Teisėja Kristina Vorienė. Vidmanto Balkūno nuotr. 15min.lt

Nuo ateinančio pirmadienio, liepos 5 d., Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėja Kristina Vorienė perkeliama į Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmus.

Teisėja Kristina Vorienė ir Plungės apylinkės teismo pirmininkas Erikas Jurgutis. Plungės apylinkės teismo nuotr. 

Norą tapti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėjais buvo išreiškę 7 pretendentai. Birželio 7 d. Pretendentų į teisėjus atrankos komisija baigė atrankos į Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėjų pareigas vykdymą ir iš septynių kandidatų teisėją Kristiną Vorienę pripažino tinkamiausia persikelti į Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmus.
Šiandien, paskutinę teisėjos Kristinos Vorienės darbo dieną Kretingos rūmuose, Plungės apylinkės teismo pirmininkas Erikas Jurgutis įstaigos kolektyvo vardu padėkojo teisėjai už teisingumo vykdymą, puikias profesines ir žmogiškąsias savybes.
„Plungės apylinkės teismo kolektyvo vardu reiškiu Jums nuoširdžią padėką ir pagarbą už nuoširdų darbą teisėjo pareigose, atliekant atsakingą ir garbingą pareigą – vykdant teisingumą bei kuriant vis tvirtesnę teisinę valstybę. Mūsų atmintyje visada išliksite nuoširdumo, tyro juoko, gerumo šaukliu. Jūsų pozityvumas, gebėjimas vienyti kolektyvą buvo ir išliks pastebimas ir įvertinamas. Didžiuojamės Jūsų kruopštumu, profesine kompetencija ir žmogiškosiomis savybėmis. Esate savo darbui atsidavusio teisėjo ir tikrojo žmogiškumo pavyzdys. Išlydėdami Jus į Mažeikius, linkime naujų tikslų – tapti apygardos teismo teisėja, bei žemaitiškos tvirtybės šiuos tikslus įgyvendinti. Telydi sveikata, artimųjų palaikymas ir teisingumas kiekviename gyvenimo žingsnyje. Puikios kloties darbe ir gerovės Jūsų namams!“, – teikdamas pagerbimo raštą, teisėjai Kristinai Vorienei tarė Plungės apylinkės teismo pirmininkas Erikas Jurgutis.
Teismo pirmininko nuomone, kasdieniame darbe teisėja Kristina Vorienė siekia kokybės, kruopštaus ir atidaus darbo atlikimo, savo elgesiu, gebėjimu planingai dirbti ir nusistatyti prioritetus, turi gerai subalansuotą mąstymą, geras kognityvines ir praktines dalykines bei bendrąsias kompetencijas, tvirtą teisinį ir socialinį išprusimą. Konstruktyvus mąstymas teisėjai padeda priimti logiškus, efektyvius, operatyvius sprendimus įvairiose gyvenimo srityse.
Teisėja Kristina Vorienė savo darbo patirtimi, gebėjimais, įgytais įgūdžiais, pozityvumu gebėjo dalintis su visais teisme dirbančiais kolegomis, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų, tuo padėdama užtikrinti puikų mikroklimatą. Teismo pirmininko nuomone, nors teisėja yra santykinai jauno amžiaus, tačiau jos emocinė branda, emocinė pusiausvyra, racionalus mąstymas, gebėjimas konstruktyviai elgtis sudėtingose situacijose yra pavyzdingi ir pagirtini. Šios teisėjos savybės neabejotinai reikalingos kiekvienai teisingumą vykdančiai įstaigai, siekiančiai veiksmingumo, teigiamų pokyčių, darbo kokybės, puikaus mikroklimato, todėl Plungės apylinkės teismo pirmininkas ne tik pasidžiaugė, jog teisėja grįžta dirbti į gimtąjį miestą, bet ir apgailestavo, kad Plungės apylinkės teismas praranda puikią teisėją, šaunią kolektyvo narę.
Teisėja Kristina Vorienė gimė, augo ir gyvena Mažeikiuose.
Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėjo pareigas pradėjo eiti 2018 metų kovo mėnesį. 2008–2018-aisiais dirbo teisėjo padėjėja Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmuose, po trejų metų pertraukos, į Mažeikius grįžta jau užimdama teisėjo pareigas.
Dirbti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmuose Kristina Vorienė pradeda š. m. liepos 5 d., pirmadienį.

Parengta pagal Plungės apylinkės teismo informaciją

 20,139 peržiūrų (-a)

71% LikesVS
29% Dislikes