Atkuriant nepriklausomos Lietuvos valstybės institucijas,
1990 m. priimtas Lietuvos Respublikos policijos įstatymas,
sukurta ir Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje pašventinta policijos vėliava, kurioje įrašyti prasmingi žodžiai:
„Įstatymas ir teisėtumas“, atkurta Policijos diena – spalio 2-oji,
kitaip dar vadinama Angelų sargų vardu.
Angelo sargo vardas – ne tik garbingas titulas,
bet didžiulis įsipareigojimas ir atsakomybė kilniems priesakams vykdyti.
Šv. Tomas Akvinietis yra pasakęs,
kad visuose mūsų geruose darbuose kartu veikia angelai.
Dėkoju visiems policijos darbuotojams,
kad Jūsų dėka šiandien gyvename saugioje ir gražioje mūsų krašto aplinkoje.
Linkiu stiprybės Jūsų kilnioje misijoje ginant
Tėvynės vidaus tvarką, užtikrinant asmens,
visuomenės saugumą ir padedant silpniausiam visuomenės nariui!
Tepadeda Jums Dievas!
Lietuvos Respublikos Seimo narys
Mindaugas Skritulskas

 12,923 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes