Kretingos rajono savivaldybės tarybos rugsėjo 28 d. posėdyje bus svarstomas sprendimo projekto „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T2-20 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.

Šiuo sprendimu projektu siūloma pakeisti Kretingos rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano Bendrosios, Strateginio planavimo ir investicijų, Vietinio ūko ir turto valdymo, Kultūros, Švietimo ir Socialinės paramos programų priemonėms 2023 m. numatytus asignavimus ir aprašymus, atsižvelgiant į priimtus teisės aktus, asignavimų valdytojų poreikius.

Pagrindiniai siūlomos pakeitimų punktai:

  • Bendrosios programos (Nr. 01) priemonei Nr. 4.2.2.2 „Administracijos veiklos išlaidos“ 2023 m. numatomas valstybės biudžeto (VB) lėšų išlaidų planas – 11 300 Eur, atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ministerija skyrė lėšų valstybės tarnybos reformai įgyvendinti.
  • Strateginio planavimo ir investicijų programos (Nr. 04) 2023 m. išlaidų planas mažinamas 701 000 Eur: iš jų skolintų lėšų (P) išlaidų planas mažinamas 742 800 Eur ir didinamas valstybės biudžeto lėšų (VB) išlaidų planas 23 800 Eur, ir didinamas 2024 m. skolintų lėšų išlaidų planas 742 800 Eur.
  • Vietinio ūko ir turto valdymo programos (Nr. 05) 2023 m. skolintų lėšų (P) išlaidų planas didinamas 742 800 Eur.
  • Kultūros programos (Nr. 07) 2023 m. savivaldybės biudžeto (SB) išlaidų planas didinamas 7 000 Eur.
  • Švietimo programos (Nr. 08) 2023 m. savivaldybės biudžeto (SB) išlaidų planas didinamas 8 380 Eur.
  • Socialinės paramos programos (Nr. 09) 2023 m. išlaidų planas didinamas 510 890 Eur, iš jų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtų lėšų (D) išlaidų planas didinamas 463 400 Eur, valstybės biudžeto lėšų (VB) – 47 490 Eur.

Su sprendimu galite susipažinti čia.

 8,498 peržiūrų (-a)

67% LikesVS
33% Dislikes