Šią savaitę Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius pasirašė potvarkį, kuriuo sudarė komisiją galimam Savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Viskonto tarnybiniam nusižengimui ištirti. Tačiau skirtingai nei žadėjo Tarybos nariams, komisijoje nėra nei vieno politiko.
Birželio 30-ąją įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje meras A.Kalnius informavo tarybos narius apie savo ketinimą sudaryti komisiją, kurios užduotis būtų išsiaiškinti, padarė Savivaldybės administracijos direktorius E.Viskontas tarnybinį nusižengimą ar ne. Taip pasielgti merą paskatinęs Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimas, kuriame konstatuojama, jog E.Viskontas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas dalyvaudamas bei pirmininkaudamas darbo grupei, svarsčiusiai Savivaldybės nekilnojamojo turto naudojimo klausimus.
VTEK nustatė, jog viename iš darbo grupės posėdžių E.Viskontas informavo, kad gautas žodinis Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kretingos skyriaus (LMŽDKS) prašymas dėl patalpų veiklai vykdyti skyrimo ir pasiųlė šią organizaciją iš J.K.Chodkevičiaus g. 10 perkelti į Vilniaus g. 8 esančias patalpas. Nors darbo grupė nutarė tik informuoti LMŽDKS apie galimybę prašyti šių patalpų, VTEK vis dėlto įžvelgė įstatymo pažeidimą. Pasak komisijos, E.Viskontas yra medžiotojų klubo „Miškininkas“ narys, o klubas priklauso LMŽDKS, kurio vienu iš vadovų yra E.Viskontui artimas asmuo.
VTEK nusprendė, jog Savivaldybės administracijos direktorius, dalyvaudamas posėdyje ir nenusišalinęs svarstant patalpų LMŽDKS klausimą, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.
VTEK taip pat pasiūlė Kretingos rajono savivaldybės tarybai ir merui svarstyti E.Viskonto Tarnybinės atsakomybės klausimą.
Vadovaudamasis VTEK sprendimu, meras A.Kalnius informavo Tarybą apie savo apsisprendimą sudaryti komisiją, kuri aiškinsis, ką ne taip padarė E.Viskontas.
Karštos diskusijos kilo Tarybos nariams pasidomėjus, kas dirbs komisijoje, ar joje bus tarybos narių. Meras A.Kalnius pirmiausia pasiūlė į komisiją deleguoti po du kiekvienos partijos narius, tačiau vėliau, Tarybos nariams pareikalavus, sutiko, kad į komisijoje dirbtų po vieną kiekvienos Tarybos frakcijos atstovą. Kiek iš viso numatoma komisijos narių, meras neinformavo.
Nors ir be jokio balsavimo, nutarta, kad be mero paskirtų narių, komisijoje bus ir Tarybos nariai.
Tačiau šią savaitę komisijos E.Viskonto galimam tarnybiniam nusižengimui tirti sudarymo peripetijos kardinaliai pasikeitė. Meras A.Kalnius, nepaisydamas savo paties pažado, kad komisijoje dirbs ir Tarybos nariai, pasirašė potvarkį, kuriame apie politikus nekalbama. Administracijos direktoriaus galimą tarnybinį nusižengimą tirs Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato Savivaldybės tarybos sekretorė Aurelija Jansonienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Edita Serovienė bei Kretingos rajono savivaldybės tarybos sekretorė Vilija Venckutė-Palaitienė. Pastaroji taip pat paskirta komisijos pirmininke.
Tačiau meras A.Kalnius po Tarybos posėdžio galėjo ir persigalvoti dėl komisijos sudėties. Juo labiau, jei kažkas jį „paprotino“, jog tokios komisijos sudėtyje dirbti politikams neleidžia įstatymai. Būtent apie tai per posėdį mėgino pasakyti Administracijos direktorius E.Viskontas, tačiau išgirstas nebuvo.

Juozas Mažeika: „Pirmiausiai būčiau siūlęs svarstyti Tarybai, klausęs jos nuomonės“.

„Meras nesiklausė. Tokios komisijos negalima sudaryti iš politikų. Aš jo vietoje būčiau pirmiausia siūlęs svarstyti Tarybai, atsiklausęs jos nuomonės. Suprantama, tai tik mano nuomonė, o A.Kalnius, matyt, galvoja kitaip“, – „Švyturiui“ sakė Tarybos narys, vienas iš numatytų kandidatų į komisijos narius, Juozas Mažeika.
Panašiai galvoja ir kitas buvęs kandidatas į komisiją, Tarybos narys Konstantinas Skierus. Jo nuomone, pirmiausia E.Viskonto elgesį turėjo svarstyti Taryba.

Konstantinas Skierus: „Nesuprantamas mero žingsnis, tarybos nuomonė jam nesvarbi“.

„Mero žingsnis man nesuprantamas. Jis nekreipė dėmesio į tarybos narių pasiūlymus, paprasčiausiai ignoruoja Tarybą. Juk abu su E.Viskontu paspaudė rankas, sakė, kad dirbs taikiai, ieškos santarvės, tačiau dabar elgiasi atvirkščiai. Meras nepripažįsta kitų nuomonės. Dabar ieško priežasčių eiliniam nesantaikos kurstymui“, – sakė K.Skierus.

Jolita Vaickienė: „Įsivaizdavau, kad Tarybos nariai įvertins, mažareikšmis ar ne yra Administracijos direktoriaus pažeidimas, ir siūlys Tarybai nuobaudą“.

Savivaldybės tarybos narė, opozicijos lyderė Jolita Vaickienė nustebo sužinojusi, kad mero sudarytoje komisijoje Tarybos frakcijų atstovų nėra.
„Aš supratau, kad mero sudaryta komisija, kurioje dirbs ir frakcijų atstovai, aiškinsis, kokio lygio pažeidimą padarė direktorius, mažareikšmį ar ne bei kokią tarybai pasiūlyti skirti nuobaudą. Apie padarytą tarnybinį nusižengimą lyg ir nekalbėta, diskutavome apie Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimą“, – sakė J.Vaickienė.

 14,606 peržiūrų (-a)

40% LikesVS
60% Dislikes