Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Viskontas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas).

Tyrimo duomenys rodo, kad pernai lapkritį savivaldybės administracijoje E. Viskontas pirmininkavo darbo grupės posėdžiui, kuriame svartyti savivaldybės nekilnojamojo turto naudojimo klausimai. Posėdžio metu E. Viskontas informavo, kad yra gautas žodinis Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kretingos skyriaus (LMŽDKS) prašymas dėl patalpų veiklai vykdyti skyrimo ir pasiūlė šią organizaciją perkelti į Kretingos Vilniaus gatvėje esančias patalpas. Darbo grupėje buvo nutarta informuoti LMŽDKS apie galimybę prašyti šių patalpų. Pabrėžtina, kad LMŽDKS valdybos narys ir šios organizacijos narės – medžiotojų klubo „Miškininkas“ – vadovas bei valdybos pirmininkas yra E. Viskontui artimas asmuo.

VTEK vertinimu, savivaldybės administracijos direktoriaus privataus intereso buvimas šiuo atveju sietinas su LMŽDKS. Be to, narystę medžiotojų klube „Miškininkas“ savo privačių interesų deklaracijoje nurodo ir pats E. Viskontas. VTEK nuomone, bet koks veiksmas, tarpinis ar galutinis, taip pat ir techninio pobūdžio – teisės akto rengimas, vizavimas, derinimas, pasirašymas, balsavimas, – kurį valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo atlieka interesų konflikte, yra traktuotinas kaip VPIDĮ nuostatų pažeidimas. VTEK duomenimis, E. Viskontas minėtajame darbo grupės posėdyje darė aktyvius veiksmus, siūlydamas svarstyti su LMŽDKS susijusį klausimą, pats dalyvavo šį klausimą svarstant ir nenusišalino.

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Kretingos rajono savivaldybės tarybai ir merui svarstyti Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Viskonto tarnybinės atsakomybės klausimą.

VTEK inf.

 

 1,702 peržiūrų (-a)

0% LikesVS
100% Dislikes