Asociatyvi nuotr.

Kurią čia dieną eidamas pro šalį nugirdau namo pirmininko pokalbį. Neva savivaldybė „spaudžia“ namų bendroves, kad jos perleistų šiluminio mazgo apskaitą „Kretingos šilumos tinklams“, vandentiekio apskaitą perduotų „Kretingos vandenims“. Tai kaip čia dabar išeina, koks gali būti „spaudimas“?
Juk bendrovė – tai kelių (keliasdešimt) asmenų susivienijimas bendru ūkiniu tikslu. Steigimo, likvidavimo, atsakomybės atstovavimo klausimus, teises, pareigas reguliuoja bendrovės įstatymai, jos dalyvių pasirašytos sutartys arba jų priimti įstatai. Todėl savivaldybė neturi jokios teisės kištis į bendrovės reikalus tol, kol pati bendrovė nepareiškia šiam reikalui noro (arba kol nėra kokio skundo dėl bendrovėje atliekamų neteisėtų veiksmų). O kaip čia dabar gaunasi? Pagal mane, tai ne jų reikalas, pati bendrovė sprendžia, kaip jai geriau. O savivaldybė ne be reikalo šitaip daro, nes „Kretingos šilumos tinklai“ kaip ir „Kretingos vandenys“ juk yra jos įmonės. Todėl ir vizgina uodegą, kaip išdurti visuomenę eilinį kartą.
Jau vien savo renovacijomis užkniso gyventojus, per kurias nulupa trigubus pinigus. Kodėl? Kai renovavo mūsų namą, mes buvom įsigiję seną butą su senais (mediniais rėmais) langais. Ir namo pirmininkas perspėjo, kad greičiau pasikeistume langus į plastikinius, nes sakė – kitaip mokėsit trigubai. Nes taip yra nusprendusi savivaldybė ir jos asai specialistai.
O iš tikro ir lieka neaišku, ar toje savivaldybėje yra nors vienas specialistas, kuris suvoktų, ką daro? Neaišku kol kas. Nes renovuojant namą visų pirma reikia įvertinti jo būklę. Gal jis jau atitarnavęs, nes, kiek man žinoma, duodavo 40-50 metų garantiją blokiniams pastatams. O didžioji dalis mikrorajono daugiabučių jau panašiai tiek ir stovi.
Kitose šalyse kaip Švedija, Norvegija ar Suomija tiek prastovėjusius pastatus nugriauna ir stato naujus, nes blokiniam namui kapitalinis remontas – neįmanoma misija. Labai daug kainuoja. Greičiau naują pastatys. O čia įsigudrino aplipdyti išorę, taip sakant, padaryti „kosmetiką“, ir bus gerai. Bet ar bus? Ar tie aplipdymai prailgins pastato amžių? Abejoju.
Šiek tiek geriau atrodo kelerius metus, kurie putplasčiu aplipdyti, o toliau pradeda pelyti. Nes ventiliacijos jokios (apie tai buvo rašyta straipsnyje „Neventiliuojami namai supus“) – kokia buvo, tokia ir liko. Dar ir buvusias ventiliacijos angas užlipdo. O esama ventiliacija (vertikalė) jau nepajėgi normaliai ventiliuoti tiek, kad butuose mikroklimatas būtų toks, koks buvo prieš renovaciją, nes jau pažeista mikroventiliacija išorinėse sienose. Nors rekuperatorius būtų įrengę.
Be to, ar prieš renovaciją nors kas tikrino, koks yra šių pastatų pamatų, konstrukcijų atsparumas? Ar patikrino keramzitbetonio tankį? Neaiški armatūros, kitų metalinių konstrukcijų, jungiančių blokus, sudėtis, jų apsauga nuo korozijos. Ypač blokų, balkonų suvirinimo taškuose? Ar kas tikrino sienų, pamatų įdrėkį? Nemačiau tokių dalykų.
Ir garantuoju, kad savivaldybėje nėra tokio specialisto, kuris tai padarytų. Bet jie labai greitai pamato, kur naudos gali gauti. Šitą tai sugeba, kai jiems patiems naudinga. O žmonės įklampinami dešimtmečiais mokėti už tą „kosmetiką“. Ir traukti į save neaiškios kokybės orą.
Ar ponai valdininkai nors žino, kad neventiliuojamame bute susikaupia radioaktyvus radonas, kurio yra 7-8 kartus daugiau nei lauke? Ar nors žinote, valdininkai, ką tai reiškia? Kaip jis veikia organizmą? Jums svarbu vykdyti užduotis iš „viršaus“, o daugiau nieko ir neveikiate.
Kodėl sakau, kad savivaldybėje nėra specialistų? Ogi imkim, kad ir Pastauninko parką. Po kiekvieno didesnio lietaus takai išplaunami, nes dangai buvo naudojama dolomito dulkės, o ir patys darbai nieko verti.
Biblioteką kiek statė? Kiek dar statys sveikatingumo ir sporto centrą prie „Sodros“? Kaip renovavo Vilniaus gatvę? Iš viso to nepasakysi, kad savivaldybėje yra specialistų, kurie gaudytųsi šiuose darbuose.
Miškai rajone, ypač Ilgosiose Pievose, kertami be atodairos. „Miškų urėdiją“ galima drąsiai pervadinti „Medkirčių urėdija“. Jei XI-XII a. Lietuvoje buvo apie 54 % miškų, dabar kiek? Viską suryja gobšuoliai, kurie parduoda Lietuvos medieną Švedijos „IKEA“. Tokiais tempais kertanta, greitu laiku turėsime stepę! Gražu! Niekam niekas nerūpi, išskyrus pinigus. Gobšumas begalinis, nesuvokiamas sveiku protu.
Tautinės, nacionalinės, tradicinės, prigimtinės vertybės dingsta akyse. Vykdoma totali globalizacija. Emigracija auga katastrofiškai. Išaugo nedarbas. Kur mes einame? Viskas per gobšumą! Kodėl Vilniaus gatvėje namą Nr. 18 (buvusį bendrabutį) griauna, o Nr. 16 perdarė ir paliko? Ir jis, matote, gali stovėti, jis „tinka“ buvusiam dvaro interjerui. Ar gi tai buvo padaryta be savivaldybės sutikimo? Netikiu! Todėl ir sakau, kad gobšumas begalinis. Kitko nevardinsiu, kas nekvailas, tas supranta.
Kai mes, paprasta liaudis, spaudžiame, kad būtų atnaujintas viešojo transporto kursavimas Savanorių gatve, už kurį pasirašė virš 400 gyventojų, tai savivaldybė negirdi. O ji, matot, gali spausti bendroves, kad būtų atiduota jos įmonėms šilumos mazgų, vandens tiekimo apskaita (ir buhalterinė apskaita). Ir išspaustų kokį pelną, nors valstybė ir taip lupa devynis kailius nuo paprasto žmogaus. Maisto produktų, pramoninių prekių kainos auga akyse. Atlyginimai, pensijos – juoko verti. O dar vadinamės, kad esame Europos Sąjungoje (ES). Aš asmeniškai savęs nelaikau ES piliečiu. Kada gausiu europinę pensiją, turėdamas beveik 40 m. stažą, tada gal ir pasijusiu ES piliečiu.
Kultūrą importuojame. Su Konstitucija elgtis valdžia vargiai ar moka. Politikai turi girdėti Tautą!
Lietuvių kalba – archajiškiausia ir unikaliausia Europoje – dingsta. Baigiam suanglėti! Svetimų žodžių įterpimas vis dažniau pasigirsta, o tai yra žemesnės kultūros požymis. Jau net per reklamas pradėjo loti „Vau – Senukai!” Juk tai žema, gėda net klausytis. Geriau net nediskutuoti šia tema…
Pas mus, Kretingoje, analogiškas vyksmas. Mikrorajone kiemų nebeliko, juos okupavo automobilių savininkai ir pavertė mašinų parkavimo aikštelėmis. Vaikams nebėra kur žaisti. Ir dar, neduok Dieve, kas užklius kokią mašiną, ar koks paukštis ant jos nutūps, savininkai (ne visi) pradeda rėkauti, jei pamato. O kiek išmetamųjų dujų prikvėpuojame? Nes jose yra apie 200 nuodingų cheminių elementų, kurie patekę į orą dar ir transformuojasi. O kur kietosios dalelės, jas vėjas net iki 9-to aukšto nuneša kartu su dulkėmis.
Ir tokiu elgesiu (kirsdami beatodairiškai miškus, dūmydami iš mašinų) išderiname ekologinį tvarumą, stabilumą. Griauname ekosferą, gyvybės evoliuciją, biocheminę apytaką tarp gyvų organizmų. Griauname vandens, deguonies, anglies, azoto, sieros, fosforo apytakos ciklus. Išbalansuojame apytakos tvarką. Galų gale tai prives prie globalinės katastrofos.
O valdžia miega. Nieko nedaro ir turbūt, jei jai nenaudinga, ir nedarys. Nes jiems tai per daug sudėtingi dalykai.
Juk kažkas iš savivaldybės gyrėsi netoleruoti Kretingos rajono ir jo gyventojų gerovei, teisingumui prieštaraujančių asmeninių interesų, puoselėti atsakingą demokratiją. (mano manymu, demokratijos pas mus nė iš tolo nematyti – tik jos parodija). Sakė palaikys Kretingos rajono gyventojų interesus atitinkančius motyvuotus ir skaidrius sprendimus, nepriklausomai nuo to, kokia politinė jėga ar asmuo bus jų teikėjas.
Taigi, kur pažadų pildymas, ponai valdininkai, politikai? Problemos nereikia vaikytis (žadėti), vadai, jas reikia spręsti. Mūsų problema yra gana paprasta: atnaujinkit viešo transporto kursavimą Savanorių gatve. Ir nesikiškit į bendrovių reikalus, jei jie to neprašo. Negi ir to nesugebate padaryti? Nes ir taip jau kraštutinis materialumas pradeda net plika akimi matytis.
O kur dvasiniai dalykai? Dar kartą pakartosiu Bernaro Ivanovo (politologo) žodžius: „Savivaldybės funkcija yra atstovauti jai pasitikėjimą parodžiusiai bendruomenei ir rūpintis būtent jos reikalais“. Gal daeis kam?
Geriems tikslams pasiekti turi vadovauti kompetentingi žmonės, besirūpinantys bendruomenės, kaip visumos, labui. Vadovai turi suprasti, kad nepripažinus moralės pagrindų, galima greitai pačiam patirti nesėkmę. Tai neišvengiama.
Nereikia mums spekuliacijos, veidmainystės, baltų dėmių irgi nereikia. Gal, sakau, sulauksim savivaldybės klerkų aktyvumo ten, kur jo reikia? Ir jie įgyvendins mūsų norus. Ir gal nebus vėl viskas tyliai užtušuojama. Nes reikia priminti, kad pagrindas yra – Tauta! Įsidėmėkit, ponai valdininkai. Ir kad nereikėtų vėl klausti, kas pas mus dedasi? Kas vyksta, kad neina prisibelsti valdžios sąžinėn. Nusikratykit vieną kartą tas savo politines arogancijas, tapkite žmonėmis. Ir pamatysit, kad palengvės. O ypač palengvėja, kai darai gerus darbus. Pabandykit, ponai valdininkai.

Norbertas Kontrimas

 112,473 peržiūrų (-a)

80% LikesVS
20% Dislikes