Jubiliejinę šventę priminsiančioje nuotraukoje – apdovanotieji ir Budrių kaimo bendruomenės tarybos nariai.

Savaitgalį susirinkę Budrių kaimo bendruomenės žmonės paminėjo bendros veiklos 15 metų sukaktį ir pagerbė  labiausiai prie bendruomenės klestėjimo prisidėjusius narius, kuriems įteiktos originalios padėkos taurės. 

Budrių kaimo bendruomenė – viena iš pirmųjų savo veiklą pradėjusių ir sėkmingai iki šiol ją tęsiančių rajono bendruomenių. Ji vienija dviejų kaimų – Budrių ir Nausodžio – gyventojus.

Bendruomenė turi savo logotipą, kuriame pavaizduoti du kaimus jungiantys objektai – Budrių bažnyčia ir Minijos upė.

Pagal šį logotipą sukurta ir Bendruomenės vėliava, o jų autorius – Juozas Paulauskas, aktyvus renginių dalyvis ir pagalbininkas. Jis  sukūrė ir kaimo pavadinimą žymintį ženklą bei politiniams veikėjams Vladui ir Vytautui Mongirdams skirtą atminimo ženklą Mišučiuose.

J. Paulauskui ir įteikta pirmoji padėkos taurė su užrašu „Ačiū už tvarų indėlį į bendruomenės veiklą“.

Aktyviausiems Budrių bendruomenės nariams bei rėmėjams ir bičiuliams įteiktos padėkos taurės.

Antrąja padėkota Rimai Stuopelienei, kuri yra bendruomenės pirmininkų ir dešinė, ir kairė ranka. R. Stuopelienė  buvo ir pagrindinė jubiliejinės šventės organizatorė bei vedėja.

Padėkos taurė taip pat įteikta visus tuos penkiolika metų bendruomenės finansinius reikalus tvarkančiai iždininkei Loretai Kundrotaitei-Butrimienei, sportinės veiklos organizatoriams Vaidui Puidokui ir Artūrui Sutkevičiui, kurio iniciatyva Nausodyje įrengta vaikų žaidimo aikštelė. Joje kasmet dabar vyksta tradicinė bendruomenės sporto šventė.

Budriškiai – kelionių mėgėjai. Per veiklos metus aplankytas Vilnius, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Molėtai, Šiauliai, Nida, Pakruojis, Telšiai, Plateliai, Šakių dvarai, Panemunės pilys, pabuvota Latvijoje – Ventspilyje. Už prasmingas, įdomias keliones taure padėkota jų organizatorei Jolantai Zubernienei.

Už pagalbą organizuojant vaikų ir jaunimo užimtumą, tradicinę vasaros stovyklą, aktyvų dalyvavimą sporto šventėse pagerbtas Algirdas Budginas, už darbą su jaunimu, savanoriavimą – Simona Lukauskaitė.

Padėkos taurės įteiktos aktyviems bendruomenės nariams Vaidai Anužienei, Magdutei ir Adolpui Puplesiams, Stasei ir Algirdui Anužiams, kurie ne tik patys dalyvauja renginiuose, tvarko aplinką, teikia pasiūlymus, bet ir paragina kitus bendruomenės narius.

Už bendruomenei teikiamą finansinę paramą padėkos taurė įteikta Juozui Motijauskui ir Andriui Petkevičiui. 

Taip pat padėkota ilgamečiams rėmėjams AB „LOTOS“, Dangirutei ir Petrui Sireikiams, Vaidai ir Edvardui Česnakams bei kt.

Šventės metu pasidžiaugta bendryste su kultūros skyriumi ir biblioteka, bažnyčia, klebonu Algirdu Lukšu, kaimyninėmis bendruomenėmis, Žalgirio seniūnija. Padėkos taurė įteikta kaimyniškai šeimai Onutei ir Valdevinui Navajauskams bei Baublių kaimo bendruomenės centro pirmininkei Gražinai Rimkuvienei.

Šventinio renginio organizatorių teigimu, padėkos taurės visų sprendimu įteiktos iniciatyviems bendruomenės žmonėms, kurie aktyviai dalyvavo veikloje visus tuos 15 metų, bei rėmėjams ir bičiuliams.

Tik įkūrus bendruomenę joje buvo 22 nariai, šiandien – jau daugiau negu 100. Dešimčiai bendruomenės narių už darbą bei veiklą bendruomenės labui įteiktos padėkos. Apdovanoti ir jaunimo atstovai, kurie Budrius garsina sporto pasiekimais.

Vakaro metu prisimintos ir kitos budriškių veiklos bei renginiai, įgyvendinti projektai, pagerbti jubiliejinius gimtadienius šventę bendruomenės nariai.

Susirinkusiuosius sveikino Savivaldybės meras Antanas Kalnius, Tarybos narys Virginijus Domarkas, Žalgirio seniūnijos seniūnas Bronius Talmontas, kiti svečiai, linksmino Kretingos kultūros centro Budrių skyriaus moterų ansamblis ir ansamblis „Eldija“ iš Palangos.    

Laima STONKUVIENĖ

 2,543 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes