Prieš pusantrų metų pradėtas vandens gerinimo įrenginių Lazdininkuose projektas vandens niekaip nepagerina iki šiol. Aisto Mendeikos nuotr.

Lazdininkų kaime tiesiai iš vandentiekio bėga kone dezinfekantas. Gal vandenį tiekianti įmonė taip siekia užtikrinti gyventojų higieną COVID-19 epidemijos metu? Taip bando juokauti Lazdininkų kaimo gyventojai, nuo praėjusio ketvirtadienio užuodžiantys chloro kvapą iš čiaupų bėgančiame vandenyje.

Negali nei gerti, nei praustis

Taip juokauja tie, kurie dar gali juokauti, bet didžioji dalis gyventojų nebetveria pykčiu. Į redakciją kreipęsi gyventojai viliasi, kad bent problemos viešinimas galįs jiems kaip nors padėti.

„Švyturiui“ paskambinę lazdininkiečiai skundėsi, kad nuo praėjusio ketvirtadienio vandentiekio vanduo pasidarė maistui visiškai nebetinkamas. Visas kaimas perka geriamą vandenį didžiuliais kiekiais.

Žmonės abejoja, ar chloru atsiduodantis vanduo tinkamas ir praustis.

Reikalai – žiaurūs

„Žiaurūs reikalai“, – taip pokalbį su „Švyturiu“ pradeda Lazdininkų kaimo gyventoja Rasa Kiškienė, akivaizdžiai nebetekusi kantrybės.

„Šiandien nuėjau į dušą. Žmogus esi pratęs, kad išėjęs iš dušo esi kvepiantis, švarus, o čia – dvoki. Ilgai net negaliu būti duše – širdį pradeda pykinti. Mano marti buvo atvažiavusi, tai išėjo vemdama“, – pasakoja R. Kiškienė.

“Šitas virusas siaučia, ir dar vanduo toks, kad negalima nei gerti, nei praustis. Išvis trūksta žodžių – kaip šitaip gyventi?” – kalba Lazdininkų kaimo gyventoja Rasa Kiškienė.

Lazdininkietė sako bijanti galvą net plauti tokiu vandeniu.

Saugosi koronaviruso – ir dar be vandens

„Ir juk dantis reikia valytis – valomės ir mes, ir vaikai, ir anūkai. Gerti tai išvis jo negalima! Šitas virusas siaučia, ir dar vanduo toks, kad negalima nei gerti, nei praustis. Išvis trūksta žodžių – kaip šitaip gyventi?” – kalba moteris.

Penkių asmenų šeimai 5 l butelio dienai neužtenka, todėl vandens perka iš karto 4-5 penkių litro talpos butelius. Tokio pakanka porai dienų.

„Juk ir valgyti reikia pasigaminti, ir kavos norisi atsigerti, ir arbatos. Aš apskritai vandens daug geriu. Juk neprisipirksi šitokiais kiekiais dar ir prausimuisi, nors po šiandienos į dušą jau bijau net eiti kitą kartą“, – antradienį „Švyturio“ kalbinta sako Rita.

Nepadeda net galingi filtrai

Lazdininkų kaimo bendruomenė, oficialaus pirmininko šiuo metu neturinti – rinkimams sutrukdė karantinas – telefono skambučiais atakuoja seniūnaitę Rimą Dobrovolskienę.

„Mano telefonas kaista nuo ryto iki vakaro – visi žmonės skundžiasi, tad nesistebiu, kad kreipėsi ir į laikraštį“, – sako R. Dobrovolskienė.

„Mes esame įsirengę brangiausius filtrus, tūkstantį eurų už juos sumokėjome, bet net galingiausi filtrai neišvalo šio vandens. Vistiek vandenį maistui turime pirkti“, – sako seniūnaitė.

Chloro kvapas juntamas už penkių metrų

Moteris sako, kad atsukus čiaupą, už 5 metrų juntamas chloro kvapas.

„Tai, kad yra kažkokių problemų, mes dar galime suprasti – vyksta darbai, nors ir labai užsitęsė. Bet visi gyventojai labiausiai piktinasi, kad mums niekas nieko nesako. Kodėl mums nesuteikia informacijos?“ – kalbėjo lazdininkietė.

 Juk ne mes patys turime nuspręsti iš kvapo, kad vanduo netinkamas maistui – turėtų vandenį tiekianti įmonė ar pati Savivaldybė mus informuoti iš anksto, perspėti“, – įsitikinusi Lazdininkų seniūnaitė.

UAB „Kretingos vandenys“ atsakymai į „Švyturio“ klausimus dėl rangos sutarties Nr. 8–81 „Vandens gerinimo įrenginių Lazdininkuose projektavimo ir statybos darbai“

UAB “Kretingos vandenys” dar pernai yra sudarę rangos sutartį su UAB “Eigesa” projektui „Vandens gerinimo įrenginių Lazdininkuose projektavimo ir statybos darbai“ įgyvendinti. Aisto Mendeikos nuotr.

Kada pirmą kartą buvo užfiksuota vandens kokybės problema Lazdininkų kaime ir kokios pagrindinės to priežastys?

“Kretingos vandenys”: rangovas UAB „Eigesa“ Lazdininkų k., Kretingos r. suprojektavo ir pastatė vandens gerinimo stotį, susidedančią iš slėginių dviejų pakopų vandens gerinimo įrenginių ir naujo požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio, kuri buvo paleista 2019 m. vasario 13 d. Nauju seklesniu gręžiniu buvo sėkmingai išspręsta didelės fluorido koncentracijos senojo gręžinio vandens sudėtyje problema. Fluorido koncentracija senojo gręžinio vandenyje buvo 3,98 mgl, leistina norma – 1,5 mgl.

Indikatoriniams vandens sudėties rodikliams – bendrosios geležies ir amonio koncentracijai sureguliuoti – iki nustatytų normų (amonio leistina norma yra 0,5 mgl, bendrosios geležies – 200 µgl) projekte buvo numatyti vandens valymo filtrai ir kita technologinė vandens ruošimo įranga, kurią paleidus projekte numatyti vandens rodikliai įprastai pasiekiami po dviejų – trijų mėnesių.

Deja, dėl požeminių gelmių vandens sudėties specifikos – didelės bendrosios geležies ir amonio koncentracijos – rangovo pasitelktų technologų parinkta vandens valymo technologija nepajėgė pasiekti lauktų rezultatų. Praėjusių metų balandžio – gegužės mėnesiais buvo bandoma sureguliuoti įrangą, tačiau po kelių bandymų nepavykus pagerinti vandens rodiklių, UAB „Kretingos vandenys“ gegužės pabaigoje pareikalavo iš rangovo pergręžti gręžinį kitoje vietoje.

Ar sutartyje su rangovu buvo numatyta darbų garantija? Kieno lėšomis atliekami visi šie darbai?

“Kretingos vandenys”: sutartyje numatyta, kad rangovo pastatytoje vandens gerinimo stotyje privalu pasiekti reikalavimus atitinkančius vandens rodiklius, todėl rangovas šiuo metu derina įrangą bei atlieka technologinius papildymus savo lėšomis, siekdamas įvykdyti įsipareigojimus ir užtikrinti vandens kokybę.

Kodėl buvo nuspręsta keisti vandens gręžinio vietą, o ne vandens valymo technologiją?

“Kretingos vandenys”: buvo tikimasi, kad pergręžus gręžinį į kitą požeminių gelmių vandens sluoksnį, bus galima rasti geresnės kokybės vandens klodus. Iš tiesų praėjusių metų birželio 10 d. išgręžus naują gręžinį pirminiai vandens tyrimai buvo geresni nei ankstesniojo, todėl buvo manyta, kad šio gręžinio vanduo bus išvalytas iki keliamų reikalavimų, tačiau ilgainiui eksploatuojant gręžinį ir vandens valymo technologinę įrangą vandens rodikliai ėmė prastėti, todėl rangovas ėmėsi papildomų priemonių.

Išvardinkite, kokių priemonių ir kada ėmėtės, siekdami išspręsti nekokybiško vandens problemą Lazdininkų kaime?

“Kretingos vandenys”: šių metų sausio 9 d. rangovas atliko sumontuotos technologinės įrangos ir filtrų išvalymo ir dezinfekavimo darbus.

Sausio 10 d. buvo atlikti sumontuotos technologinės įrangos atplovimo ir reguliavimo darbai.

Sausio 13 d. papildomi vandens tyrimai ir specifiniai vandens bandymai, siekiant nustatyti konkrečius tolimesnius veiksmus dėl papildomo įrangos derinimo ir/ar modifikavimo.

Vasario 4 d., siekiant pagerinti vandens valymo kokybę, rangovas pakeitė pirmos pakopos vandens valymo filtrų įkrovą į smulkesnės frakcijos ir padidino bei sureguliavo oro srautą į filtrus jų atplovimui, kad būtų pagerintas pirmos pakopos filtrų išplovimas, dezinfekavo sumontuotą įrangą, ir ją išplovė.

Vasario 25 d., siekiant pagerinti vandens valymo kokybę, rangovas pakeitė antros pakopos vandens valymo filtrų įkrovą į smulkesnės frakcijos ir padidino bei sureguliavo oro srautą į filtrus jų atplovimui, kad būtų pagerintas antros pakopos filtrų išplovimas, dezinfekavo sumontuotą įrangą, ir ją išplovė.

Šių metų kovo 17 d. rangovas pakartotinai atliko sumontuotos technologinės įrangos atplovimo ir reguliavimo darbus, taip pat buvo atliktas oro srauto filtrų atsiplovimo laiko reguliavimas.

Balandžio 16 d. esamas kompresorius buvo pakeistas į naują galingesnį, siekiant pagerinti vandens ruošimo procesą, atliktas sumontuotos įrangos išvalymas, dezinfekavimas ir atplovimas, atlikti technologinės įrangos reguliavimo/derinimo darbai.

Kokiomis priemonėmis įranga buvo dezinfekuojama? Kada iš vandens pasišalins dezinfekcinių priemonių likučiai?

“Kretingos vandenys”: įranga buvo dezinfekuojama natrio hipochloritu, kurios po dezinfekcijos išplovus filtrus vandenyje nebelieka.

Kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie įrangos dezinfekavimo darbus ir apie tai, ar vanduo yra saugus naudoti maistui, ar nekenkia odai?

“Kretingos vandenys”: įrangos dezinfekavimas vyksta atjungiant dezinfekuojamą filtrų pakopą nuo sistemos, kuri tiekia vandenį į gyvenvietę. Dezinfekuota filtrų pakopa prieš ją pajungiant į sistemą yra išplaunama, todėl dezinfekanto likučiai yra pašalinami plovimo metu. Vanduo yra saugus naudoti maistui ir nekenkia odai.

Kada vanduo nebeturės šiuo metu juntamo chluoro kvapo? 

“Kretingos vandenys”: vanduo chloro kvapo neturi.

Kada paskutinį kartą buvo imtas vandens mėginys? Kokie jo rodikliai?

“Kretingos vandenys”: paskutinis vandens mėginys buvo imtas šių metų balandžio 24 d. Šiuo metu laukiame tyrimo rezultatų. Taigi, imamės visų įmanomų priemonių ir dedame visas pastangas siekdami išspręsti Lazdininkų vandenvietės problemą ir atsiprašome gyventojų dėl patiriamų laikinų nepatogumų.

Kodėl gyventojai nebuvo informuojami apie atliekamus darbus, įmonės sprendžiamas problemas?

“Kretingos vandenys”: informacija apie atliekamus darbus yra talpinama UAB „Kretingos vandenys“ internetinėje svetainėje. Taip pat atsiliepiame į gyventojų telefoninius skambučius bei konsultuojame gyventojus, gyvai atsakydami į jų klausimus tiek bendrovės būstinėje Švyturio g. 2A, Padvarių kaime, Kretingos rajone, tiek per atsakingus darbuotojus, eksploatuojančius bendrovės infrastruktūrą Lazdininkų gyvenvietėje. Lazdininkų kaimo vandenvietės problemą esame aptarinėję ir Darbėnų seniūnijos seniūnaičių susirinkimo metu.

Kaip planuojate ateityje užpildyti šį informacijos vakuumą?

“Kretingos vandenys”: gyventojai įvairiais būdais yra informuojami apie pasikeitimus Lazdininkų kaimo vandenvietėje.

Apie Lazdininkų kaimo vandens problemą “Švyturys” rašė dar prieš keturis mėnesius – “Kodėl vandens kubas gali kainuoti beveik šimtą eurų?”

 2,752 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes