Koplytstulpio atstatymo akimirka.

Kartenos miestelio šventės proga gyvenvietės cente bendruomenės rūpesčiu atstatytas koplytstulpis, kurį prieš keletą metų buvo nuvertusi galinga audra.

Kai 2003 metais Kartenos miestelis minėjo įkūrimo 750-mečio jubiliejų, karteniškis Arvydas Klova sumanė dovanoti ypatingą dovaną – trijų koplytstulpių kompoziciją. Šie koplytstulpiai netrukus tapo tikru Kartenos simboliu.

Kaip yra pasakojęs A. Klova, prieš beveik dvi dešimtis metų savo idėją jis iš pradžių nubraižė paprastame mokykliniame sąsiuvinyje. Savo sumanymą papasakojo kai kuriems karteniškiams. Prie jo prisijungė drožėjas Antanas Sungaila, išskaptavęs Jėzaus, Marijos ir Rūpintojėlio skulptūras. Buvęs Kalniškių durpyno vadovas Vytautas Dyburys pagal Arvydo brėžinius iš metalo padarė viršūnes – tradicines saulutes, ūkininkas Gediminas Mikūta išpjovė stogastulpių stiebus, o to meto Kartenos seniūnijos seniūnės Zitos Rapalienės rūpesčiu tris ąžuolus stogastulpiams A. Klova gavo iš Kretingos miškų urėdijos. Jis pats tuos stulpus pjaustė, lygino, konstravo ir 2003 m. vasarą pastatė miestelio jubiliejaus išvakarėse. Per 750-ąjį Kartenos miestelio jubiliejų stogastulpiai buvo pašventinti.

Daug metų stovėję ir Karteną puošę stogastulpiai neatlaikė 2019 metų audros ir trečiasis stogastulpis griuvo. Trejus metus jis laukė sugrįžimo, laukė, kol atsiras žmogus, kuriam rūpi atkurti visą buvusį koplytstulpių ansamblį.

Ir štai Kartenos miestelio  bendruomenės pirmininko Mariaus Meškausko rūpesčiu, trečiasis stogastulpis buvo atnaujintas ir sugrąžintas į miestelio centrą. Aktyvusis bendruomenės pirmininkas M. Meškauskas pasitelkė į pagalbą visą būrį miestelio vyrų: Kartenos miestelio seniūnaitį – Gintarą Žiobaką,  Kęstutį Domarką, Egidijų Drungilą, Egidijų Mačernį, Martyną Kniūkšta, Vytautą Grundulą, Praną Meškauską, Tomą Jablonskį, Joną Rojų, Giedrių Gelumbicką, Evaldą Samulionį, Domantą Žiobaką, Simą Narkų, Viktorą Mačernį, Stasį Dvarioną, Vytautą Dybūrį, Karolį Kniūkštą, Eimantą Norvilą, Martyną Kupšį, Lauryną Mitkų, Antaną Barisą, Justą Vaičikauską.

Šių vyrų nuoširdaus darbo dėka Kartenos miestelyje vėl išdidžiai stovi visi trys stogastulpiai.

Penktadienį, miestelio šventės išvakarėse, koplytstulpį iškilmingai pašventino Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas Algirdas Lukšas.

 

 

 

 

 

 17,759 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes