Naujosios valdžios rinkiminiai pažadai sutvarkyti daugiabučių gyvenamųjų namų kiemus vargu ar kada nors taps realybe, nes jais žarstęsi dabartiniai rajono vadovai net neįsivaizduoja, kaip tai padaryti ar bent jau nuo ko pradėti. Praėjusį trečiadienį įvykusiame Strateginio planavimo tarybos posėdyje pristatytą Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programos projektą Savivaldybės tarybos narys Konstantinas Skierus pavadino „keliu į niekur“.

Pinigines purtys ir gyventojai

Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programos projektas Savivaldybės tarybos dar nepasieks. Strateginio planavimo tarybos nariai projektą pristačiusiai Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjai Sigutei Jazbutienei uždavė daugybę klausimų, atsakymų į kuriuos ji neturėjo.

Sprendžiant bent jau pagal Strateginio planavimo tarybos sukritikuotos programos nuostatas, naujoji valdžia neketina parodyti didelio susirūpinimo daugiabučių kiemais. Rinkimai jau praėjo, todėl nuoširdžiai pasistengti ištesėti duotus pažadus, tikriausiai, nebėra prasmės. Projekte akcentuojama tai, kad Savivaldybė iš savo biudžeto neatseikės tiek pinigų, kiek reikės daugiabučių teritorijoms sutvarkyti, o tik dalį. Kitomis lėšomis turės pasirūpinti patys gyventojai. Tačiau kokiu santykiu bus panaudojami biudžeto ir žmonių surinkti pinigai, nenuspręsta. Vieniems atrodo, jog reikėtų dalinti per pusę, kitiems – kad gyventojams mokėti reikėtų mažiau. Tačiau apie tai, kad daugiabučių kiemai būtų sutvarkyti tik biudžeto lėšomis, beveik neužsiminta. Tik paskaičiuota, jog vieno daugiabučio namo teritorijai sutvarkyti galėtų būti skiriama daugiausiai… 20 tūkst. eurų.

Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programą kūrusių Savivaldybės administracijos specialistų nuomone, gyventojų prisidėjimas savo lėšomis vėliau paskatintų geresnę priežiūrą, žmonės esą labiau saugotų tai, kas būtų padaryta jų kiemuose.

Programoje – biurokratinės pinklės

Programos numatomi uždaviniai atrodo labai gražūs. Planuojama, jog daugiabučių kiemuose bus sutvarkytos automobilių stovėjimo aikštelės, šaligatviai, pėsčiųjų takai, atnaujintos įvažiuojamųjų kelių, kiemų dangos, vaikų žaidimų, sporto aikštelės, sutvarkyti apšvietimo tinklai, lietaus nuotekų sistemos. Tačiau Savivaldybės administracija neįsipareigoja už visa tai būti atsakinga – programos uždaviniuose numatoma „skatinti daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų naudotojus“, kad jie patys inicijuotų žemės sklypų, skirtų daugiabučiams namams eksploatuoti, formavimo procedūras, rengti teritorijų tvarkymo darbų techninius projektus bei organizuoti pačius tvarkymo darbus. Kitaip tariant, Savivaldybė duos truputėlį pinigų ir leis gyventojams patiems susitvarkyti savo kiemus.

Vis dėlto, jei ir atsirastų norinčių pagal siūlytą programą susitvarkyti kiemą, dar reikėtų Savivaldybės administracijai kartu su prašymu pateikti visą krūvą įvairių dokumentų. Pavyzdžiui, jei būtų prašoma iš Savivaldybės biudžeto pinigų, turėtų būti pateiktas ir (…) „tvarkymo darbų techninis projektas, parengtas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka“. Norint tik perskaityti tokius reikalavimus, reikia turėti įgūdžių, o panašių dokumentų prireiktų ne vieno.

Neišspręsta žemės sklypų problema

Strateginio planavimo tarybos narei, Savivaldybės tarybos opozicijos atstovei Jolitai Vaickienei pasidomėjus situacija dėl žemės sklypų prie daugiabučių namų detaliųjų planų rengimo eigos, kilo dar viena „cunamio“ prieš pasiūlytą programos projektą banga. Paaiškėjo, jog programoje numatytų kiemų tvarkymo procedūrų dabar neįmanoma net pradėti, nes mieste tik keli daugiabučiai turi suformuotus sklypus, tačiau ir jie ne visi įregistruoti Registrų centre.

Pasak Tarybos nario K. Skieraus, siūloma programa galbūt tiktų kokiai nors kaimo gyvenvietei, turinčiai keturbutį namą, bet ne miestui. Kretingoje daug daugiabučių namų pastatyta kvartalais, todėl reikalingi kvartaliniai sklypų detalieji planai. Prie tokių daugiabučių esančiais kiemais dažniausiai naudojasi kelių namų gyventojai, todėl ir techniniai projektai bei kitokie dokumentai turi būti rengiami namų grupėms, o ne pavieniams namams.

Svajonėms įgyvendinti reikia „daugiau galvų“

Akivaizdu, kad ketinimai „kaip nors“ įvykdyti rinkiminius pažadus ir sutvarkyti daugiabučių namų kiemus dar ilgai nebus įgyvendinti net ir didžiąją rūpesčių naštą užkraunant ant pačių gyventojų pečių. Mat Savivaldybės administracija dar nesugeba susikalbėti tarpusavyje. Programos projektą kūrė Vietinio ūkio ir turto valdymo sprecialistai, o su Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi, anot S. Jazbutienės, buvo tik „kalbėta“.

Nesugebėję atsakyti į daugelį klausimų daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programos kūrėjai netiesiogiai pripažino, kad jų darbas padarytas netinkamai, todėl patikino, jog artimiausiu metu bus suformuota darbo grupė, kuri viską išsiaiškins kruopščiau ir pateiks savo pasiūlymus. Kiek laiko tai užtruks, galbūt žino tik Dievas. Į klausimą, ar daugiabučių kiemams sutvarkyti užteks vienos valdžios darbo kadencijos, Tarybos narys K. Skierus atsakė trumpai: ne.

Aistas Mendeika

 1,117 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes