Nors Kartenos sklandymo klubo prašymas naudotis panaudos pagrindas Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą patenkintas ne visiškai, sklandytojai džiaugiasi, kad bent penkerius metus neturės didelių rūpesčių.
Kartenos sklandymo klubas, anksčiau vadinęsis Klaipėdos sklandymo klubu, prašė Savivaldybės tarybos leisti naudotis panaudos pagrindais savivaldybei priklausančiu nekilnojamuoju turtu. Šiai kategorijai prieklauso ne tik pastatai ar kitokie statiniai, bet ir orlaiviai.
Savivaldybei perėmus Kartenos aerodromą su visu nekilnojamuoju turtu, Savivaldybės nuosavybe tapo ir 18 skalndytuvų, kurių kiekvienas įvertinas po 1 eurą.
Šiuo „turtu“ bei garažu, buitinėmis patalpomis, pilsio nameliu, sargo nameliu Tarybos sprendimu penkerius metus panaudos pagrindais galės naudotis skalndytojai.
Tačiau klubo narius labiausiai džiugina ne pats turtas, bet galimybė plėtoti klubo veiklą. Apie dvejus metus užtrukęs Kartenos aerodromo perėmimas Savivaldybės nuosavybėn klubo veiklą įstūmė į kampą. Pasak klubo valdybos nario Lino Zubės, kad aerodromas galėtų atlikti savo funkcijas, reikalingas operatorius, kurio iki šiol nebuvo.
„Nuo 2015-ųjų buvome lyg tarp dangaus ir žemės. Negalėjome nei ką nors planuoti, ne ką nors daryti. Neturėjome aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimo. Dabar reikalai iš mirties taško pajudės. Suprantama, panauda 10 metų būtų buvę geriau“, – sakė L.Zubė.
Vis dėlto, kol Tarybos nariai apsisprendė perduoti turtą panaudos pagrindais Kartenos sklandymo klubui, ginčų netrūko. Karštos diskusijos prasidėjo komitetų posėdžiuose. Juose Savivaldybės meras Antanas Kalnius žarstė priekaištus klubui, esą jis per dvejus metus nieko nenuveikęs, veiklos beveik nevykdęs.
„Akivaizdu, kad Kartenos sklandymo klubas nesistengė, nieko nedarė, kad aerodrome būtų vystoma kokia nors veikla. Vadinasi, nepadarė savo namų darbų“, – viename iš komitetų posėdžių sakė A.Kalnius.
Tarybos posėdyje nuomonių irgi buvo įvairių. Veiniems 10 metų terminas atrodė tinkamas, kitiems per ilgas. Tad surastas „aukso viduriukas“ – 5 metai.
Kokius dabar „namų darbus“ turės padaryti sklandytojai, kol kas neaišku. Tik būtų gerai, kad ir Savivaldybė neužmirštų savųjų.
Dar 2019-aisiais, kai meras A.Kalnius, lydimas tuometinės Savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Girdvainės lankėsi Kartenos aerodrome, nuskambėjo ne vienas pažadas sklandytojams. Rajono valdžia tikino, jog aerodromą perėmus Savivaldybei, sklandytojai galės toliau vystyti savo veiklą, o Kretingos rajono savivaldybė jiems padėl, kuo tik galėdama. Žadėta paraginti verslininkus pagalvoti apie galimybes aerodrome užsiimti kokiu nors verslu, pafantazuota net apie nedidelio viešbučio statybą. O pačiame aerodrome esą galėtų kilti ir leisti nedideli komerciniai lėktuvėliai…

 27,148 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes