Likus kelioms dienoms iki rinkimų, kandidatų Mėguvos ir Kuršo apygardose paprašėme atsakyti į du, mūsų manymu, rinkėjams pačius aktualiausius klausimus.
Kodėl turėtume rinktis būtent Jus? Ir kokio darbo pirmiausia imtumėtės, tapęs, -usi Seimo nariu, -e?

Atsako Mėguvos apygardos kandidatai:
Audronė Balnionienė, Liberalų sąjūdis:

Audronė Balnionienė.

– Todėl, kad buvau Klaipėdos miesto Tarybos narė, dabar esu Klaipėdos rajono mero pavaduotoja, aktyviai dirbu Regioninės plėtros taryboje, ne vieną kadenciją dalyvauju Savivaldybių asociacijos veikloje ir tikrai žinau trukdžius, neleidžiančius savivaldai efektyviai dirbti. Kasdienio gyvenimo aktualijos, ypač regione, man žinomos. Matau reikalingus pokyčius, o tai ypač išryškina dažnas bendravimas su ministerijų, institucijų atstovais, sprendžiant savivaldos ir regiono klausimus. Kadangi esu politikos praktikė, manau, jau metas sukauptą patirties bagažą perkelti į Seimą, siekiant užtikrinti kiekvieno žmogaus gyvenimo kokybę.
Mano prioritetai Seime: 1.Suformuoti aiškią, finansiškai paremtą Vyriausybės program strateginiam regionų vystymui. 2. Suteikti daugiau galių ir galimybių vietos savivaldai, nes tik ji gali reaguoti „čia ir dabar“. 3. Įstatymams turi galioti tik vienas principas – kokybė, bet ne kiekybė.

Vaidievutis Ipolitas Geralavičius, Krikščionių sąjunga:

Vaidievutis Ipolitas Geralavičius, 

– Turiu turiningos ir ilgametės patirties diplomatijoje, ekonomikoje ir finansuose bei moksle, o taip pat – 3 metų darbo Seime patirties kaip Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko patarėjas. Gerai išmanau įstatymų kūrimo ir priėmimo Seime principus ir subtilybes. Kiekvieną, kuris į mane kreipsis, rūpestingai ir atidžiai išklausysiu ir kartu rasime bet kurios problemos sprendimą. Kalbu penkiomis užsienio kalbomis: rusų, anglų, vokiečių, lenkų ir šiek tiek prasčiau – ispanų.
Pirmiausia Seime ieškosiu bendražygių ir bendraminčių, su kuriais galėčiau dirbti vienoje frakcijoje. Po to teks imtis pagrindinių finansinių įstatymų ir teisės aktų, kad užkaišiotume begalę skylių, pro kurias į sukčių kišenes išteka mokesčių mokėtojų pinigai. Reikės peržiūrėti ir, reikalui esant, keisti Statybos ir Pajūrio zonos apsaugos įstatymus bei su jais susijusius teisės aktus, kad „dušinės“ ir į jas panašūs statiniai niekada nebedarkytų mūsų pajūrio.

Svetlana Grigorian, Lietuvos socialdemokratų partija:

Svetlana Grigorian.

– Myliu žmones, vertinu jų pasitikėjimą ir esu į rezultatą orientuotas žmogus.
Esu dirbusi LR Vyriausybėje ir LR Seime, todėl man nereikėtų mokytis, nuo ko pradėti. Pažįstu žmones, aplinką, procesus. Galėsiu pradėti dirbti iškart.
Savo darbą pradėčiau nuo viešo informavimo apie numatomas artimiausias susitikimų apygardoje datas. Man svarbu, kad kiekvienas žmogus žinotų, jog po rinkimų padėsiu jiems iškylančiais klausimais, būsiu žmogumi, į kurį bet kada galės kreiptis ir sulaukti pagalbos.
Įstatymo projektų teikimo atžvilgiu esu nuosekli – inicijuosiu pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms Finansinės paskatos įstatymo pataisas, kurios reglamentuotų ir kurortų įtraukimą į vietovių, kuriose jaunos šeimos gali pretenduoti į būsto įsigijimą, sąrašą.

Jonas Kubilius, Lietuvos socialdemokratų darbo partija:

Jonas Kubilius.

– Neslepiu, kad tarp 12 Mėguvos apygardos kandidatų esu vienas iš tų, kuris turi mažai praktinės politinės patirties, tačiau esu baigęs politikos mokslų studijas ir todėl politika man nesvetima. Mano didžiausi privalumai yra tai, kad gerai išmanau teisės aktų atitikimo, programų ir projektų įgyvendinimo vadybą, pasitelkiant naujausias privataus sektoriaus metodologijas, kurias šiuo metu perima ir viešasis sektorius, o LR Seime to tikrai trūksta. Mano privalumas yra ir mano asmeninės savybės – esu labai atkaklus, pareigingas ir atsakingas.
Jei gaučiau rinkėjų pasitikėjimą ir tapčiau LR Seimo nariu, pirmiausia įsijungčiau į frakcijos veiklą, pagal savo prioritetus pasirinkčiau komitetą, komisijas ir labai gerai išstudijuočiau LR Seimo statutą. Kadangi visos rinkiminės kampanijos metu pasisakiau už skaidrią veiklą ir korupcijos prevenciją, tad viena iš pirmųjų mano iniciatyvų – peržiūrėti Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015 – 2025 metų programos įgyvendinimo vertinimo kriterijus ir jų reikšmes. Šiuo metu programa tampa nebeefektyvi, nes neužtikrinama programos vertinimo analizė, iš kurios turi gimti nauji veiksmai, leisiantys sėkmingai įgyvendinti programos tikslus.

Raimundas Latakas, Kartų solidarumo sąjunga – santalka Lietuvai:

Raimundas Latakas.

– Išsirikiavo 12 abrozdėlių, ir ką gi mums išsirinkt? Eni beni, diki daki, o jeigu rimtai, raginčiau už mane nebalsuot, nes panašu, kad iš visų 12 kandidatų Mėguvos apygardoje esu vienintelis mokesčių mokėtojas į biudžetą iš savo uždirbtų pinigų.
Na, jeigu vis dėlto rinkėjai mane išrinktų, pirmiausia naująjį Seimą raginčiau priimti stalčiuose gulintį įstatymą dėl politikų, valstybės tarnautojų, pareigūnų asmeninės atsakomybės už nusikalstamą veikimą ar neveikimą prieš mūsų valstybę. Nuo pirmų darbo dienų, dirbdamas kartu su rinkėjais, teikčiau Seimui, žmonėms labiausiai rūpimus klausimus ir, galbūt, tų klausimų galimus sprendimo būdus.

Vilius Martusevičius, Darbo partija:

Vilius Martusevičius.

– Todėl, kad siūlausi žmonėms tarnauti, o ne jiems drausti, liepti, grasinti, įsakinėti ir leisti Jų pinigus. Darbo partijos programa pripažįstama kaip geriausia, aš esu pasiruošęs ją įgyvendinti ir pasiekti, kad žmonės pradėtų gyventi oriai, pasiturinčiai ir ramiai. Žinau visas Mėguvos apygardos pagrindines problemas ir jų sprendimui sugebėsiu suvienyti žmones, Seimo narius.
Seimo nario darbą pirmiausia pradėčiau nuo priesaikos Lietuvos Žmonėms. Antra ,dar kartą susitikčiau su žmonėmis, taip pat ir kolegomis kandidatais į Seimą, ir dar kartą išgryninčiau svarbiausius žmonių norus,ypač aktualius mūsų apygardoje gyvenantiems žmonėms. Sutelkčiau Seimo narius , ypač aplinkinėse apygardose išrinktus, bendram darbui žmonių labui.

Edgaras Maščinskas, Laisvės partija:

Edgaras Maščinskas.

– Nusprendžiau dalyvauti Seimo rinkimuose su Laisvės partija, nes pavargau nuo biurokratijos, neapykantos, draudimų ir šiaip demagogijos. Aš tikiu, kad Lietuvių tauta yra laisva, atsakinga ir savarankiška, kuri trokšta puoselėti įvairovę bei pasauliui atvirą valstybę.
Savo kandidatūra norėčiau atkreipti dėmesį į gana ribotas politikos sritis, tokias kaip gyvūnų teisės, mobilumas ar net žvejyba. Todėl būtent šių klausimų ir imsiuosi, tapęs Seimo nariu.

Dovydas Petrošius, Lietuvos žaliųjų partija:

Dovydas Petrošius.

– Esu naujos kartos politikas, jaunas ir nesugadintas senosios politikos veikimo principų. Į valstybės valdymą žiūriu atsakingai. Turiu pakankamai energijos ir ambicijų prisidėti prie pokyčių šalyje.
Visų pirma siekčiau užbaigti pradėtus darbus, kuriems reikia politinės valios – Slengių kelių infrastruktūra, Šimkų kaimo konfliktas, gyvūnų gerovės įstatymai, Klaipėdos uosto plėtros klausimai.

Nijolė Požarskienė, „Laisvė ir teisingumas“:

Nijolė Požarskienė.

– Kiekvieną mūsų gyvenimo sritį reglamentuoja įstatymai, todėl mūsų gyvenimo kokybė yra tiesiogiai proporcinga įstatymų kokybei. Niekas geriau, kaip teisininkai, nesupranta įstatymų leidybos, jų sandaros,nes kiekvieną dieną susiduria su jų taikymu praktikoje ir neretai – su Seimo priimtų įstatymų absurdiškumu. Dėl šios priežasties Seime rinkėjus turi atstovauti ne 5 teisininkai, kaip yra dabar, bet žymiai didesnis procentas.
Darbų sąrašas labai ilgas. jau turiu nemažai rinkėjų įpareigojimų ir prašymų.Todėl, jei būsiu išrinkta, pirmiausia gilinsiuos į jų problemas, kurios galimai turės įtakos kai kurių įstatymų pakeitimams ir papildymams. Lygiagrečiai inicijuosiu įstatymų, kurie prieštarauja vieni kitiems ar net sveikai logikai, bei tų, kuriuose nenumatyti tinkami jų įgyvendinimo mechanizmai, peržiūrą. Aktyviai prisidėsiu prie įstatymų paketo, kuris bus nukreiptas prieš korupcines apraiškas, kūrimo ir t.t. Nuo pat pirmos dienos kvieščiau kolegas etiškam ir kultūringam politikavimui, ko šiuo metu Seime labai stinga.

Mindaugas Skritulskas, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai:

Mindaugas Skritulskas.

– Turiu du aukštuosius išsilavinimus: istorijos ir teisės, kalbu 4 užsienio kalbomis. Nemaža mano gyvenimiška ir poltinė patirtis: 20 metų, jau šeštą kadenciją esu renkamas į Palangos miesto tarybą, teko Lietuvai atstovauti ir ES Regionų komitete. Kartu dirbdamas su Palangos meru Šarūnu Vaitkumi esu taip pat prisidėjęs prie esminių kurorto pokyčių.
Vienu darbu strateginių pokyčių nepadarysi. Reikia esminių, prioritetinių permainų šiose svarbiausiose srityse: švietimo, ekonomikos skatinimo, sveikatos apsaugos, socialinės sistemos. Šios sritys vienaip ar kitaip yra susijusios, todėl tik kompleksiniai darbai gali duoti ilgalaikių, apčiuopiamų ir teigiamų rezultatų.

Inga Vizgirdienė, Centro partija – tautininkai:

Inga Vizgirdienė.

– Esu lietuvė, moteris, gydytoja, mama. Matau ir suprantu, ką ir kaip galiu pakeisti iš esmės, kokius jau pradėtus darbus Seime reikia tęsti. Darbas sveikatos srityje leidžia iš arti žinoti, su kokiomis problemomis susiduria pacientai regionuose, ir suprasti, kaip jas spręsti. Mūsų vaikų kelias mokykloje ir universitete parodė, kuo ir kaip gyvena švietimo sistema. Matoma grėsminga tendencija šias sritis paversti privačiomis. Tad kaip bus prieinamas švietimas, sveikatos apsauga, socialinė rūpyba 28 proc. Lietuvos žmonių, gyvenančių skurde ir atskirtyje? Žinau bėdas, o jas išspręsti reikia tinkamų instrumentų, vienas jų – teisėkūra, tad kandidatavimas atrodo tinkamas žingsnis.
Mano pirmieji darbai Seime – griežtinti Statybų įstatymą bei jo poįstatyminius aktus, kad būtų užkardytas statomų viešbučių ir dvibučių virtimas į daugiabučius statinius, kas aktualu Palangai, pajūrio regionui ir visai Lietuvai. Taip pat gerinti ir plėsti savivaldybėse esančių sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Romandas Žiubrys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga:

Romandas Žiubrys.

– Galbūt esu vienas iš tų kandidatų, kurie kalba apie atstovavimą viosam regionui, o ne vienam miestui ar rajonui. Ir man žinomos šio regiono problematikos. Tačiau patarčiau rinkėjams mažiau klausytis kandidatų gražbyliavimo, o patiems analizuoti jų darbus ir vertybes.
Ir pirmiausia reiktų Seimo nario priesaiką duoti, kad galėčiau pradėti dirbti.

Atsako Kuršo apygardos kandidatai:

Tomas Abelkis, Lietuvos socialdemokratų partija:

Tomas Abelkis.

– Esu savo krašto atstovas ir noriu, kad visiems būtų sudarytos sąlygos gerai gyventi Lietuvoje, todėl esu tvirtai apsisprendęs daryti viską, kad galėtume dirbti ir užsidirbti čia, kad mūsų tėvai ir seneliai turėtų orią senatvę, o išvykę svetur norėtų grįžti į gimtąją šalį. Pirmąkart kandidatuoju į Seimą, todėl visa tai, ką darau pastaruoju metu, man yra nauja patirtis.
Nuo ko pradėsiu darbą Seime? Kaip ir bet kurioje kitoje srityje, manau, kad pirmiausia reikės išsiaiškinti kaip veikia Seimo mechanizmas ir kaip kuo greičiau tapti to mechanizmo našiąja dalimi. Sieksiu būti naudingas savo kraštui, žmonėms, kurie tiki manimi.

Remigijus Buožius, Kartų solidarumo sąjunga – santalka Lietuvai:

Remigijus Buožius.

– Sukaupta asmeninė gyvenimiška ir profesinės veiklos patirtis leistų tinkamai atstovauti žmonių interesams. Sieksiu, kad Lietuvoje mažėtų socialinė atskirtis, kad dirbantys žmonės galėtų gyventi pilnavertį gyvenimą, kad senjorai gyventų oriai.
Pirmas darbas Seime – įvertinti situaciją dėl koronaviruso infekcijos plitimo, ar tinkami ir / ar reikalingi ribojimai Lietuvoje, ar laiku gyventojai gauna visą reikalingą medicininę pagalbą. Lietuvos žmonių saugumas pirmiausia! Taip pat –pagalba smulkiajam verslui pandemijos metu.

Jonas Drungilas, Krikščionių sąjunga:

Jonas Drungilas.

– Todėl, kad man rūpi valstybės politika. Man pakanka patirties, kad suprasčiau, ko labiausiai stokojama valstybėje ir kaip pasiekti, kad visuomenė labiau pasitikėtų politikais.
Pirmiausia padėkočiau savo rinkėjams už pasitikėjimą. Pirmas darbas – gerai susipažinti su Seimo darbo taisyklėmis, Seimo statutu, kad tinkamai įsijungčiau į Seimo darbą ir galėčiau pilnavertiškai atstovauti savo rinkėjams.

Romualdas Jablonskis, Liberalų sąjūdis:

Romualdas Jablonskis.

– Esu jaunesnės kartos atstovas, man 39-eri, gyvenu Kretingoje, su žmona auginame dukrą ir sūnų. Vadovauju kelioms įmonėms ir asociacijoms, esu antrą kartą išrinktas į Kretingos rajono savivaldybės tarybą, vadovauju Ekonominės plėtros ir ūkio komitetui. Sukaupta gyvenimiška ir darbinė patirtis padėjo kartu su Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio komanda sukurti puikią programą, kuri apžvelgia visas opiausias sritis, tokias kaip švietimas, sveikatos apsauga, žmogaus teisės, ekonomika ir kt. bei padės kurti inovatyvią ir gamtai draugišką Galimybių Lietuvą!
Pirmiausia – priesaika. Po to, manau, su Liberalų sąjūdžio komanda aktyviai dalyvausime politiniame dialoge su kitomis partijomis, siekdami sudaryti ir dalyvauti valdančioje daugumoje bei surasti bendrų programinių tikslų Lietuvos labui. Jei kalbame apie įstatymus, pirmiausia norėsiu peržiūrėti ir teikti siūlymus tiems teisės aktams, kurie išlaisvintų žmonių ir verslo teises.

Genoveita Krasauskienė, “Laisvė ir teisingumas”:

Genoveita Krasauskienė.

– Būdama švietimo ir mokslo viceministre, Palangos miesto savivaldybės tarybos nare, mero patarėja bei mokyklos direktore nuolat tiesiogiai bendraudavau su žmonėmis, spręsdavau jų problemas. Gerai suprantu švietimo, socialinius, ekonominius, sveikatos, žmonių atskirties klausimus. Visada įsiklausau ir įsigilinu į kiekvieno žmogaus rūpesčius ir problemas, noriai padedu jas spręsti. Mano išsilavinimas, darbo patirtis bei kompetencija leidžia man efektyviai pradėti Seimo nario darbą nuo pat pirmos dienos.
Pirmiausia, kaip ir numatyta „Laisvės ir teisingumo“ partijos programoje, įvestume stabilumą mokesčių sistemoje – dvejus metus nedidintume mokesčių. Toliau vykdytume programines nuostatas dėl PVM tarifo gyventojams svarbioms prekėms ir paslaugoms mažinimo, pensijų didinimo ir tryliktosios pensijos įvedimo, dėl minimalios mėnesinės algos didinimo, dėl aukštos švietimo kokybės užtikrinimo, mokytojo prestižo stiprinimo, paremto adekvačiu atlyginimu bei gerų darbo bei tobulėjimo sąlygų sudarymu, dėl valstybinio būsto plėtros, daugiabučių renovavimo, modernaus žemės ūkio ir kaimo plėtros, regionų atgaivinimo ir kitas.

Juozas Mažeika, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai:

 Juozas Mažeika.

– Šiuo metu Lietuvoje regionų plėtros politikos problema – pati opiausia, o aš geriausiai išmanau vietos savivaldos reikalus. Esu buvęs mokyklos direktorius, buvęs mokytojas, tad puikiai išmanau ir švietimo sistemą. Taip pat esu Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas ir dar būdamas meras pasiekiau, kad būtų išsaugota Kretingos ligoninė – to sieksiu ir toliau.
Pradėsiu nuo teisės aktų projektų rengimo ir teikimo dėl regionų stiprinimo ir savivaldos savarankiškumo didinimo. Esu jau apgalvojęs vieną įstatymo projektą, kurį tikrai teiksiu, kad iš Valstybinių ligonių kasų paslaugos antrojo lygio sveikatos priežiūros įstaigose būtų apmokamos taip pat, kaip ir trečiojo lygio.

Vytautas Šaduikis, Lietuvos žaliųjų partija:

Vytautas Šaduikis.

– Turiu didelę vadovaujamo darbo patirtį ir mano gyvenimo patirtis rodo, kad savo pažadus įvykdau.
Pirmiausia siekčiau užtikrinti, kad žmonės turėtų švarų, saugų ir kokybišką vandenį – ir kaime, ir mieste.

Jolita Vaickienė, Darbo partija:

Jolita Vaickienė.

– Todėl, kad turiu minčių ir idėjų, ką ir kaip sukurti, pakeisti, pagerinti, kad būtų lengviau, paprasčiau ir teisingiau. Dirbdama versle ir valstybės institucijose matau, ko trūksta ir kas kenkia, ką galėtume daryti kitaip. Sukaupta patirtis, žinios, kompetencijos ir pasitikėjimas savimi mane įgalina šiandien kalbėti ir daryti drąsiai.
– Seime visų pirma reikia pasirinkti komitetą, kuriame norėtųsi dirbti, kur turiu daugiausiai kompetencijos. Tai būtų Audito, Biudžeto ir finansų arba Ekonomikos komitetas. Esu perskaičiusi daug 2019-2020 metų Valstybės kontrolės ataskaitų, kur aiškiai nurodoma, ką ir kaip reikėtų keisti, tad nuo to ir reikėtų pradėti – išsiaiškinti, kas daroma ir ką reikia inicijuoti. Mano prioritetai – valstybės nekilnojamo turto efektyvus naudojimas, verslo priežiūros institucijų veiklos optimizavimas, jų skaičiaus mažinimas ir viešieji pirkimai.

Antanas Vinkus, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partija:
– Dėkodamas už Jūsų klausimą manau, kad tai, kodėl labiausiai esu tinkamas atstovauti Kuršo apygardai Seime, spręs rinkėjai.
Jeigu žmonių valia lems ir būsiu išrinktas į Seimą, pirmiausia tęsiu aktyvų darbą su Kuršo apygardos gyventojais, organizuodamas susitikimus su gyventojais Seimo nario biuruose ir spręsdamas jų iškeltas problemas.

Antanas Vinkus.

 8,552 peržiūrų (-a)

80% LikesVS
20% Dislikes