Ne per seniausiai spaudoje buvo paviešinta nuomonė „Kodėl nesugrąžinamas viešasis transportas į Savanorių gatvę“. Valdžios reakcija, kaip toje patarlėje – „kaip žirniai į sieną“. Jie turbūt jau įgavo imunitetą kritikai, žmonių nuomonei ir jų norams, nors ir turi dirbti tautai.
Valdžia neatlieka savo tiesioginių funkcijų. Tauta jiems, kaip kokie įkaitai už balsus per rinkimus, o toliau užmerkiamos akys. Jie nežino turbūt, kad tauta jau nuo seno, būdama pilnavertis istorijos subjektas, kūrė, plėtojo ir gynė savo valstybingumą ir socialinę struktūrą, siekė kultūrinio ir politinio savarankiškumo kryptingai veikti, todėl nusipelnė pagarbos.
O ką jūs darote? Ir jūsų veiksmai, ignoruojant tautą, amoralūs. Savivaldybėje sėdi tik individai, kurie ligi šiol dar niekaip nesugeba tapti asmenybėmis, kad įgautų žmonių pasitikėjimą, pagarbą. Niekaip nesuranda savo misijos ir gyvenimo įprasminimo. Ir dar vadinasi politikai? Iš valdžios pusės jaučiama didelė dėmesio stoka paprastai liaudžiai. Tai kam ir sėdi jie toje „savivaldybėje“? Mano manymu, tai gryna beprasmybė žmonių atžvilgiu. Ką ir sako logika.
Greičiau numirėlis susipras, negu savivaldybės vadai išgirs liaudies norus. Jiems tokiems „niekams“ nėra laiko. Turi savų užsiėmimų – kaip pasišiukšlinti prieš tautą. Jau pora veikėjų, kurie uoliai „dirbo“ tautos labui, pasižymėjo. Kas kiti? Mat iš neturėjimo ką veikti galima prisigalvoti visokių dalykų, kaip pasižymėti, tai yra, tapti įžymybe.
Taip sakant, kai kurie greičiau taps Seimo nariais, negu jiems atbanguos į jų smegenėles, kad reikia dirbti tautai, o ne sau. Jie paprasčiausiai nesuvokia kaip funkcionuoja visuomenė.
Ir bendravimas su tauta – kritinės būklės, žeminantis liaudį. Ne tose rankose vadžia!
Ponai valdininkai, sėdit savo kliedesių pasaulyje ir plaunat visuomenei smegenis. Jaučiamas didelis atotrūkis nuo bendravimo su tauta. Ir paprastai – valdžia nebaudžiama! Toliau klasiškai manipuliuoja. Gal, sakau, kai kas tiesiai iš kokio rūsio išlipęs pakliuvo dirbti į savivaldybę, ar kitiems lipdamas per galvas prasibrovė, kad tik būtų ponu valdininku?
Kas ten žino. Bet, kaip ten bebūtų, jūs, valdininkai, turit būti visuomenės formuotojai. Lavinti, šviesti tautą reikia. O dabar gaunasi atvirkščiai. Jokio pozityvumo tautos atžvilgiu. Užsiciklino savo kokonuose (kėdėse) ir šildo užpakalius liaudies labui. Ir atkakliai laikosi savo, nesiklauso tautos, jos norų. Tauta neišranki – pakentės!
Čia paminamos nusistovėjusios konstitucinės vertybės. Ir jiems nerūpi, ar mūsų santykiai geri, ar mes laimingi. Jei valdžia neklauso tautos norų, nesugeba su ja bendrauti, kas tada, politikos diletantai? Atsakysiu aš. Nesugebat galvoti, mąstyti, analizuoti. Daugiau rūpi partiniai (savi) interesai, nei tautos. Etika ir moralė, sąžiningumas ir padorumas turi vyrauti savivaldybėje, o ne chaosas. Negi ir to nesuvokiat?
Mano manymu, jus visus kamuoja emocinė krizė. Siūlyčiau gerai išmokti vadybą, jos sampratą, raidą, gamybos procesų organizavimą, esmę, principus. Kad nereikėtų dešimtmečiais statyti kokių sporto kompleksų, nakvynės namų (tiesa, pastarąjį šiaip ne taip pabaigė – ačiū Dievui), renovuoti Vilniaus gatvę metų metais ir dar broko pridaryti.
Kur vadovai? Kur problemų sprendimai – tiek kolektyviniai, tiek individualūs? Kur jūsų komunikabilumas? Ponai vadai, ar bent suvokiat grįžtamąjį ryšį (bumerangą)? Ar nors išmanote tinklinio planavimo ir valdymo sistemą, vadovų ir pavaldinių tarpusavio santykius? Ar nors pažįstate save ir savo darbovietę? Ar mokate generuoti idėjas ir dar daug ko, mano manymu, jums stinga! Todėl ir didėja atotrūkis tarp tokios valdžios ir tautos, be kurios jūs esate niekas! Nors tai suvokiate? Juk „savivaldybės funkcija yra atstovauti jai pasitikėjimą parodžiusiai bendruomenei ir rūpintis būtent jos reikalais“, kaip yra pasakęs politologas Bernaras Ivanovas. O dabar, mano pastebėjimu, propaguojate pigią ideologiją. Juk aukščiausias suverenas yra tauta. Tradicinės ir prigimtinės tautos vertybės. O jūs nusigręžiate nuo savo liaudies nė nemirktelėję. Ir man atrodo, kad valdžia kaip tik ir stengiasi sugriauti visuomenę – tautą! O tai gali baigtis tragiškai. Vykdote visuomenės nužmoginimą. Kaip kažkas sakė, po 30 metų atsibudome galbūt tokioje Lietuvoje, kad reikalas yra kurti naują Lietuvą!
Mūsų „savivaldybė“ neprisideda prie visuomenės gerovės kūrimo, nes dvasinius dalykus pakeitė materiali tuštuma. Cituoju socialinių mokslų daktarą profesorius Adą Jakubauską. Tauta – tai šalies pagrindas. Ir, manau, neįgali yra pati valdžia, o ne tauta. Todėl neniekinkit tautos, valdininkai! Išgirskite ją, bendraukit su ja, tarkitės.
Juk tautos išlaikomi esate, iš mūsų pinigus lupate. O už ką? Už aroganciją? Kuri kai kam iš valdžios aukščiau liaudies, paprastų žmonių norų, patogumų jai, oriai gyventi jai. Ar jums nieko nereiškia virš 400 parašų vien iš mikrorajono gyventojų, kurie pasirašė už tai, kad būtų atnaujintas viešojo transporto kursavimas Savanorių gatve? Ar tai nematoma? O kur dar pageidaujantys iš Vytauto, Telšių, J.Pabrėžos ir t. t. gatvių?
Vytauto gatve nebekursuoja autobusai į Palangą, Klaipėdą, todėl žmonėms buvo patogu tiesiai per Pastauninko parką pasiekti stotelę Savanorių gatvėje, kad nuvažiuotų patogiai į darbą ir laiko negaištų, eidami prie „Maximos“ į stotelę. Ar tai nieko jums nesako, ponai vadai? Daug norinčių patogiai ir oriai gyventi, bet jūs užsimerkiate ir ausis užsikišate. Kaip tai suprasti?
Jūs toje savivaldybėje beviltiškai kirmijate ir nieko neveikiate. Ir taip greitai galima nusiristi už šio pasaulio krašto. Jums pats laikas, ponai valdininkai, keliauti į naują pradžią, kol nenusiritot iš esamos. Nereikia apsimesti baltųjų debesų išminčiais, nes kas nori, tas ir taip sužino jūsų „darbelius“. Nors viena jūsų gyvenimo pusė prabėga elgiantis klaidingai, o kitą pusę jūs pramiegate. O kaip kitaip suprasti jūsų bendravimą su tauta? Tai geras būdas išsisukti nuo atsakomybės liaudžiai.
Jūs praradot pagarbą sau. Kam reikia kažką garbinti, jei tai neduoda naudos liaudžiai. Ir pagal savo veiksmus atrodote, lyg saulėje prisirpę baklažanai, kuriems nepakenktų sulaukti evoliucijos. Jūs nenorit atstovauti tautai, o tik apsimetat. Ir atrodo, kad mūsų valdžia nori, kad paprasti žmonės žinotų savo vietą visuomenėje.
Gal ne taip? Nekreipdami į tautą dėmesio nuėjote per toli ir kurią nors dieną galite neberasti kelio atgal. Pasirodo, jog mes – tauta – su valdžia kalbamės skirtingomis kalbomis. O gaila, kad valdžia nenori suprasti paprastų žmonių. Nors žmonių santykiai ir nėra linijinė kreivė. Mes, paprasti žmonės, krauname ateities mozaiką ir per tokius vadovus niekaip nesukrauname.
Atrodo, kad mums su valdžia neužteks vietos prie altoriaus. Ir čia kyla klausimas – kiek žmoguje yra žmogaus? Jums laikas subręsti morališkai, nes trūksta pagarbos žmogui, vengiate moralės, žeminate tautą. Afiliacija (žmogaus poreikis būti su kitais žmonėmis, bendrauti, priklausyti grupei, sustiprėjantis atsidūrus pavojingoje situacijoje) lygi nuliui. Trūksta organizacinės, mobilizacinės emocijos. O dabar vyksta dangstymasis mandagiais plepalais, kurie turi, jūsų manymu, paveikti tautą. Jums reikia prisitaikyti elgesio su tauta koregavimo priemones, nes tauta nesiruošia laikytis omerto (Sicilijos mafijos garbės kodekso norma, draudžianti bet kokį bendradarbiavimą su teisėsaugos struktūromis). Ir ji netylės, kai to prireiks. Nes jūs, valdžia, prastai suvokiat realybę.
Neseniai spaudoje pasirodė nuomonė „Renovuotą Vilniaus gatvę reikia vėl renovuoti“. Čia iškilo klausimas dėl žiedo, dėl plytelių prie Turizmo informacijos centro, dviračių take išsikišusių bortų, prie bažnyčios blogai pakloto brukio, nes pažeista klojimo technologija. Tai štai ką noriu pasakyti: per tas renovacijas visur susiaurėjo važiuojamoji kelio dalis, ne išimtis – ir „bevardėje“ gatvėje prie „Sodros“. O šaligatviai tapo beveik važiuojamosios dalies plotu. Tai va. O stotelė Savanorių gatvėje juk buvo uždaryta laikinai, kol suremontuos „bevardę“ gatvę. Tie valdžios žodžiai, atrodo, užfiksuoti ir dokumente, o gal ir ne.
Tad kam valdžia meluoja? Melas žengia koja kojon su blogiu, chaosu, kurio pilna mūsų savivaldybėje. Kam susiaurino šitą gatvę? Šaligatvį padarė Niujorko pėsčiųjų srautui, o gatve vos mašina didesnė bepratelpa. Tai kodėl šitaip padaryta? Negi niekas nematė, ką daro? Kam toks šaligatvis, beveik tokio pločio, kaip važiuojamoji dalis. Ir kam valdžia mulkina tautą? O dabar aiškina, kad neprasuka autobusas, todėl viešasis transportas nebekursuoja Savanorių gatve. Tai tegul ir tą broką ištaiso ponai valdininkai.
Imkit įrankius: lopetas, kastuvus, štangas, kirtiklius, ką tik norit. Ir taisykit patys šitą broką, nes per jus nukentėjo didelė dalis gyventojų, kurie pasijuto apgauti, pažeminti. Nes jūsų, valdininkėliai, sąmonėje, jei kas ją turit, turėtų atsigręžti į humanistinį patriotinį idėjiškumą, išreikšti egzistencines tautos bei jos atstovų reikmes. O jūs to nematot? Ar nenorite matyti? O jei jau nepravažiuoja autobusai „bevarde“ gatve, tuomet atkelkit stotelę prie Savanorių g. 5 arba 52, ar 54 namo. Pasirinkimas yra nemažas, tik noro nėra. Ir problema būtų išspręsta. Nes kelias prieš savivaldybę gana platus ir pralaidus bet kokio gabarito transportui.
O be to, jei „fūros“ privažiuoja prie „IKI“ parduotuvės rampos, kaip nepravažiuoja autobusas „bevarde“ gatve? Savo akimis mačiau, kaip dviaukštis autobusas šia gatve vežė sportininkus iš stadiono. Tad kam muilinat tautai akis? O kaip jis pravažiavo? Rodos, neskrido.
Dabar prie stotelės, Savanorių g., žmonės palieka savo transportą, įsirengė stovėjimo aikšteles, nes pilni mikrorajono kiemai, prigrūsti mašinų, net šaligatviai vietomis užgriozdinti transportu. Ir eidamas turi nežiopsoti, kad neatsitrenktum į kokią transporto priemonę. Turi labai atidžiai laviruoti šiais labirintais tarp mašinų. Ir tai yra problema, kurią irgi reikia spręsti. Bet esmė ne čia.
Esmė tame, kodėl taip atkakliai valdžia nenori atnaujinti viešojo transporto kursavimo Savanorių g.? Ir peršasi mintis, kad tai jiems yra labai sunkus uždavinys. Na, niekaip nesumąsto šito, atrodo, gana paprasto dalyko. Tai kaip jūs, ponai valdininkai, sprendžiate rimtas problemas, jei tokios paprastos, bet labai reikalingos gyventojams, nesugebat išspręsti? Ar visai nesiorientuojate aplinkoje? Ar specialiai šitai yra daroma? Gal ir jūs, kaip ir vyriausybė parlamente, laukiate nurodymų iš „viršaus“? Visko gali būti. Nes neatsiklausus galima ir nukentėti! Tiek metų buvo viešas transportas Savanorių g. ir staiga neliko. Kodėl? Gal, sakau, dar kokių 500 parašų nunešti į „savivaldybę“, nes daugiau nei 400 ponams valdininkams kaip ir nieko nereiškia – tuštuma!
Visų pasirašiusiųjų, kad būtų atnaujintas viešojo transporto kursavimas Savanorių gatve, vardu. O pasirašė virš 400 mikrorajono gyventojų.

Norbertas Kontrimas

Susiję straipsniai:

Kodėl nesugrąžinamas viešasis transportas į Savanorių gatvę?

Dėl autobusų stotelės grąžinimo į Savanorių g. – speciali komisija

 120,745 peržiūrų (-a)

75% LikesVS
25% Dislikes