Savivaldybė liko E. Galvanausko profecinio mokymo centro dalininke.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesiniam mokymo centrui atsikratyti Kretingos rajono savivaldybės įtakos nepavyko – trečiadienį įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje dauguma Tarybos narių nusprendė, kad Savivaldybė liktų mokymo centro dalininke.
Karštos diskusijos dėl Kretingos rajono savivaldybės dalyvavimo Klaipėdos E. Galvanausko profesinio mokymo centro veikloje užvirė šių metų biržely, kai dabar jau buvusią Kretingos technologijų ir verslo mokyklą buvo nuspręsta prijungti prie centro ir padaryti pastarojo filialu. Tuometinė Tarybos valdančioji dauguma nutarė neišmesti iš savo akiračio mokyklos ir pasirašė naują sutartį su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, pagal kurią Kretingos rajono savivaldybė tapo ne tik Kretingos technologijų ir verslo mokyklos, kaip buvo ir anksčiau, bet ir viso E. Galvanausko profesinio mokymo centro dalininke.
Tokiu Savivaldybės tarybos sprendimu labiausiai nepatenkinta buvo E. Galvanausko profesinio mokymo centro direktorė Dalia Martišauskienė, anuomet dar buvusi ir Savivaldybės tarybos nare. Mat po šio sprendimo priėmimo jai teko rinktis – atsisveikinti su centro direktorės kėde ar ant stalo padėti Tarybos nario mandatą. Politikė pasirinko pastarąjį variantą ir pasitraukė iš Tarybos nepasibaigus kadencijai.
Diskusijos dėl Kretingos rajono savivaldybės, kaip E. Galvanausko profesinio mokymo centro dalininkės, įtakos šiek tiek aprimo. Tačiau tik iki tos dienos, kai Savivaldybės taryboje vėl įvyko „perversmas“ – buvusi opozicija vėl tapo pozicija. Kitaip tariant, valdžios kepurė vėl apsisuko.
Beje, per keletą mėnesių apsisuko ne tik valdžios kepurė, bet ir kai kurių Tarybos narių nuomonė. Vasarą Tarybos narys Steponas Baltuonis karštai gynė siūlymą Savivaldybei likti kretingiškių mokyklos dalininke, nors ir turint tik mažąją dalį balso, kurio didžioji dali priklauso ministerijai.
Anuomet Tarybos narys tikino, jog atsisakydama dalininkės teisių Savivaldybė praras bet kokią, nors ir labai menką, mokyklos kontrolę. Esą, mokykla tapsianti visiškai priklausoma nuo E. Galvanausko mokymo centro, kuris galėsiąs su ja daryti ką tik panorėję. Kad ir visiškai uždaryti, kaip anksčiau atsitiko su prie Kretingos muziejaus buvusiu technikumu.
Be to, anot S. Baltuonio, kiltų didelių abejonių, kad kretingiškiai sportininkai galės naudotis mokyklos sporto sale. Taip pat busią neaišku, kaip centras tvarkysis su mokyklai priklausančiu turtu – žeme bei pastatais.
Tačiau dabar Tarybos nario S. Baltuonio nuomonė pasikeitė. Būtnet jis inicijavo ir parengė sprendimo projektą, kuriam pritarusi Savivaldybės taryba būtų atsisakiusi dalininkės teisių.
„Per tą keletą mėnesių nuo vasaros pradžios daug domėjausi buvusios Kretingos technologijų ir verslo mokyklos reikalais, taip pat pažiūrėjau, kai dabar gyvena E. Galvanausko profesinio mokymo centras. Daug kalbėjausi su kretingiškiais sportininkais, kurie iki šiol naudojosi mokyklos sporto sale. Padariau išvadas ir nusprendžiau, kad likti dalininke Savivaldybei neverta. Nieko blogo su mokykla neatsitiks. E. Galvanausko centras tvarkosi puikiai, todėl manau, kad ir mūsų mokykla netrukus irgi suklestės“, – trečiadienio Tarybos posėdyje kalbėjo S. Baltuonis, paraginęs savo kolegas pritarti sprendimo projektui ir atsisakyti dalininkės teisių, jas visas perduodant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.
Klaipėdos E. Galvanausko profesinio mokymo centras, labiausiai pageidavęs, kad Kretingos rajono savivaldybė atsisakytų dalininkės teisių, į mūšį metė „sunkiąją artileriją“ – Kretingos mokyklos, dabar pavadintos centro filialu, darbuotojų profsąjungą. Tačiau pastarosios atstovė, deja, „šaudė pro šalį“. Susidarė įspūdis, jog net ir iki šiol abejoję, reikia Savivaldybei likti dalininke ar ne, kai kurie Tarybos nariai apsisprendė, jog šių teisių atiduoti ministerijai neverta.
Bene svariausias E. Galvanausko profesinio mokymo centro argumentas, kuriuo mėginta paveikti Tarybos narius priimti jam palankų sprendimą buvo tai, kad buvusios Kretingos technologijų ir verslo mokyklos pastatų būklė yra labai bloga, o remontui reikia milijonų eurų. Centras net prašė Savivaldybės tarybos kitų metų rajono biudžete numatyti apie pusantro milijono eurų kai kurioms patalpos remontuoti. Esą, tai būtų realus Savivaldybės, kaip dalininkės prisidėjimas sprendžiant E. Galvanausko procesinio mokymo centro Kretingos filialo problemas.
Tačiau nenorintys, kad Savivaldybė atsisakytų dalininkės teisių, Tarybos nariai vis dėlto nerado juos įtikinančių priežasčių, dėl kurių tai reikėtų padaryti. Taip pat nerado ir kokių nors raštiškų įsipareigojimų, numatančių tai, kad dalininkė privalo prie mokyklos veiklos prisidėti finansiškai.
Todėl daugumai Tarybos narių nusprendus dalininkės teisių neatiduoti, Savivaldybė meras Antanas Kalnius prasitarė, kad Savivaldybė ateityje prisidės ne tik moraline pagalba.
„Mokykloje mokosi mūsų rajono mokiniai, todėl visada pagal galimybes padėsime. Manau, kad ir vieną kitą tūkstantėlų eurų atrasime“, – sakė A. Kalnius.

 9,075 peržiūrų (-a)

57% LikesVS
43% Dislikes