Birželio 29 d. Kretingos r. savivaldybė Taryba antrą kartą svarstė Sveikatos Centrų (SC) steigimo klausimą. Prieš mėnesį buvo priimtas politinis sprendimas pritarti Sveikatos priežiūros sistemos reformai, kuri numato įvairius juridinius statusus turinčių sveikatos priežiūros įstaigų sujungimą į vieningą sistemą, kuri vadinsis “Sveikatos centru”.

Ketvirtadienį priimtame nutarime rašoma, jog Kretingos rajono savivaldybės taryba nusprendė inicijuoti Kretingos sveikatos centro kūrimą “funkcinio bendradarbiavimo būdu”, taip, kaip jau padarė dauguma Lietuvos savivaldybių.

Funkcinis bendradarbiavimas – darbo organizavimo forma, kai sveikatos priežiūros paslaugos, reformai įvykus, bus teikiamos bendradarbiavimo sutarčių pagrindu skirtinguose juridiniuose asmenyse. Išvertus į žmonių kalbą tai reiškia, kad įstaigos, kurios dalyvauja Lietuvos nacionalinėje sveikatos sistemoje (LNSS), pasirašo bendradarbiavimo sutartis dėl paslaugų, apmokamų iš Teritorinės ligonių kasos, teikimo gyventojams.

Skubotas sprendimas?

Tarybos narė Violeta Turauskaitė prisipažino, jog iš pradžių teikė pasiūlymą iš sprendimo išbraukti žodžius „funkcinio bendradarbiavimo būdu“. Tačiau klausimo svarstymo Sveikatos komitete metu tokiam pasiūlymui išbraukti šiuos žodžius nebuvo pritarta. „Šiandien aš atsiimu šį savo pasiūlymą“, – pareiškė politikė. Praėjusį pirmadienį Tarybos Sveikatos reikalų komitetas buvo išvykęs į Salantų pirminį sveikatos priežiūros centrą (PSPC). Jo metu iškilo daug klausimų dėl sveikatos reformos formuluočių suvokimo, tiek dėl pačios reformos eigos.

„Šis sprendimas, kurį priimame ir yra ta sveikatos reformos pradžia. Praėjusį mėnesį sprendimas buvo priimtas skubotai. Iki galo ne viskas buvo išsiaiškinta, neatlikti skaičiavimai, nediskutuota su visuomene. Turim pripažinti, jog tai nebuvo padaryta. Gegužės mėnesio sprendimą, dėl Sveikatos centrų prašysiu mero, kad naikintų. Šiuo metu būtina atlikti išsamią analizę, įstaigoms būtina pateikti skaičius, kad tiek darbuotojai, tiek gyventojai būtų ramūs ir žinotų ką ruošiamės daryti, kad sprendimai nebūtų priimami skubotai“, – sakė socialdemokratė.

Tėvynės sąjungos atstovas Taryboje Juozas Mažeika kalbėjo, kad steigti centrus – žingsnis į priekį. Bet jeigu mes šiandien pritarsime pateiktam projektui, tai prieš mėnesį priimtas sprendimas niekaip nedera su naujuoju. J.Mažeika pacitavo ministro Arūno Dulkio žodžius, esą funkcinio bendradarbiavimo forma tai tokia darbo organizavimo forma,  kai prie sveikatos centrų jungiasi skirtingų juridinių asmenų įstaigos.

Reforma ne dėl įstaigų

Pasak mero A.Kalniaus, gegužės mėnesio sprendimas steigti Sveikatos centrą nebuvo skubotas. Diskusijos vyko daugiau kaip metus. Pasak mero, sprendimas padarytas tinkamas. Grąžinti klausimo svarstymą į pirminę stadiją esą nereikėtų. Reforma yra daroma ne dėl įstaigų, bet dėl to, kad žmonėms būtų patogiau, kad jie gautų kokybiškas paslaugas. Nei vienas medikas, gydytojas ar slaugytojas tikrai neliks be darbo. „Praeito posėdžio metu mes kalbėjome apie įstaigų sujungimą. Ir aš manau, kad tai yra teisingas kelias. Apie tai kalbėjo ir įstaigų vadovai“, – tikino meras.

J.Mažeika vėl paprieštaravo merui, sakydamas, kad reikia remtis tais teisės aktais, kuriuos yra pasirašęs ministras A. Dulkys. Įstaigų vadovų nuomonė esą taip pat keitėsi. Jie pirma siūlė neskubėti. Jeigu mes negrįšim prie jau priimto sprendimo, tai šiandien taip pat priimame nelabai teisingą sprendimą. Tai jeigu mes visas 4 viešąsias įstaigas padarome vienu juridiniu asmeniu, tai tada naujame nutarime numatyto funkcinio bendradarbiavimo negali būti. Tada turi būti struktūrinis bendradarbiavimas. Tai yra darbo organizavimo forma, kai sveikatos priežiūros paslauga teikiamos viename juridiniame asmenyje.

Meras į tai atsakė, jog funkcinis bendradarbiavimas vyks ir tarp privačių įstaigų, ir tarp ligoninės: „Čia jūs neklaidinkit: ar SC bus 4 juridiniai vienetai, ar tik vienas, funkcinis bendradarbiavimas vyks ir tarp privataus sektoriaus, ir ligoninės“.

„Kas įdomiausia, mes esame priversti pasirašyti funkcinį bendradarbiavimą su privačiomis  sveikatos priežiūros įstaigomis. Nors mano giliu įsitikinimu čia daroma žala tiek valstybiniam sektoriui, tiek mūsų ligoninei. Kiek teko kalbėtis su ministerijos atstovais, jiems sakiau, kad pagal šią tvarką mes esame priversti pasirašyti sutartį, o privatūs SPC pasiima grietinėlę: gydytojus ir tai kas jiems reikalinga, o techniką, kaip bebūtų gaila, perka savivaldybė. Kur čia konkurencija ir kur čia lygybė?“ – klausė meras, pridurdamas, jog funkcinis bendradarbiavimas nustatomas tarp privačių įstaigų, ligoninės bei PSPC.

Privačioms SPĮ vietos nelieka?

J.Mažeika, kalbėdamas frakcijos vardu, pareiškė nesutinkąs su šiais mero išsakytais teiginiais. Ar privačios SPĮ dalyvaus SC ? Ministro įsakyme esą yra numatyta visiška kitokia procedūra, kurią reikia atlikti norint steigti sveikatos centrus.

„Šiandien mes priimame tik sprendimą pritarti iniciatyvai steigti PC. Tačiau, norit tai padaryti, reikia inicijuoti įstaigų posėdžius, gauti iš jų raštiškus sprendimus, ar jie dalyvaus projekte. Šiandien mes nieko negalime konstatuoti. Pritariame tik iniciatyvai. Ar prisijungs prie steigiamo PC privačios įstaigos – kol kas nėra aišku? Aš manau, kad šiandien, nenaikindami prieš tai priimto sprendimo, paliksime naująjį centrą vienu juridiniu vienetu, tuo tarpu steigiant SC turi dalyvauti ir ligoninė taip pat bent viena privati įstaiga. J. Mažeika ir siūlė pritarti reformos iniciatyvai, o tai kas jau rajone padaryta, esą nedera su ministro įsakymais.

Diskusijos turėtų būti tęsiamos

V.Turauskaitė prieš balsavimą sakė: „jeigu matome, jog neprieiname vienos tiesos, kuri turėtų būti suvokta pagal teisės aktus, tai gal reiktų vėl sėsti prie vieno stalo ir kalbėtis“.

Pasak jos šiandien tarybai pateiktas sprendimas dėl funkcinio bendradarbiavimo būdo, pirmiausia įpareigoja priimti sprendimą dėl savivaldybėje veikiančių viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų jungimo. Privačios įstaigos gali jungtis tik funkcinio bendradarbiavimo būdu, tai reiškia, kad pagal sutartis. Jeigu mes norime sujungti PSP centrus, kas ir yra nutarta gegužės mėnesio tarybos posėdyje, turi būti įrašyta, jog jungimas vyksta funkcinio ir struktūrinio bendradarbiavimo būdu.

 

 9,167 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes