ir piliečių pasitikėjimą valdžia ir institucijomis.
Na kuo ne Rusija, su savo baudžiamojo kodekso straipsniu apie armijos diskreditaciją.

 711 peržiūrų (-a)

85% LikesVS
15% Dislikes