Sporto kompleksas dar nebaigta, bet Savivaldybė dėl jo bylinėjasi teismuose. Ligitos Sinušienės nuotr. "Švyturio" archyvas.

Rajono valdžioje esančių „kraštiečių“ partneriai konservatoriai kaltina merą Antaną Kalnių galimai pažeidus Valstybės tarnybos įstatymą. O Savivaldybės tarybos pritarimo nesulaukęs sprendimo projektas dėl komisijos, kurios užduotis būtų buvusi įvertinti Savivaldybės administracijos veiksmus, užtikrinant tvarkingą Sporto ir sveikatingumo komplekso statybos eigą nuo rangos sutarties su UAB „LitCon“ pasirašymo pradžios 2015-aisiais, sudarymo tapo kirviu, iš esmės suskaldžiusiu kažkada buvusią „velniškai stiprią“ valdančiąją daugumą.

Atsižvelgė į skirtingus prašymus
Kretingos rajono savivaldybės meras A. Kalnius siūlė Tarybai pritarti sprendimo projektui „Dėl komisijos sudarymo“. Šiuo projektu iš Tarybos narių Stepono Baltuonio, Romualdo Jablonskio, Vaido Kuprelio, Rimanto Maciaus, Dalios Martišauskienės, Dariaus Petreikio bei Vytauto Ročio sudarytai komsijai būtų tekę aiškintis, ar sutartis su UAB „LitCon“ buvo vykdoma tvarkingai, ar buvo padaryta kokių nors klaidų, pažeidimų nuo Sporto ir sveikatingumo komplekso statybos pradžios.
Tarybai mero teikiamas sprendimo projektas kai kurių Tarybos narių pasipiktinimą sukėlė ne dėl tokios komisijos sudarymo apskritai ar dėl siūlomos jos sudėties. Projekte teigiama, jog komisija sudaroma, atsižvelgiant į Kontrolės komiteto pirmininkės Jolitos Vaickienės šių metų birželio 17 dienos prašymą ir komiteto posėdžio protokolą bei į Tarybos narės Vaidos Jakumienės prašymą. Būtent tai kai kuriuos Tarybos narius paskatino labiau pasidomėti sprendimo projekto prigimtimi ir jo atsiradimo aplinkybėmis.

Kontrolės komiteto prašymą ignoravo
Pasak Kontrolės komiteto pirmininkės J.Vaickienės, jos vadovaujamas komitetas niekada neprašęs sudaryti komisiją, kuri nagrinėtų Sporto ir sveikatingumo komlekso statybos eigą nuo pačios pradžios, nuo 2015-ųjų rugpjūčio 27-osios, kai buvo pasirašyta rangos sutartis su UAB „LitCon“. Tačiau merui A.Kalniui rugsėjo 16-ąją buvo pateiktas Kontrolės komiteto prašymas dėl Savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Girdvainės veiklos įvertinimo, administruojant statybos darbų sutartį. Taip pat prašyta išsiaiškinti, ar direktorė nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo ir nepadarė žalos Kretingos rajono savivaldybei, rajono gyventojams.

„2019 m. spalio mėnesį buvo žinoma, kad rangovo pateiktas sutarties įvykdymo užtikrinimo garantas yra negaliojantis, tačiau sutartis buvo tęsiama, atliktų darbų aktai buvo pasirašomi ir buvo vykdomi apmokėjimai už darbus, nesilaikant pirkimo sąlygų. Ar Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė nepadarė pažeidimo, nesiimdama proecesinių veiksmų rangovo atžvilgiu ir leisdama tęsti darbus objekte? Ar esant esminiam sutarties pažeidimui, kuris turi neigiamos įtakos viešajam interesui, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė neturėjo inicijuoti savalaikį vienašališką sutarties nutraukimą su UAB „LitCon“?
Taip pat prašau įvertinti, ar buvo fiksuojami rangos darbų neatlikimai ar netinkami atlikimai, pažeidžiant rangos sutartyje iškeltus reikalavimus ir darbų atlikimo terminus. Ar patirti nuostoliai dėl netinkamo darbų atlikimo buvo išskaičiuoti iš mokėtinų sumų rangovui? Ar buvo skaičiuojami delspinigiai už ne laiku atliekamus darbus, ar buvo pareikalauta sumokėti delspinigius? Jei rangovas nesumokėjo delspinigių, ar ta suma buvo išskaičiuota iš rangovui mokamų sumų už atliktus statybos darbus?“ – rašoma Kontrolės komiteto pirmininkė J. Vaickienės prašyme.
Kontrolės komiteto pirmininkė J.Vaickienė atkreipė Tarybos narių dėmesį į tai, kad komiteto prašyme merui nekalbama apie rangos sutarties vykdymo eigos patikrinimą nuo komplekso statybos pradžios, o prašoma įvertinti būtent Administracijos direktorės J. Girdvainės veiksmus.
Tarybai svarstyti teiktame sprendimo projekte paminėtas ir Kontrolės komiteto birželio 17-osios posėdžio protokolas, į kurį taip pat atsižvelgta, ruošiant sprendimo projektą. Jame rašoma: „Nuspręsta. Pateikti komiteto narių suderintą prašymą merui dėl administracijos direktorės tarnybinės veiklos įvertinimo, t. y. ar, administruodama Savivaldybės pasirašytą sutartį su UAB „LitCon“, direktorė nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų ir nepadarė žalos Kretingos rajono savivaldybei bei rajono gyventojams“.

Per didelis kąsnis
Kitą dieną po to, kai merą pasiekė Kontrolės komiteto prašymas, rugsėjo 17-ąją prašymą pateikė ir Tarybos narė, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja Vaida Jakumienė. Ji jau prašė „įvertinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos veiksmus užtikrinant tinkamą sutarties vykdymą nuo jos pasirašymo momento“.
Vadinasi, tikėtasi komisiją sudaryti, atsižvelgiant į du skirtingus prašymus? Anot J.Vaickienės, buvo galima sudaryti dvi komisijas. Vargu ar tam kas nors būtų labai prieštaravęs.
Tokią komisiją, kurią buvo siūloma sudaryti ir ką ji turėjo padaryti, buvo galima suformuoti, atsižvelgiant tik į V.Jakumienės prašymą. Tačiau jos tikslingumas kelia labai daug abejonių. Manau, kad norint išsiaiškinti, ar sutartis su UAB „LitCon“ nuo pradžios buvo vykdoma be jokių klaidų, komisijai paprasčiausiai trūktų ir pajėgumų, ir kompetencijos. Be to, toks aiškinimasis tęstųsi neaišku kiek laiko“, – „Švyturiui“ sakė J.Vaickienė.
Įtarimai merui
Merą A.Kalnių prie sienos rėmė ir Tarybos narys Dovydas Bajoras, išsakęs įtarimą, jog meras pažeidė Valstybės tarnybos įstatymą, kuriame numatytas terminas, per kurį turi būti suformuota komisija.

„Valstybės tarnybos įstatyme aiškiai nurodytos proecedūros bei terminai, kaip ir kada turi elgtis meras, gavęs oficialią informaciją apie galimą įstatymo pažeidimą. To nepadaręs A.Kalnius pats pažeidė įstatymą. Akivaizdu, kad meras vengia atsakomybės ir klausimą „nukanalizuoja“, kitaip tariant, mėgina atsakomybę permesti ant Tarybos pečių“, – sakė D.Bajoras.
Kontrolės komitetas jokios mero reakcijos nesulaukė nei po birželio 17-osios, kai apie įtarimus, jog administracijos direktorės J.Girdvainės iniciatyva galbūt neteisėtai per kelias dienas UAB „LitCon“ buvo sumokėtos šimtatūkstantinės sumos, jis išgirdo, nei po rugsėjo 16-osios, kai gavo komiteto oficialų prašymą. Vadinasi, ta pati Valstybės įstatymo nuostata dėl komisijos sudarymo terminų pažeista ne vieną kartą.
Prašymas yra ir nėra
Meras A.Kalnius, kaip ir kai kurių komitetų posėdžiuose, taip ir Tarybos posėdyje stengėsi pateisinti savo veiksmus ir įrodyti, jog siūlomas Tarybai sprendimo projektas yra pagrįstas. Savo pastangas neformuoti komisijos administracijos direktorės J.Girdvainės veiklai tirti jis motyvavo tuo, jog oficialaus Kontrolės komiteto prašymo negavęs.
„Gavau Kontrolės komiteto pirmininkės J.Vaickienės prašymą sudaryti komisiją administracijos direktorės J.Girdvainės veiklai tirti, bet ne Kontrolės komiteto. Ant prašymo nėra visų komiteto narių parašų. Todėl sudaryti komisiją direktorės veiklai tirti nėra pagrindo“, – sakė A. Kalnius.
Meras stebėjosi, kodėl ne vienas Tarybos narys, net ir valdančiosios daugumos atstovas, nenori, kad būtų sudaryta komisija sutarties su UAB „LitCon“ vykdymo eigai ištirti nuo pat statybos darbų pradžios.
„Ar jūs ko nors bijote? Gal ką nors slepiate, gal žinote daugiau nei aš?“ – klausė kolegų A.Kalnius.
Merą A.Kalnių bei administracijos direktorę J.Girdvainę bandęs ginti Tarybos narys Vilius Adomaitis tikino, jog reikia pasidomėti anksčiau dirbusių administracijos vadovų priimtais sprendimais, nes būtent jie nulėmę dabartinių vadovų sprendimus.
Kompetencijos stygius?
Didelio šurmulio galėjo ir nebūti, jei sudaryti vienokią ar kitokią komisiją būtų stengiamasi tvarkingai.
„Stebiuosi, kodėl merui, matyt, niekas nepatarė, kaip reikia pasielgti. Vietos savivaldos įstatyme aiškiai parašyta, jog tokios komisijos sudaromos ne Tarybos sprendimu, o mero potvarkiu, nes administracijos direktorius yra pavaldus merui, o ne Tarybai. Jei kyla konfliktas tarp mero ir kurio nors komiteto, tada meras kreipiasi į Tarybą. Šiuo atveju meras padarė esminių klaidų. Jis turėjo arba iškart, gavęs Kontrolės komiteto prašymą, savo potvarkiu sudaryti komisiją, arba motyvuotai paaiškinti, kodėl ji nesudaroma. Tokio Tarybos sprendimo projekto apskritai nereikėjo“, – sakė Tarybos narys Juozas Mažeika.

Komisija subyrėjo net nesukurta
Po ilgų diskusijų, per kurias beveik visi opozicijos atstovai tylėjo, pasiūlymui sudaryti komisiją sutaties su UAB „LitCon“ vykdymui tirti nuo pat statybos darbų pradžios nepritarta. Juo labiau, kad per Tarybos posėdį dalyvauti planuotos komisijos darbe atsisakė trys Tarybos nariai – Romualdas Jablonskis, Vaidas Kuprelis ir Steponas Baltuonis.
Kontrolės komiteto pirmininkė J.Vaickienė „Švyturiui“ teigė, jog ir toliau sieks, kad komisija administracijos direktorės J.Girdvainės veiklai įvertinti atsirastų.

Prisiminkime ankstesnius “Švyturio” straipsnius šia tema:

Kontrolės komiteto pirmininkė inicijavo administratorės direktorės tarnybinį veiklos patikrinimą

Štai kokio statybinio broko sveikatingumo ir sporto komplekse paliko „LitCon“

Valdžios šokis su „Litconu“ klibina ir daugumos pamatus

 2,407 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes