Alvydas ZIABKUS
„Švyturio“ apžvalgininkas

Visiems, kas bent kiek domisi politika ar valstybės socialine sąranga, yra suprantama politinės opozicijos reikšmė.
Visi šių dienų ir praėjusių amžių politologai ar filosofai jau seniai yra sutarę, kad laisvas nuomonės reiškimas, nevaržomas prieštaravimas ir reiškiama abejonė valžios sprendimams ir ketinimams yra neatskiriama demokratijos dalis. Be opozicijos demokratija neveiktų kaip institucija.
Tai kad mūsų šalies politiniame gyvenime opozicija gali reikštis laisvai, kad jos teisės ir statusas ginamas įstatymu, yra didelis Lietuvos, kaip demokratinės valstybės laimėjimas. Istorinis laimėjimas. Po patirtos carinės Rusijos priespaudos, po tarpukaryje tautininkų vykdytos diktatūros, po sovietinio laikotarpio cenzūros gniaužtų.
Todėl neteisinga būtų demokratijos įtvirtinta opozicijos prieštaravimo, politinės konkurencijos teise nesinaudoti. Tai prilygtų tam, kad 19-20 amžiaus sandūroje balsavimo teisę iškovojusios moterys ignoruotų bet kokius politinius rinkimus.
Stebint opozicijos valandas Kretingos savivaldybės taryboje vis labiau darosi panašu, kad realios opozicijos rajono taryboje nėra. Nėra tokios, kaip ji apibrėžiama – tai politinė grupė, kuri motyvuotai prieštarauja valdančiųjų arba demokratijos sąlygomis daugumos nuomonei ar vykdomai politikai, kontroliuoja daugumos veiksmus ir siūlo alternatyvius sprendimus.
Deja, praėjusiame tarybos posėdyje opozicijai skirta valanda labiau priminė aktyvių rajono gyventojų pasikalbėjimą su meru, ar, geriausiu atveju, tarybos posėdžio darbotvarkėje numatytą informacijų pratęsimą.
Visgi, per įstatymu skirtą laikotarpį opozicijos atstovai valdančiųjų turėtų klausti to, ką rajono vadovai linkę nuslėpti, neviešinti. Iš mero, vicemerių, savivaldybės administracijos direktorės opozicija turėtų išgauti tuos viešus atsakymus, kurie yra svarbūs visiems rajono gyventojams.
Tai rajono valdžiai turėtų būti ir nepatogūs klausimai, kurių rinkėjai susitikę su savivaldybės vadovais nedrįsta užduoti. Deja, pasirodo, kad jų nedrįsta užduoti ir opozicija.
Praėjęs tarybos posėdis prasidėjo netikėtumu, kai opozicijos atstovas Giedrius Petreikis paviešino mero atostogų metu užsipiltų ir, vėliau iš savivaldybės biudžeto kompensuotų, automobilio degalų faktą.
Čia pat buvo pasiteisinta, kad, nors ir prasidėjus jo kaip mero atostogoms, jis, važiuodamas atostogų kelionėn į Prancūziją, tačiau kartu ir vykdydamas tarybos nario pareigas, Lenkijos pasienyje su kažkuo susitiko ir bendravo rajono reikalais.
Atrodytų, kad to paties posėdžio pabaigoje vykusi opozicijos valanda yra pati tinkamiausia proga mero pasiteirauti su kuo buvo susitikta taip toli nuo Kretingos ir kokie rajono reikalai buvo sprendžiami.
Arba pasiteirauti, kodėl jau kelis metus bendrovės „Kretingos vandenys“ vadovus meras verčia už nemažą kainą išpirkti Kluonalio vandentiekio ir nuotekų tinklus iš vieno privataus nekilnojamojo turto vystytojo? Verčia taip aktyviai, kad įmonės vadovė apie tai informavo prokuratūrą, o iš jos gautą atsakymą meras nuslėpė nuo tarybos.
Tačiau užuot to užklausę, opozicionieriai teiraujasi apie „Autobusų parko“ įmonę, kurios tarybos nariai ataskaitą svarstys ir turės galimybę narstyti po kaulelį kitame posėdyje. S.Baltuonis opozicijos valandoje dalinasi savo pastebėjimais, kurie labiau aktualūs Saugaus eismo komisijai.
Iš valdančiosios daugumos neseniai pasitraukęs buvęs rajono policijos komisaras, teisininkas Arūnas Merkelis iš viso neturi ko valdžios paklausti.
Kodėl Kretingos rajono tarybos opozicija tokia bedantė? Kodėl, matydamas akivaizdų įstatymo pažeidimą, Kontrolės komiteto posėdyje buvęs ilgametis meras Juozas Mažeika nedrįsta išsakyti aiškios savo pozicijos ir dūsauja, kad nesąs juristas, o tvirtai jo nuomonei reiktų juristo išvados.
Beveik 10 metų praleistų mero kabinete yra nepakankamas laikotarpis, kad išmanytum teisės aktus? Pagaliau, įstatymai rašomi taip, kad turėtų būti aiškūs ne vien teisininkams, o ir visai Lietuvos visuomenei, kuriai ir be juristų patarimų turėtų būti aišku, pažeistas įstatymas, ar ne.
Tačiau opozicija Kretingoje stengiasi išlikti mandagi, nieko neužgaunanti, laukianti, kol jos poziciją suformuluos kažkas kitas. Kad būtų galima pasakyti – tai ne mes klausiame, tai ne mūsų išvada.
Prieš 15, 20 metų Kretingos rajono vadovai viešai girdavosi, kad pas juos rajone visi klausimai sprendžiami bendru sutarimu, o rajono taryboje nėra opozicijos.
Tas Kretingos rajono politikų noras išlikti visiems gerais, o jei kenkti, tai tik už akių, kitų rankomis, yra gajus ir šiandien. Todėl taryboje ir nėra vieningos ir reiklios opozicijos. Todėl dėl nutraukto savivaldybės baliukų finansavimo daugumos užsipulto G. Petreikio nėra kam palaikyti. Negana to, dėl šitaip sutaupytų biudžeto lėšų jam pipirų patrupina dar ir opozicijos atstovas.
Todėl pernai dėl valdančiosios koalicijos programos pasiteiravusi opozicijos lyderė socialdemokratė Violeta Turauskaitė pagaliau jos sulaukusi nieko taip ir nedaro. Rinkėjai neišvydo jokio valdančiųjų programos vertinimo. Praėjusioje kadancijoje taip pat opozicijoje pratupėję socialdemokratai net nebandė analizuoti, kaip valdančioji dauguma įgyvendino ankstesnę savo ketverių metų programą.
Gal todėl, kad V.Turauskaitė šiemet žvalgosi į Seimą, o rinkimuose į šalies parlamentą bus svarbūs ir kraštiečių gerbėjų balsai?
Toks opozicijos neveiklumas gimdo kitą bėdą – rajono politiniame gyvenime neatsiranda naujas lyderis, kuris galėtų sudaryti realią konkurenciją kituose mero rinkimuose. Jis neatsiras iki jų likus keliems mėnesiams. Į mero postą pretenduojančiam lyderiui išaugti reikia keletos metų.
Kitaip, 2027 metų savivaldos rinkimuose merą rinksime vėl be pasirinkimo.

 497 peržiūrų (-a)

75% LikesVS
25% Dislikes