Viešoje „Facebook“ grupėje „Mūsų Kretinga“ pasipylė komentarai dėl autobusų stotelės Savanorių gatvėje, ar ji ten reikalinga. Ši diskusija mane ir paskatino parašyti viešai apie tai. Rajono spaudoje prieš kurį laiką buvo išspausdinta mano publikacija „Kur dingo autobusai?“. Tada irgi kėliau šį klausimą, bet valdžia niekaip nesureagavo. Apsimetė, kad nemato reikalo tokiems niekams. O reikalas rimtas. Juk nuo 2019 metų liepos mėnesio stotelė palikta likimo valiai, tebestovi vieniša ir nuliūdusi, nes autobusai joje nebesustoja. Ir žmonės priversti keliauti prie „Maximos“, kuri yra Žemaičių alėjoje, kad pasiektų stotelę, kai Savanorių gatve viešasis transportas nebekursuoja.
O štai neseniai spaudoje pasirodė straipsnis su UAB „Kretingos autobusų parkas“ vadovo Arvydo Dyburio teiginiu, jog nemokamos kelionės gyventojus turėtų paskatinti rinktis viešojo transporto paslaugas. Ir tai neva padės spręsti automobilių neturinčių gyventojų socialines problemas. Tai kokio velnio tas transportas nevažiuoja Savanorių gatve, kurios stotelėse autobuso visados laukdavo nemažai žmonių?! Ypač senyvi, neįgalieji, vaikai, žmonės, važiuojantys į darbus. Kam į miestą reikia, kam į polikliniką, trečiam – į bažnyčią ar dar kur. O dabar? Grynos patyčios iš žmonių, kuriems ši paslauga būtina. Ir būtent Savanorių gatvėje, kad nereikėtų eiti prie „Maximos“. Čia greičiau ir patogiau. O ypač senjorams ir neįgaliesiems – labiausiai pažeidžiamai grupei. Be to, juk yra norinčių užeiti į „Sodrą“, savivaldybę. Žmonės iš viso rajono turi reikalų. Ir iš miesto atvažiuoti į „Sodrą“ Savanorių gatve daug patogiau ir arčiau, negu vilktis nuo „Maximos“. Ir ar tai ne paradoksas? Skatina naudotis viešuoju transportu, bet stotelė apleista? Ir kol „prisikasi“ iki stotelės prie „Maximos“, nebenorėsi niekur važiuoti. Ar tai ne pasityčiojimas iš miesto ir rajono gyventojų?
Anuomet buvo klausiama, klausiu ir dabar: ar bus išspręsta viešojo transporto problema? Ar tai ir liks kaip nežinoma, neapmąstoma, nesvarstoma praeitis? Be perspektyvos. Ir kodėl dėl būsimo sporto komplekso lankytojų valdžia paaukojo viso mikrorajono (ir ne tik) gyventojus, norinčius naudotis minėta paslauga? Tai įrodo, kad kai kurie valdžios atstovai turi labai silpną etinę sąmonę. Ir sėdi ne savo kėdėse, tik vietą užima. Nors ir Parlamente iš 140 per 4 metus didžioji dauguma nieko neveikia, net burnos nepraveria. O kai kurie reiškiasi per daug, bet nieko doro nepadaro. Pina intrigas, kurių meną, kai kurie atstovai, man atrodo, perėmė iš mūsų Savivaldybės. Ir aš tematau vos keletą žmonių, kuriuos būtų galima vadinti politikais.
Nors į politiką protaujantys nelabai ir veržiasi. O gaila.
Jokios pagarbos žmogui, savo rinkėjams. Juk jie – „valdžia“, mūsų išlaikomi. Iš mūsų, mokesčių mokėtojų, algas gauna – ir gana neblogas, išskyrus tarybos narius. O kaip atsilygina? Prieš tai sako: „Jūs išrinkit mus, o mes jums jau viską padarysim!” O kai išrenkam, užsimerkia ir ausis užsikemša. Ir nusispjaut į paprastą žmogų bei jo norus.
O nepatogumai labai dideli. Na, kodėl turim keliauti prie „Maximos” į stotelę, jei ji įrengta Savanorių gatvėje? Na, kodėl nebekursuoja autobusai? Juk daug žmonių neturi savo transporto, nemažai yra senyvo amžiaus, taip pat neįgaliųjų. Ir kaip jūs, ponai valdininkai, jaučiatės, taip juos ignoruodami, žemindami? Gerai, kad kai kas iš jūsų „apšepę” pinigais, gali vaidinti „elitą” (nors elitas jau senokai yra dingęs iš Lietuvos). Valdžios pareiga – tarnauti žmogui, o ne atvirkščiai. Juk davėte priesaiką. O dabar net paprastos dilemos neišsprendžiat. Didžiulė nepagarba žmogui, savo rinkėjui. Nė nesitikėkit kitai kadencijai jų balsų – nebus. Esu tuo įsitikinęs 100 %.
Kada vedžiau per perėją senolę, kad pasiektų autobusų stotelę, kuri iš tos pačios Savanorių gatvės ėjo prie „Maximos“ stotelės, kad įsėstų į autobusą, gana nemažai keiksmų prisiklausiau mūsų valdžios pusėn. Vietoj to, kad čia pat paėjėtų, invalidė moterėlė turėjo keliauti kaži kur. O gyvena vieniša. Gėda! Ponai valdininkai, kur jūsų kai kurių sąžinė? Oriai gyventi – fundamentalios žmogaus teisės. Juk, atrodo, gyvename civilizuotame pasaulyje. Ar taip propaguojamas valdžios prioritetas? Patyčios paprastam žmogui. O, kad būtų nors teisingas teisinis reguliavimas. Bet… deja.
Kiek man žinoma, opozicijos nariai įsipareigojo siekti skaidrios ir viešos savivaldybės veiklos. Jie žadėjo užtikrinti gyventojų įtraukimą, priimant svarbius sprendimus. Žadėjo padėti spręsti žmonėms rūpimus ir aktualius jų poreikius. Yra taryboje tik keli ištikimi, sąžiningai tarnaujantys politikai. O kiti tik šiaip ieško priekabių tarp saviškių ir negerbia tautos. Taip ir nesupranta, kad be tautos jie yra niekas. Tokie veikėjai, kurie sugebėjo „paleisti vėjais“ neblogai dirbančią įmonę, paskleisti bedarbių masę, kai tuo pat metu visur reikalaujama kurti darbo vietas. Ir dar žmonėms aiškinti, kad skleidžia ramybę ir sutarimą. Arba tokie „kontrolieriai“, kurie nė velnio neišmanydami kuravo Pastauninko parko renovaciją, stadiono statybą. Ir dar aiškina, kad „nekeltume bangų“ dėl stotelės. Tokiems siūlyčiau pasikinkyti tas bangas ir dailiai, tykiai leistis jų nunešamiems į užtarnautą poilsį.
Tokie žmonės vien pagieža ir gyvena. Be intrigų jie nieko daugiau nesugeba.
Pažiūrėkim, kas vyksta. Kiek statė biblioteką? Kiek dabar stato sporto-sveikatingumo centrą, nakvynės namus? O kiek vargsta Vilniaus gatvėje? Dar, berods, tebesirausia archeologai. Dar tebeieško Chaldėjų civilizacijos ištakų. Ir visa tai kvepia Indokinijos neurozės kvapeliu. Kaip vadovauja – taip dirba! O ką tai parodo? Ogi kai kurių veikėjų nekompetenciją, nemokšiškumą. Intrigų meną jie puikiai išmano. Tokiems nebloga vieta būtų turgelyje saulėgrąžas pardavinėti, o ne Savivaldybėje sėdėti ir kenkti. Ar taip nemanote? Aš taip manau, taip mano ir daug gyventojų, kurie turi suvokimo dovaną. Ir man atrodo, kad tokių valdininkų ydos – agresyvumas ir nemokšiškumas – virsta griaunamaisiais procesais. Virsta chaosu. Ir ką čia bekalbėti apie kokius kretingiškių nepatogumus, apie kažkokį viešą transportą? Ir tokiems „politikams“ nusišvilpt ant žmogaus, bet juk turi būti kažkokia riba. Valdžia, matyt, žvalgosi į pasaulį per paranojos lęšį. Ir man atrodo, kad tauta ima prarasti bet kokią pagarbą tokiems valdininkams, darantiems šitokias nesąmones. Jiems laikas suprasti, kaip patys jaučiasi, elgiasi, mąsto. Seniai laikas tai padaryti. Man atrodo, kad kai kam iš „valdžios“ truputis psichologijos žinių labai praverstų, nes tenka dirbti su žmonėmis, o ne „šieną vartalioti“ pievoje. Juk žmogus žinias ir gebėjimus gauna per patyrimus, pojūčius ir jų suvokimą, ko labai trūksta kai kam „valdžioje“. Apie lankstų mąstymą, pagarbą žmogui net nekalbu, nes tokių pas mus „valdžioje“ beveik nėra. Net pats Froidas nuolat kovojo su įprastomis mąstymo klišėmis. O ką čia kalbėti apie politikus, kuriems paprasti rinkėjai nulio vietoje. Kai kam reikėtų pramokti industrinės psichologijos pagrindų, kaip vaikams daugybos lentelę, gal tada ir suvoktų kas dedasi. O dabar veriasi tyliai rusenanti priešprieša tarp valdžios ir tautos, t. y. kretingiškių, kuriems jau gerokai pabodo ta netvarka dėl stotelės Savanorių gatvėje.
Žmonių išrinkti atstovai turi rūpintis savo rajono gyventojais, o ne ignoruoti juos, nekiršinti, kas dabar tapo mada. Matyt, kitaip nemoka. Negi tikrai tai yra dievybė, formuojanti mūsų gyvenimą, kad ir kaip mes besistengtume aptašyti jį savaip?
Juk tėra vienas tikras pasaulis, viena praeitis ir viena ateitis. Tad kam apkartinti vieni kitiems tuos gyvenimus? Nes taip galima greitai nusiristi į nevilties dugną. O kas tada? Tauta nebesupranta „valdžios“, nes „valdžia“ nenori matyti laimingos savo tautos. Įvėlė į chaoso sūkurį, net patys to nesuprasdami arba sąmoningai. Mat kažkam pamaišė stotelė, viešas transportas, patogumai rinkėjams! Tokius valdininkus kamuoja egoizmas. Tiksliau – toks gyvenimo principas ir moralė. Šitaip jie santykiauja su visuomene ir vadovaujasi tik savo interesais, ignoruodami kitus. Jie nori taip save išreikšti, kad atkreiptų dėmesį į save, bet kokiais būdais stengiasi pasirodyti protingesni, visažiniai ir teisuoliai. Tik labai abejoju, ar tokie jie yra. Iliuzija! Dar kartą paklausiu, nes šitas klausimas jau yra keltas. Kokį priežastingumo modelį pasirinko mūsų valdžios atstovai? Sąmonė, jei kas ją iš jų turi, negali būti prirakinta priežasčių grandine. Išeitis visada yra. Galimybė visada egzistuoja. Kokia sąmonė, toks ir asmuo. Viešojo transporto kursavimas mikrorajone Savanorių gatve turi būti atnaujintas.
Norbertas Kontrimas

 78,984 peržiūrų (-a)

80% LikesVS
20% Dislikes
8 thoughts on “Kodėl nesugrąžinamas viešasis transportas į Savanorių gatvę?”
  1. Jūs gyvenate mieste. Miestuose važiuoja viešasis transpoortas. Jei norite ramybės po langais – kraustykitės į kaimą, nes ten autobusai važiuos tikrai vieną kart per dieną ar net rečiau.

  2. Tiesiai šviesiai pasakyta-Savanorių g – vėj reikalinga autobusų aikštelė!!!Tai būtų labai kvaila situacija, jeigu valdžia neatsižvelgtų į šį poreikį!

  3. Ne valdininkai kelią sumaištį dėl stotelės,o straipsnio autorius ir saujelė žmonių ,kurie kiršina rajono gyventojus ir tuo džiaugiasi. Dabartiniai autobusų maršrutai, kaip tik patogūs daugeliui rajono ir miesto svečių,nes sustoja prie p.c. Lidlo ir Maxsima,į tai labai patogu apsipirkti atvažiavusiems pirkėjams. Iki savivaldybės vos 150 metrų . Na visa tai savaime aišku, kad kiekvienas nori autobusų sustojimo prie savo namo durų, o tad atsakykite, kuo yra geresni Savanorių gatvės gyventojai, kuriems sunku nueiti tuos ilgus 150 metrų iki stotelės tolėliau negu buvo už tuos vadinamus Lapyno gyventojus, kurie turi eiti virš kilometro ar dviejų iki tos pačios bažnyčios ar miesto centro, tų pačių pietinio miesto kvartalo, taip vadinamo gyvenančių už turgaus, žmonių gyvenančių buvusio technikumo pusėje Gyvena žmonės ir nesiskundžia, nors taipogi norėtų ,kad kursuotų autobusai, nes taip pat nevisi turi nuosavus automobilius! Taigi nekelkite ,kaip pati autorė rašė bangų ,dėl kažkokių150 metrų tolėliau iškeltos stotelės, o geriau pagalvokite, kad gyventi dėl tokių problemų vis dėlto yra juokinga, žinant, kad yra daug didesnių ir sunkiau įgyvendinamų reiškinių. Tad gyvenkime draugiškai, ir kaip sakoma truputį pasportuokime, juk sveikata tai sportas o sportas ,tai sveikata

  4. Tada panaikinkit ir pavadinimą nes tuopos neatinką tegultegul būną sustojimas laukai ar pievos pasakykit ar yra toks miestas kad nevažiuotu pro naują rajoną o tas namas kur nenori to sustojimo jiems buvo reikalingas mašinų stovėjimo aikštelė o ne dėl triukšmo o ką darytį tiems gyventojams kai iki šeštą ryto kelią triukšmą ir kenčiamę nesiskūndžiamę būs rinkimai padėkosim ūž viską

  5. Galėtu stotelė pakeisti pavadinimą kaip vienas parašė kad svečiai galėtu aplankyti lidli ir maksimą tai ar svečiams ar Kretingos gyventojams tarnaują mūsų ponai

Comments are closed.

TAIP PAT SKAITYKITE