Kretingos rajono taryba rugsėjo 28 dienos posėdyje svarstys sprendimo projektą, kuriuo būtų nustatyta, kad Kolegijos posėdžiai taip pat turėtų būti transliuojami tiesiogiai ir viešai skelbiami vaizdo bei garso įrašai.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad komitetų ir komisijų posėdžiai, išskyrus uždarus posėdžius bei Etikos komisijos posėdžiai, siekiant veiklos viešumo ir skaidrumo, transliuojami tiesiogiai, o posėdžių garso ir vaizdo įrašai Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami viešai reglamento nustatyta tvarka savivaldybės interneto svetainėje.

Kretingos rajono savivaldybės taryba 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T2-133 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžių transliacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Kretingos rajono savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžių transliacijos tvarką. 2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T2-183 išdėstytas nauja redakcija, o 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T2-249 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžių transliacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ sprendimas buvo pakeistas, tačiau dėl rašymo apsirikimo klaidos siūloma minėtą Tarybos sprendimą pripažinti netekusiu galios.

Su sprendimu galite susipažinti čia.

 5,921 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes