UAB Kretingos šilumos tinklai informuoja šilumos vartotojus, kad nuo 2020 m. lapkričio 1 d. keičiasi centralizuotai tiekiamos šilumos kainos.

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-919 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, nuo 2020 m. lapkričio 1 d. taikomos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos (be PVM):
1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina – 5,63 ct/kWh:
1.1. pastovioji dedamoji – 3,51 ct/kWh;
1.2. kintamoji dedamoji – 2,27 ct/kWh;
1.3. papildoma dedamoji – (-0,15) ct/kWh.

2. mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,16 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – 1,16 Eur/mėn./kW arba 1,99 Eur/mėn.
Suminė vienanarė šilumos kaina be PVM už suvartotą šilumos kiekį – 5,79 ct/kWh.
Šilumos kainos, vadovaujantis galiojančiomis šilumos kainų dedamosiomis ir atsižvelgiant į technologinio kuro kainų pokytį, perskaičiuojamos kas mėnesį.

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. O3E-748 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2020 m. lapkričio 1 d. taikomos karšto vandens kainos (be PVM):
vartotojams daugiabučiuose namuose – 5,68 Eur/m3;
kitiems vartotojams – 5,58 Eur/m3.
Karšto vandens kainos taikoma vartotojams, kurie karšto vandens tiekėju yra pasirinkę UAB Kretingos šilumos tinklus.
Karšto vandens kainos perskaičiuojamos, keičiantis šilumos ir geriamojo vandens kainoms.“
Direktorius
Jonas Barzdys

 18,926 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes