Būtent taip pasijautė dauguma piketo prie Kretingos r. savivaldybės pastato susirinkusių piketo dalyvių, po to kai ketvirtadienį vykusio Tarybos posėdžio metu valdančioji dauguma priėmė, jų nuomone, išdavikišką protokolinį sprendimą, kuris skamba gražiai ir sukurtas tik dėl akių dūmimo: nepritarti chemijos gamyklos statybai Auksūdžio kaime, šalia Darbėnų, kol nebus atsakyti bendruomenių iškelti klausimai ir lūkesčiai. Tačiau 10 tarybos narių iniciatyva nutarimas buvo parengtas visai kitas, su principinga ir bendruomenių pozicija atitinkančia formuluote, surinkus daugiau kaip 7 tūkst. parašų.

Tai buvo visiškai nauja nutarimo formuluotė, visiškai kitoks tekstas, ko gero, vengiant išreikšti aiškią poziciją bei nenorint aštrių kampų. Tuo tarpu 10 tarybos narių paruoštas nutarimo projektas, kurio tekstas buvo skelbtas ir „Švyturyje“, buvo atmestas.

Į piketą susirinkę žmonės ne tik iš Darbėnų, bet ir Kretingos, Palangos, Skuodo, Klaipėdos šalo lauke beveik 3 valandas, kol Taryboje vyko ilgos ir nuobodžios procedūros, laukiant vieno vienintelio klausimo bei protokolinio sprendimo, kuriuo Taryba galėjo Kretingai, Darbėnams ir visai Lietuvai dar kartą priminti kas yra parašyta rajono strateginiame plane: „Kretingos rajonas – vakarų Lietuvos gerovės kraštas, kuriame darniai sąveikauja vietos bendruomenės ir gamta“. Tačiau taip neįvyko.

Tarybos daugumos atstovų ir mero pateiktą protokolinio nutarimo formuluotę piketo dalyviai priėmė kaip pasityčiojimą, kaip išdavystę, teisinę bei protokolinę ekvilibristiką. Žmonės tai įvardino, kaip bandymą laimėti laiko, vengiant išreikšti aiškią ir nedviprasmišką poziciją dėl galimos vandenilio ir metanolio gamyklos statybos Darbėnuose.

Teatras tarybos salėje

Politinis-ideologinis teatras prie Kretingos rajono Tarybos laukujų laiptų prasidėjo dar prieš 10 val. ryto, posėdžiui dar neprasidėjus. Piketo dalyviams išsirikiavus su plakatais, ten suvažiavus beveik visai respublikinei žiniasklaidai ir televizijoms, ant laiptų pasirodė meras Antanas Kalnius, kuris pažadėjo, kad ilgai šalti nereikės, esą piketuotojams rūpimas klausimas darbotvarkėje bus antras, nes pirmu klausimu reikės patvirtinti darbotvarkę.

Prasidėjus diskusijoms dėl darbotvarkės paaiškėjo, kad 10 tarybos narių parengtą nutarimą subrokavo savivaldybės teisininkai, todėl esą galima bus priimti tik protokolinį sprendimą, kuris juridiškai neturės jokios prasmės, išskyrus tai, jog buvo išreikšta politinė valia.

Tokią piliulę nurijęs Juozas Mažeika posėdžio metu sakė, kad trečiadienį jis gavo tarnybinį pranešimą apie sprendimo projekto dėl nepritarimo vandenilio ir metanolio gamyklos statybai Kretingos r. Darbėnų sen, Auksūdžio kaime. Savivaldybės juristė šio klausimo nederino esą dėl tam tikrų teisės aktų. “Mes, Tarybos nariai, kurie pasirašėme po šiuo teisės akto projektu nekvestionuojame teisininkės išvadų. Mes esame kantrūs. Sulauksime tinkamo momento ir teiksime spendimo projektą tada, kai jį galėsime pateikti”, – sakė Tėvynės sąjungai atstovaujantis politikas.

Tačiau vietoj nutarimo projekto J.Mažeika pasiūlė svarstyti ir priimti protokolinį sprendimą, kurio turinys analogiškas ir įtraukti jį pirmuoju Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimu. Jis buvo užregistruotas prieš savaitę. Nors nėra įprasta protokolinius sprendimus svarstyti pirmuoju darbotvarkės klausimu, tačiau atsižvelgiant į kai, kad prie savivaldybės pastato susirinko daug piketuojančių, galima būtų, politiko žodžiais, daryti išimtį.

Po to Tarybos posėdžio salėje pasisakė Seimo narys Antanas Vinkus, kuris taip pat pritarė J. Mažeikos bei 10 Tarybos narių pasirašytam nutarimo projektui. „Šiandien Kretingos krašto žmonės laukia kiekvieno iš jūsų aiškaus apsisprendimo dėl vandenilio bei metanolio gamyklos statybos greta Darbėnų gyvenvietės. Tūkstančiai  surinktų gyventojų parašų rodo, kad šis klausimas labai svarbus ne tik Darbėnų kraštui, bet ir visiems Kretingos rajono gyventojams“, – kalbėjo A. Vinkus.

“Buldozeriu” per gyventojų interesus

Po to Tarybos posėdyje vyko ilgos darbotvarkės tvirtinimo procedūros, kol pagaliau, nuo posėdžio pradžios praėjus beveik dviems valandoms, J. Mažeikos  pateiktas protokolinis nutarimas „Dėl nepritarimo vandenilio ir metanolio gamyklos Kretingos r. savivaldybėje, Darbėnų seniūnijoje, Auksūdžio kaime statybai“ pradėtas svarstyti. Įsibėgėjus diskusijoms Tarybos nariai pasidalino į dvi stovyklas. Kalbant daugumoms atstovei Justei Stonkutei piketo dalyvių tarpe girdėjosi ūžimas, o šiai oratorei įsibėgėjus – ir švilpimas.  Tarybos narė kalbėjo, kas nulems jos balsavimą dėl šio protokolini sprendimo „kai savivaldai uždedami tokio rimtumo sprendimo priėmimo valia, kai yra tokios investicijos, daug labai neatsakytų klausimų ir tai yra beprotiškai sunku”.

“Neslėpsiu, kad per šį laikotarpį kiekvienas Tarybos narys patyrė didelį spaudimą. Esant tokiai situacijai plyšta širdis. Iš vienos pusės norisi, kad tobulėtume, taptume energetiškai nepriklausomi, iš kitos pusės labai suprantu ir bendruomenę“, – sakė politikė, vėliau pridurdama, kad tai nebus galutinis „valios parodymas“ ir kol nebus atsakymų, ji negalėsianti pritarti protokoliniam nutarimui. Esą tą valią dar teks iškreikšti ateityje.

Su panašiomis pasipiktinimo nuotaikomis piketo dalyviai sutiko ir Mindaugo Černeckio kalbą, kuris esą suprantąs gyventojus, nes į jų klausimus neatsakyta, tačiau užmerkti akis į investicijas taip pat būdų blogai. Anot jo, žmonės gal būt be reikalo gąsdinami. „Pabandykime suprasti, kokį signalą siunčia toks Seimo nario elgesys (greičiausiai turėtas omenyje Mindaugas Skritulskas-aut.pats.). Jei taip išgąsdinti žmonės, jeigu nėra jokių atsakymų apie gamyklą. Tokiais signalais išgąsdinamas bet koks Lietuvos kraštas, kuriame galėtų atsirasti tokia gamykla. Tarybos narys pasibaisėjo nuotraukomis viešoje erdvėje, kur pavaizduota deganti gamykla. Ūžimais buvo sutiktas Dariaus Petreikio siūlymas keisti protokolinio sprendimo 1 punktą kitokia formuluote, nei tai siūlė 10 tarybos narių: „Kretingos rajono savivaldybės Taryba ir meras yra prieš vandenilio ir metanolio gamyklos statybą Kretingos r. Darbėnų sen. Auksūdžio kaime, kol investuotojas neįgyvendins visų teisėtų Darbėnų bendruomenės prašymų ir lūkesčių“.

Diskusijoms įsilingavus buvo paskelbta 10 minučių pertrauka, per kurią buvo pagamintas naujas protokolinio sprendimo projektas, už kurį vėliau ir nubalsavo daugumai priklausantys Tarybos nariai. Už J. Mažeikos projektą balsavo – 10 tarybos narių, t.y. tie, kurie ir pasirašė. Tokią protokolinę-teisinę ekvilibristiką į piketą susirinkę žmonės pavadino išdavyste ir apgaule, nes pats tekstas neva yra silpnas ir „be stuburo“. Be to tai tik protokolinis nutarimas, kuris nieko nereiškia, tuo tarpu normalaus sprendimo projektą užblokavo savivaldybė teisininkė.

Meras buvo nušvilptas

Balsavimui pasibaigus buvo paskelbta pertrauka, per kurią meras A.Kalnius, Seimo narys A.Vinkus bei opozicijai priklausantys tarybos nariai išėjo pasikalbėti su žmonėmis. „Aš dar kartą galiu perskaityti tą sprendimą kurį priėmė taryba. Aš suprantu, kad jis vieniems patinka, o kitiems nepatinka“, – sakė susirinkusiems A.Kalnius. Į tai žmonės atsakė švilpimu ir replikomis: „mere, jūs esate šėtono pasiuntinija“, – kažkas leptelėjo ir minios. Meras į tai atsakė „ačiū“. Po to prasidėjo švilpimai ir skandavimai „gėda „gėda!“. Toliau merui skaitant priimtą protokolinį nutarimą, aikštėje priešais savivaldybę vis garsiau aidėjo „gėda, gėda“!

Į šauksmus ir klyksmus „gėda“ jis atsakė: „mes gyvename teisinėje valstybėje“. Bet tada iš minios gavo repliką atgal: „teisinėje valstybėje su žmonėmis skaitomasi, mes jums, mere, esame niekas“. Žmonės ir toliau neleido merui kalbėti, šaukdami „gėda“ ir švilpdami. Į tai meras atsakė: „pykim, nepykim, gyvename demokratinėje valstybėje“. Šis paskutinis sakinys dar labiau įsiutino žmones, kurie merą visiškai nušvilpė, neleisdami jame ten padoriai atsisveikinti.

Toliau darbėniškiai į piketus prie savivaldybės žada rinktis dažniau, kaip į darbą, o jeigu bus pradėti realūs statybos darbai, jie pasiryžę “gultis po traktoriais” ir neleisti.

Gintaras Mikšiūnas

« 1 2 »

 

 990 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes