Šiandien nuo ankstaus ryto lietumi nuprausta Derliaus švente tradiciškai prasideda ir „Švyturio“ laikraščio prenumeratos akcija kitiems metams.

Bet kuriam laikraščiui tai – ypatingai svarbus momentas.  Prenumerata – tai lyg politiniai rinkimai, kuriuose pasitikrinama, ar laikraštis eina teisinga linkme, ar jis dar tebėra aktualus, aštrus, ar pajėgia apginti valdžios institucijų užguitą žmogų.  Prenumeratos skirtumas nuo valdžios rinkimų yra tas, kad politikai žmonių pasitikėjimą tikrinasi kas ketveri metai, o laikraštis – kasmet.

Savo ruožtu, prenumeratoriai – tai lyg rinkėjai, kurių kiekvieno balsas tampa brangus ne vien dėl jų metams į priekį sumokamų pinigėlių – jie laikraščiui padeda išgyventi.  Užsisakydami „Švyturį“ ir taip už jį balsuodami skaitytojai patvirtina ištikimybę šiam Kretingos krašte seniausias tradicijas turinčiam leidiniui, kuris šį gruodį pasitiks 75 metų jubiliejų.

„Tik skaitytojai patvirtina, kad mūsų darbas nėra bergždžias ir užverti „Švyturio“ durų yra nevalia“.

„Švyturys“ yra lyg Kretingos rajono kultūrinis ir informacinis paveldas, kuris prieš keliasdešimt metų būdavo beveik ant kiekvienos kretingiškių šeimos stalo.  „Švyturį“ prenumeravo ir iš jo naujienų sėmėsi dabartinių skaitytojų tėvai, seneliai ir net proseneliai.

Žinia, laikraštis yra gyvas tol, kol jis yra skaitomas, kol jis išlieka įdomus, kol jame aptariamos temos, spausdinamos publikacijos jaudina žmones, priverčia diskutuoti, ieškoti tiesos.

Prieš 30 metų, Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo priešaušryje „Švyturio“ tiražas siekė 13,2 tūkstančio egzempliorių.  Net 1997 metais, kai Kretingoje jau buvo atsiradę kitų leidinių, „Švyturio“ tiražas dar siekė 5,5 tūkstančio egzempliorių.

Būsime atviri – šiai dienai buvęs skaitytojų pasitikėjimas yra išbarstytas.  Vadinasi, buvome nuobodūs, bedančiai, o temų įvairovė – skurdi.

Tie, kurie skaito mus, tikriausiai jau įvertino, kad „Švyturys“ keičiasi:  laikraštyje atsiranda naujų temų, kitokio įvykių vertinimo, naujo požiūrio į problemas.

Atsikratėme Savivaldybės finansinės paramos kad rajono vadovams ir politikams drąsiai galėtume užduoti nepatogius klausimus tiesiai žvelgdami jiems į akis.  Informuodami apie rajono gyvenimo kasdienybę ir iškylančius sunkumus siekiame sakyti tiesą nenutylėdami kai kam nemalonių ir nepatogių aplinkybių.

Mums jau atsigirdo, kad pasikeitęs „Švyturys“ neva „pila purvą“ ant rajono valdžios.  Mes didžiuojamės tokiu laikraščio vertinimu.

„Demokratinėje visuomenėje laikraštis privalo būti it rentgeno spindulys, atskleidžiantis tikrąją įvykių esmę, diagnozuojantis valdžios sveikatą bei įspėjantis apie prasidedančią ligą“.

Nes kuo laikraštis labiau pataikauja valdžiai, tuo jis sparčiau praranda žmonių pasitikėjimą.  Demokratinėje visuomenėje laikraštis privalo būti it rentgeno spindulys, atskleidžiantis tikrąją įvykių esmę, diagnozuojantis valdžios sveikatą bei įspėjantis apie prasidedančią ligą.

Jei tokia laikraščio misija kai kam asocijuojasi su purvu, tegu jie atsistoja prieš veidrodį ir savęs garsiai paklausia, kodėl jie ėjo į politiką ir išlaikomi mokesčių mokėtojų pasiryžo tarnauti valstybei – mums visiems?

Jei Kretingos rajone esantis gausus valstybės tarnautojų būrys iš tiesų tarnauja žmonėms, regiono laikraštis jiems turėtų tapti artimiausiu pagalbininku ir patarėju, politikų ir valstybės tarnybos darbuotojų jungiama grandimi bendraujant su rajono visuomene.

Kad laikraštis iš tiesų būtų tokiu valdžios institucijų neretai skleidžiamą miglą peršviečiančiu spinduliu, reikalinga ne tik skaitytojų, bet ir rajono verslo parama.

Laikraštis kainuoja brangiai.  Mes nekalbame apie išlaidas spaustuvei, paštui – už leidinio pristatymą, įmonėms – už laikraščio pardavinėjimą parduotuvėse, redakcijos patalpų išlaikymą, kuklius atlyginimus darbuotojams.

Mes kalbame apie žurnalistus lydinčią įtampą, nuolat kankinančias abejones, ar tai ką darai, iš tiesų yra teisinga. Apie neskaičiuojamas darbo valandas, apie nuolatinę pareigą sužinoti, pamatyti ir laiku pranešti.  Tuomet apie širdį draskantį apmaudą, kad tai nepavyko padaryti laiku.

Mes kalbame ne vien apie pinigus, kuriuos mums suneša prenumeratoriai, pavieniai „Švyturio“ pirkėjai, ar rajono verslininkai, kuriems reklama mūsų laikraštyje gal ir nėra būtina, tačiau jie taip remia iš tiesų nepriklausomą Kretingos leidinį.

Mes kalbame apie skaitytojus, nes tik jų didėjantis būrys yra tas, visas sielos žaizdas gydantis balzamas.  Nes tik skaitytojai patvirtina, kad mūsų darbas nėra bergždžias ir užverti „Švyturio“ durų yra nevalia.

Tik jūsų visų dėka „Švyturys“ privalo sulaukti ir šimto metų.

Alvydas Ziabkus

 1,887 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes