UAB „Kretingos vandenys“ kartu su Kretingos rajono savivaldybe įgyvendino 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų Kurmaičiuose ir Padvariuose statybos darbai“, kuriuo siekiama didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą gyventojams.
Pagal projektą Kurmaičių ir Padvarių kaimuose atlikta naujų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba. Projekto vertė siekė 1 mln. 797,3 tūkst. Eur (1 mln. 167,5 tūkst. Eur buvo finansuota iš ES lėšų, 629,7 tūkst. Eur prisidėjo UAB „Kretingos vandenys“ ir Kretingos rajono savivaldybė).
Padvarių kaime nuo Vingių g. iki Vilties g. buvo nutiesta apie 2 km vandentiekio tinklų ir nuo Vienkiemio g. iki Vilties g. nutiesta apie 1,4 km buitinių nuotekų tinklų.
Nuo Padvarių k. Sodų g. ir Darželio g. sankryžos iki Kurmaičių k. Mokyklos g. nutiesta apie 4,2 km. slėginių nuotekų tinklų.
Įgyvendinant šį projektą, Kurmaičių k. vietoj senų tinklų, kurie buvo nutiesti 1975 m., nuo Akmenos g. iki Liepų g. nutiesta apie 800 m naujų vandentiekio tinklų, o Mokyklos g., Darželio g., Kaštonų g., Darbo g., Laukų g., Liepų g., Alyvų g., Tvenkinio g., Žalioji g., Akmenos g. nutiesta apie 5,4 km buitinių nuotekų tinklų.
UAB „Kretingos vandenys“ direktorius Tomas Jurgutis pažymėjo, kad ES remiamo projekto nauda žmonėms akivaizdi – naujais vamzdynais atitekės daug švaresnis vanduo, kuris yra gyvybiškai svarbus mūsų sveikatai. Be to, gyventojai, neturintys galimybės centralizuotai tvarkyti nuotekų, naudojasi vietinėmis tvarkymo sistemomis, įsirengia nuotekų kaupimo – išgriebimo talpas arba taiko kitus būdus. Naudojantis šiomis sistemomis, teršiama aplinka, nes dažnai talpos yra nesandarios, sistemos veikia netinkamai, neefektyviai. Didžioji dalis necentralizuotai tvarkomų nuotekų į paviršinius vandens telkinius išleidžiamos tik iš dalies apvalytos arba nevalytos, taip daromas neigiamas poveikis paviršinių vandens telkinių būklei. Prisijungus prie centralizuotų nuotekų tinklų, namuose susidariusios nuotekos nekels grėsmės aplinkai, o gyventojams nereikės nuolat rūpintis nuotekų išvežimu iš kaupimo duobių. Modernios technologijos taip pat išvaduos nuo nemalonių nuotekų kvapų ir iš esmės pagerins higienos bei gamtosaugos būklę.
UAB „Kretingos vandenys“ kviečia Kurmaičių k. gyventojus aktyviai jungtis prie naujai pastatytų centralizuotų tinklų ir naudotis galimybe gyventi patogiau bei prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo.
Visa informacija dėl prisijungimo sąlygų teikiama tel. Nr. 8 445 43 838, 8 445 43 837.
UAB „Kretingos vandenys“ inf.

 11,466 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes