Iš kairės į dešinę: Kretingos rajono Policijos komidsariato viršininkas Arūnas Pužauskas, bendruomenės pareigūnė Gitana Macienė, Padvarių bendruomenės SKG pirmininkė Ieva Latakienė ir SKG narė Aida Žilinskienė, Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos Prevencijos skyriaus specialistė Aurelija Studencova. Arvydo Gurkšnio nuotr.

Kasmetiniu Kretingos rajone vykstančiu konkursu „Veikliausia saugios kaimynystės grupė“ siekiama diegti veiksmingus gyventojų aktyvumo ir savanorystės skatinimo būdus ir formas viešojo saugumo srityje, remti gyventojų savisaugos iniciatyvas bei gerosios praktikos sklaidą bendruomenėse.
Šiame konkurse dalyvauja policijos įstaigų prižiūrimose miesto ir kaimo teritorijose veikiančios saugios kaimynystės grupės (SKG), bendradarbiaujančios su policijos pareigūnais, diegiančios technines saugumo priemones ir įtraukiančios į savo veiklas reikšmingą dalį savo teritorijos gyventojų.
Konkurse dalyvaujanti bendruomenė turi pateikti raštu, kaip jie rūpinasi savo gyventojų saugumu aprašymą: teritorijų apšvietimu, vaizdo stebėjimo kamerų, rakinamų durų, informacinių iškabų įrengimu, senyvo amžiaus žmonių įtraukimu į aplinkos stebėjimą, saugumą skatinančių ir užtikrinančių priemonių įgyvendinimu, novatoriškais projektais ir kt.

Darbėniškė Virginija Kėdžiūtė – aktyviausia Kretingos rajono policijos rėmėja, aktyviai padėjusi pareigūnams vykdant prevencinę veiklą visus metus. Aisto Mendeikos nuotr.

Taip pat pateikiamas saugios kaimynystės idėjos propagavimo aprašymas, nurodomas seniūnijos teritorijoje susikūrusių saugios kaimynystės grupių ir narių skaičius.
Kretingos rajone yra 16 saugių kaimynysčių grupių. Šiais metais konkursui buvo pateiktos dvi paraiškos.
Kretingos rajone veikliausia 2020 m. saugios kaimynystės grupe buvo išrinkta Padvarių SKG.
Kretingos rajono pareigūnai paskatino ir 2019 m. veikliausią saugios kaimynystės grupę Kurmaičių SKG “Draugiškoji gatvė”.
Abiejų grupių pirmininkams – Ievai Latakienei ir Vytautui Viščiūnui – įteiktos padėkos ir atminimo dovanos.
Policijos pareigūnai aminimo dovanomis paskatino ir aktyviausią Kretingos rajono policijos rėmėją darbėniškę Virginiją Kėdžiūtę, kuri aktyviai padėjo pareigūnams vykdant prevencinę veiklą.
Iš viso Kretingos rajone yra 3 policijos rėmėjai, kurie padeda vykdyti policijos prevencinę veiklą bei palaikyti viešąją tvarką.
Lėšos apdovanojimams skirtos iš prevencinės programos “Stabdyk nusikalstamumą“, finansuojamos Kretingos rajono savivaldybės.

 25,569 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes