Bylinėjimasis su meru Antanu Kalniumi Kretingos rajono savivaldybės biudžetą gali sumažinti apie 5 tūkst. eurų. Asociatyvi nuotr.

Praėjusiame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje Taryba priėmė sprendimą, kad bylinėjimosi su meru Antanu Kalniumi išlaidos bus apmokamos iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Tačiau padengiant tik Tarybos išlaidas – ne mero. Mat rajono vadovas tokia galimybe pasinaudoti atsisako.

Gali siekti ir 5 tūkst. eurų
Rajono biudžetui išlaidos advokatui Virgilijui Kaupui, kurį pasamdyti Savivaldybės tarybą privertė mero A. Kalniaus skundas teismui dėl valdančiosios daugumos sprendimo panaikinti tris politinio pasitikėjimo pareigybes, jau dabar skaičiuojama, gali sudaryti apie 5 tūkst. eurų – po 90 eurų už kiekvieną darbo valandą plius PVM.
Tarybos bylinėjimosi su meru išlaidos bus apmokamos iš Bendrosios programos priemonės „Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas“ lėšų.
„Asmeniškai pats su ieškiniu Tarybai susijusias išlaidas dengiau ir dengsiu savo asmeninėmis lėšomis, – „Švyturiui“ po paskutiniojo Tarybos posdžio sakė A. Kalnius. – Nemanau, kad būtų teisinga, jog rajono gyventojai savo sumokėtais mokesčiais turėtų dengti bylinėjimosi išlaidas šiuo konkrečiu klausimu. Tai dviejų tarpusavyje susijusių institucijų – mero ir Tarybos – teisinis ginčas, kurį nulėmė Tarybos narių priimti sprendimai. Todėl, mano nuomone, yra logiška, kad šiuo atveju kiekvienas turėtume prisiimti asmeninę atsakomybę už priimtus sprendimus bei bylinėjimosi išlaidas dengti savo lėšomis. Juolab, kad ir Valstybės tarnybos įstatymas sako, kad kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos vadovas ir nariai privalo solidariai atlyginti valstybės ir savivaldybės institucijai ir įstaigai žalą, padarytą dėl kolegialios institucijos sprendimų, priimtų pažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.“

Politikai – politiniai įkaitai
Tačiau Tarybos narys Vytautas Ročys posėdžio metu kėlė klausimą, kad apmokėti teisines išlaidas iš rajono biudžeto reiktų abiems besibylinėjančioms pusėms – tiek merui, tiek Tarybai: „Esame įkaitai. Tiek meras, tiek vicemeras atstovauja institucijoms. Ir pats sprendimo procesas man nepatinka. Atvirai nežinau, ką teismas nuspręs. Vienam padengiame išlaidas, kitam nepadengiam. Įkaitais padarėte visus 25 tarybos narius. Absurdo teatras. Du institucijų atstovai vykdo ginčus Tarybos vardu ir bandom Tarybos narius sukišti į tą tarpą, o jūs spręskite.“
Besiklausydama V. Ročio Augenija Juknevičienė replikavo: „Jūs taip pat paduotas į teismą“.
Merui, natūralu, antrino ir „kraštietis“ Vilius Adomaitis: „Šiuo atveju meras moka iš savo kišenės, suvokdamas atsakomybę, kad galbūt ir jis neteisus. Deda pinigus ant stalo ir bylinėjasi. O dauguma? Prie ko čia savivaldybės biudžetas? Žaidžia žaidimus, bet už juos mokėti nenori. Pirmas skundas vicemero atmestas ir jau pateiktas teismo sprendimas, kuris neskundžiamas. Ir jokių žingsnių, kad būtų grąžinti pinigai į biudžetą, nedaroma. Kokį pavyzdį rodome rajono gyventojams? Ir vėl mokėsime advokatams, kad taryba nevykdo teismo sprendimo?“

Pasiūlė emocijas palikti šeimoje
Kolegą ant žemės bandė nuleisti mažumos astovė Jolita Vaickienė: „Nustumkime emocijas į šoną. Norime būti populiarūs, kai kažkas fimuoja. Esame institucija. Mes esame paduoti į teismą kaip Taryba. Nesame įskųsti selektyviai nė vienas, neišskirstyta, kas balsavo už ar prieš. Mes teismo sprendimo nežinom, kuri pusė teisi. Šiandien mes visi 24, pabrėžiu – visi 24 – paduoti į teismą. Todėl šiandien visas išlaidas turi dengti Taryba – be emocijų, be jokių populizmų. Aš žiūriu įstatymo raidės. Baikime gaudyti pliusus minusus prieš visuomenę. Emocijas palikime savo šeimose.“
Po posėdžio „Švyturio“ kalbinta politikė dar patikslino savo mintis: „Juk Taryba apskųsta teismui, kaip institucija, o ne Jonas, Petras ar Stasys. O meras, manau, išlaidas apmoka iš savo asmeninių lėšų dėl to, kad pats ir pradėjo, pats iniciavo šiuos teisinius procesus. Manau, kad morališkai yra teisinga, jei pats pradedi teisinius ginčius, pats ir prisiimi išlaidas. O Taryba į teismą pateko ne savo noru, ji priversta gintis. Ir natūralu, kad Savivaldybės kaip institucijos bylinėjimosi išlaidos turi būti apmokamos iš Savivaldybės budžeto“, – „Švyturiui“ sakė J. Vaickienė.
Tarybai teismuose atstovaujantis vicemeras Dangiras Samalius irgi turi savo požiūrį į mero atsisakymą teismuose naudotis Tarybos lėšomis, nors apie tokią galimybę dar ankstesniame Tarybos posėdyje buvo užsiminęs ir A. Kalniaus pirmtakas konservatorius Juozas Mažeika.
„Meras pats sugalvojo kreiptis į teismą, o mes esame priversti ne savo noru. Kodėl meras atsisako naudotis biudžeto lėšomis, nežinau. Jis galbūt „piarintis“ nori. Nežinau jo pozicijos, bet jam tai naudinga – jo viešiesiems ryšiams. Apskritai praktiškai visi jo veiksmai iš esmės ir yra viešųjų ryšių akcijos“, – sakė vicemeras D. Samalius.

Pradžia – nuo padėjėjų atleidimo
Meras bylinėjimąsi su Taryba pradėjo šių metų pradžioje, Klaipėdos apygardos teismui apskundęs sausio mėnesio Kretingos rajono tarybos sprendimo projektą, kuriuo remiantis vasario 25-ąją iš pareigų turėjo atleisti Savivaldybės tarybos sekretorę Modestą Vaškylienę bei mero padėjėją Simoną Dumčiūtę. Šiuo metu jų pareigas vykdo kiti Savivaldybės administracijos darbuotojams.
Šių metų balandžio 29-osios Savivaldybės tarybos sprendimu buvo panaikinta ir paskutinė mero politinio pasitikėjimo – mero patarėjo – pareigybė. Albertas Barauskas iš šių pareigų būtų turėjęs pasitraukti nuo birželio 1 d., bet teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones vykdys šias pareigas toliau. Tol, kol teismas priims sprendimą dėl Tarybos skundo, kuriomis ji skundžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymą dėl jo atleidimo.
Laikinąsias apsaugos priemones teismas jau neskundžiamu sprendimu pritaikė dėl pirmųjų dviejų padėjėjų. Dėl to V. Adomaitis ir priekaištauja Tarybai, kad šis nevykdomas, tai yra nesugrąžinami buvusių padėjėjų etatai.

Meras į kompromisus nesileidžia
Tačiau valdančioji dauguma pasiūlė merui kompromisą – gegužės 21-ąją įteikė valdančiosios daugumos frakcijų pasiūlymą inicijuoti Tarybos sekretoriato sudarymą.
„Tarybos posėdžių metu vykusiose diskusijose buvo išsakyta nuomonė, jog būtų tikslinga, kad Tarybą ir merą aptarnautų Tarybos sekretoriatas. Taip būtų užtikrinama institucinė atmintis, jis aptarnautų Savivaldybės tarybos posėdžius, komitetus ir Savivaldybės merą, Savivaldybės mero pavaduotoją, teiktų informaciją Tarybos nariams ir t. t.“, – rašoma Socialdemokratų partijos frakcijos pirmininko Valerijono Kubiliaus ir TS-LKD, Liberalų sąjūdžio ir nepriklausomųjų frakcijos pirmininko Vaido Kuprelio pasirašytame rašte.
Vis dėlto meras tokį kompromisinį siūlymą ignoruoja. Apie tokį pasiūlymą turėjęs visus Tarybos narius informuoti iki gegužės 25 d., bet to nepadarė. Atsakymo pasiūlymo iniciatoriams nedavė ir posėdžio metu.

 

 945 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes