Epidemijos nuo korinaviruso COVID-19 labai išaugo savanorių poreikis. Daug savanorių dirbo ir Kretingos rajono svaivaldybėje, pagelbėdami sunkiau savimi galinčiais pasirūpinti gyventojais ir įvairiose kitose srityse, tačiau savanoriai reikalingi nuolat, taip pat – ir dabar. Ir nebūtinai kovoje su koronavirusu. 

Savanoriška veikla – tai savanorio, ne jaunesnio nei 14 metų amžiaus, neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kuri vykdoma sudarius susitarimą žodžiu ar raštu. Savanoriškos veiklos sutartys privalo būti sudaromos tik tais atvejais, jei organizacija kompensuoja savanorio patirtas išlaidas ar to pageidauja bent viena iš sutartį sudarančių pusių.

Savanoriškos veiklos ypatumus, principus, savanorio ir savanoriškos veiklos organizatoriaus teises ir pareigas, organizavimo tvarką, savanorių draudimo ir išlaidų kompensavimo atvejus nustato – Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas.

Savanorystė gali būti labai įvairių formų – savanoriška veikla ir savanoriška tarnyba, vietinė, nacionalinė ir tarptautinė savanoriška veikla, specializuota veikla, konkrečios amžiaus grupės atstovų veikla, trumpalaikė ir ilgalaikė. Kiekviena forma turi savų pranašumų, tad labai svarbu pasirinkti ne tik temą, bet ir formą, atitinkančią jūsų poreikius.

Daugiau apie savanoriškos veiklos galimybes Lietuvoje ir Europoje:

http://buksavanoriu.lt

http://www.cv.lt/savanoryste

http://savanoriaujam.lt

http://www.sportosavanoriai.lt/

http://kulturossavanoriai.lt/

https://www.jtba.lt

Savanoriška veikla ekstremalios situacijos metu

2020 m. pandemijos akivaizdoje savanorių veikla prisidėjo prie visuomenės iššūkių sprendimo. Siekiant padėti nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) saugiai organizuoti savanorišką veiklą pandemijos metu, taip pat atsiradus kitoms ekstremalioms aplinkybėms, dalintis patirtimi, išmoktomis pamokomis ir plėtoti pradėtą glaudesnį valstybės bei savivaldybių įstaigų bendradarbiavimą su NVO, VšĮ Europos namai parengė metodines rekomendacijas skirtas NVO, savivaldybėms ir valstybinėms institucijoms.

Metodinės rekomendacijos NVO: Kaip organizuoti savanorišką veiklą ekstremaliosios situacijos metu 

Prisiminkime Kretingos rajono savanorius, apie kuriuos rašėme:

Pareigūnai padėkojo Kretingos savanoriams

Karantino metu nemokamai maitinama daugiau kretingiškių

Kretinga turi daugiau nei keturiasdešimt savanorių

Renata: noriu pasiūti kuo daugiau kaukių medikams

 4,558 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes