Nors ir be kaukių, ir be pertvarų posėdžiavę Tarybos nariai rietenų vis dėlto neišvengė...

Praėjusį ketvirtadienį įvykęs Kretingos rajono savivaldybės posėdis, kaip jau įprasta, neišvengė aštresnių minučių – Tarybos opozicija negailėdama jėgų svaidė akmenis į Savivaldybės administracijos daržą, o valdančioji dauguma „ant kilimėlio“ klupdė kai kuriuos Savivaldybės įmonių vadovus.

Pirmąkart po pandemijos Savivaldybės tarybos nariai į posėdį rinkosi ne tik be medicininių kaukių, bet ir posėdžiavo be kiekvieno vietą ribojusių pertvarų. Tik pradžia buvo šiek tiek liūdnesnė, nes balandį gimtadienio nešventė nei Tarybos narys.

Didžiąją dalį priimtų sprendimų sudarė Savivaldybės įmonių, medicinos įstaigų veiklos per praėjusius metus ataskaitos. Bene karščiausias, taip pat ir per komitetų posėdžius, buvo UAB „Kretingos vandenys“ planų bei įmonės veiklos svarstymas. Iki galo nesugebėję išsiaiškinti situacijos dėl nuotekų įrengimo Padvarių Sodų ir Perlų gatvėse aplinkybių, Tarybos nariai vis dėlto nutarė apie tai padiskutuoti vėliau, kai šį reikalą išnagrinės Kontrolės komitetas ir pateiks savo išvadas.

Kai kuriems Tarybos nariams, valdančiosios daugumos atstovams, atrodė labai keista, kad bendrovės direktorius Tomas Jurgutis stengiasi šviežiai paklotus Padvarių nuotekų tinklus „įsprausti“ į 2016-2019 metų veiklos planus, kurie jau įvykdyti. Kitaip tariant, politikams daug neaiškumų sukėlė tai, kad darbus ketinama įrašyti atgaline data.

Vis dėlto 2016-2019 metų bendrovės veiklos planui pritarta, tik iš sprendimo projekto išbrauktos eilutės susijusios su Sodų ir Perlų gatvėmis. Apie jas ketinama pakalbėti vėliau.

Nemažai priekaištų sulaukė UAB „Kretingos autobusų parko“ direktorius Arvydas Dyburys, neįstengęs kai kuriems Tarybos nariams suprantamai atsakyti į pateiktus klausimus.

Savivaldybės įmonės „Kretingos komunalininkas“ direktorius Rimantas Žiaušys iš valdančiosios daugumos atstovų lūpų išgirdo ir abejonių dėl tinkamumo užimti vadovaujančias pareigas. Tokias mintis kai kuriems Tarybos nariams sukėlė, anot jų pačių, netinkamai išvežamos šiukšlės, neypatingai gerai valomos gatvės bei kitokie atliekami darbai.

Bene mažiausiai priekaištų sulaukė UAB „Kretingos šilumos tinklai“ direktorius Jonas Barzdys bei UAB „Kretingos turgus“ direktorius Nerijus Tertelis. Beje, pastaroji bendrovė pavadinta didžiausia – pagal užimamą teritoriją.

Daugiau ar mažiau pasiginčiję, Tarybos nariai vis dėlto pritarė visoms įmonių ataskaitoms. O rajono gydymo įstaigų veiklos ataskaitos praslydo lyg ant ledo – didelių pretenzijų politikai medikams neturėjo.

Išsprendus pagrindinius darbotvarkės klausimus, progos „pasikandžioti“ nepraleido opozicijos atstovai.

Tarybos narys, rinkimų komiteto „Kretingos kraštas“ atstovas Darius Petreikis pakalbėjo apie savo įtarimus, jog Savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Viskontas galbūt nesilaiko galiojančių įstatymų, nes nepateikia Tarybos nariui reikalaujamos informacijos.

Vėl prisimintas reikalavimas dokumentais įrodyti, jog E.Viskonto vadovaujamo darbo stažas atitinka Administracijos direktoriui keliamus reikalavimus. Gauti paaiškinimai politiko neįtikina. Opozicijos atstovų nuomone, E.Viskontas galbūt negalėtų užimti Administracijos direktoriaus pareigų.

Tik įdomu, kur anksčiau, kai buvo svarstoma naujosios valdančiosios daugumos pasiūlyta E.Viskonto kandidatūra, buvo dabartinės opozicijos atstovai? Kur buvo pats meras Antanas Kalnius, teikęs ją Savivaldybės tarybai? Anuomet kažkokių abejonių dėl E.Viskonto darbo stažo lyg ir nekilo.

Taip pat akmuo į valdančiųjų daržą skriejo dėl iki šiol nepateikto Kretingos sporto ir sveikatingumo komplekso valdymo modelio. Esą, tai turėjęs padaryti vėl Savivaldybės administracijos direktorius E.Viskontas. Tik opozicijos atstovai vėl „užmiršo“ apie tai paklausti sudarytos darbo grupės, kodėl iki šiol ji nepateikusi savo išvadų dėl valdymo modelio parinkimo. „Užmiršo“ galbūt todėl, kad šiai darbo grupei vadovauja pats meras A.Kalnius, o pati grupė per dvejus metus susirinkusi nebuvo.

Galima padaryti išvadą, kad Savivaldybės taryboje politinės rietenos netrukus dar nesibaigs.

 35,302 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes