Jūratė Sofija Laučiūtė.

Žodžio žmogus, politikas – moralinis autoritetas, žmogus tarp žmonių, pavyzdys, kaip reikia nuoširdžiai dirbti vardan žmonių ir valstybės, – tokiais žodžiais apie gydytoją, diplomatą Antaną Vinkų atsiliepia žinomi Kretingoje ir Lietuvoje žmonės, taip paaiškindami savo pasirinkimą antrajame rinkimų į Seimą ture balsuoti už jį.

Rimantas Jonas Dagys, Krikščionių sąjungos pirmininkas:

Rimantas Jonas Dagys.

– Nors su gerbiamu Vinkumi nebuvome vienoje politinėje partijoje, tačiau mačiau, kad jis yra vienas iš tų žmonių, kurie jautriai reaguoja į žmonių rūpesčius ir palaiko krikščioniškas vertybes, priimdamas svarbius įstatymus. Tai labai svarbu būsimajame Seime, kuriame gali būti dauguma Seimo narių, tolimų nuo krikščioniško supratimo apie šeimą.

Kretingos rajono savivaldybės Tarybos narys Konstantinas Skierus:

Konstantinas Skierus.

– Džiaugiasi mūsu šeima, kad ir antrajame rinkimu į Seimą turės galimybę balsuoti už gerbiamą daktarą Antaną Vinkų. Pažįstu jį jau daugiau nei dvidešimt metų. Įgimtas bendrumo, meilės, rūpesčio jausmas savo kraštui ir kiekvienam žmogui leidžia mums džiaugtis ne pažadais, beprasmėmis politinėmis akcijomis, o konkrečiais darbais, pagalba žmogui ir atsakomybe prieš valstybę.

Kad ir kur – gydymo įstaigose, užsienio ambasadose ar Seime – kokias pareigas beeitų, jis niekada nepamiršo savo šaknų, nuolat lankė kraštiečius, jiems padėjo, su jais bendravo, visada buvo pasiryžęs apglėbti ir paguosti kiekvieną.

Manau, kad sukaupęs įvairiapusę gyvenimo ir darbo patirtį, skleisdamas pavydėtiną jaunatvišką energiją bei ryžtą, būdamas labai darbštus ir nuoširdus, savo veikla įrodęs, jog svarbiausia gyvenime – ne turtai ir garbė, o žmogaus laimė, daktaras Antanas Vinkus ir toliau pateisins mūsu lūkesčius ir bus sąžiningas, aktyvus mūsų atstovas Seime.

Todėl nuoširdžiai prašau kiekvieną atvykti į balsavimo apylinkę ir balsuoti už Antaną Vinkų.

Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė:

Vida Kanapkienė.

– Iš kur ta vidinė jėga taip mus visus mylėti, iš kur tas pasiaukojantis, nuoširdus darbas Kretingai ir jos žmonėms, ir ne tik rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą metu? Iš kur ta asmenybės šviesa, gebanti atleisti jį išdavusiems, netesėjusiems duoto žodžio ar sakantiems netiesą?!

To savęs klausiu šimtą kartų ir nerandu atsakymo, nes dažniausiai žmogus yra visas į save ir sau: kuo daugiau, kuo plačiau, kad matomas būtų.

Per šiuos rinkimus į Lietuvos Respublikos Seimą dar kartą įsitikinau ir patyriau šio politiko, rajono Garbės piliečio, klubo „Kretingos krašto ainiai“ pirmininko Antano Vinkaus asmenybės šviesą, kuri nenugrimzdo į intrigų, pavydo ar šmeižto liūną, o ryškiai šviečia. Ne kiekvienas gali, nežiūrint ir biologinio amžiaus, taip tvirtai, ištikimai, kompetentingai tarnauti Kretingai, sprendžiant kartu su esamais ir buvusiais rajono vadovais įvairius socialinius, medicinos, kultūros, švietimo klausimus.

Jis – mūsų daktaras, kuris ištikimai vykdo Hipokrato priesaiką, kuris yra bet kuriuo paros laiku pasiruošęs padėti, kai mus pasiveja sunki liga. Tuo ne kartą įsitikinau. Tarnauti žmonėms yra jo pašaukimas ir gyvenimo prasmė.

Balsuokime už mūsų kraštietį – mūsų moralinį autoritetą Antaną Vinkų, kuris ne kalbomis, o konkrečiais darbais prisideda prie mūsų gyvenimo gerovės.

LVŽS Kretingos skyriaus pirmininkė, Kretingos rajono tarybos narė, dr. Dalia Martišauskienė:

Dalia Martišauskienė.

– Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) Kretingos skyrius Kuršo vienmandatėje rinkimų apygardoje kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimą iškėlė nepartinį, ambasadorių, Kretingos rajono Garbės pilietį, Seimo narį Antaną Vinkų. Jis ir šią kadenciją dirba valdančiojoje daugumoje išvien su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.

Visi matome jo aktyvius, taiklius, o kartais net ir kritiškus pasisakymus ir darbus Seime, kurie orientuoti į žmonių gerovę, į sveikatos, socialines ir kitas valstybės veiklos sritis. Stebina gerbiamo Antano aštrus protas, įžvalgumas, greitumas ir kompetencija, sprendžiant valstybės, savivaldybės problemas Seime ir Vyriausybėje ar gilinantis į žmonių reikalus. Ambasadorius, Seimo narys  yra pavyzdys,  kaip reikia nuoširdžiai dirbti vardan žmonių ir valstybės. Todėl mums, LVŽS Kretingos skyriui didžiulė garbė, kad A. Vinkus sutiko kandidatuoti Kuršo vienmandatėje rinkimų apygardoje.

Patikinu, kad darbų tęstinumas Seime yra būtinas, o tai gali padaryti tik didžiulę patirtį ir įdirbį turintis Seimo narys, todėl kviečiu mielus Kretingos rajono žmones balsuoti už Antaną Vinkų, už darbų tęstinumą ir naujų darbų plėtojimą.

Humanitarinių mokslų daktarė Jūratė Sofija Laučiūtė:

Jūratė Sofija Laučiūtė.

– Paprastai rinkdamiesi kandidatą į Seimą, kreipiame dėmesį į šiuos dalykus: 1) kokiu politiku kandidatas gali tapti (ar jau yra), kaip, kuo vadovaudamasis jis spręs visuomenei ir valstybei svarbius klausimus? 2) koks žmogus yra kandidatas, kaip jis bendrauja/bendraus su savo rinkėjais ar su kolegomis Seime?

Žinoma, netrūksta ir tokių rinkėjų, kurie pirmiausiai žiūri į pasą: kas jis, vyras ar moteris? Kur gimė, kada gimė? Na, bet čia kiekvieno teisė rinktis, kokie faktai jam yra svarbiausi. O aš jau senokai atkreipiau dėmesį į tai, kad vis dažniau žmonės reiškia nepasitenkinimą „sąrašiniais“ kandidatais, einančiais į Seimą pagal partijų sąrašus, ir vis geidauja, kad būtų sudaryta galimybė rinktis iš asmenybių.

Ir štai, Kuršo apygardos rinkėjai pagaliau turi tą galimybę: rinktis asmenybę. Nenoriu ir negaliu nieko blogo pasakyti apie Antano Vinkaus varžovą, Juozą Mažeiką, bet kad ir koks geras ar protingas bebūtų į Seimą pagal partijos teikimą pasiūlytas kandidatas, tapęs Seimo nariu jis, deja, privalės vadovautis ne savo apygardos žmonių ir net ne valstybės interesais, o jį iškėlusios partijos-motinos susitarimais ir nurodymais. Tuo tarpu Antanas Vinkus, pašalintas iš socialdemokratų partijos, nebepuolė į glėbį jokiai kitai partijai, ir tapo tuo retai pasitaikančiu politiku, kuris, nepriklausydamas jokiai partijai, yra laisvas savo prioritetuose, pasirinkimuose, ir balsuodamas Seime, gali vadovautis vien savo sąžine ir juo pasitikėjusių žmonių lūkesčiais.

O kalbant apie Antaną Vinkų – žmogų tarp žmonių, – retas kuris žmogus per savo netrumpą administracinę ir politinę karjerą yra sulaukęs tiek daug puikių atsiliepimų, tiek padėkų nuo visų, „paprastų“ ir nepaprastų žmonių, kad jų visų ir į jaučio odą nesurašytum. Estijos ir Latvijos lietuvių bendruomenės, su ašaromis savo laiku išlydėjusios į kitą darbovietę pamiltą ambasadorių Antaną Vinkų, tebedūsauja ir šiandien.

Aš gi visada esu dėkinga daktarui Antanui (taip jis pasiūlė jį vadinti) už tai, kad savo pavyzdžiu išmokė mane nepraeiti pro rūpesčių prispaustą žmogų, atsiliepti į jo kreipimąsi, klausimą, prašymą, net jei ir pats vos paneši savo problemų kuprą. O pats vertingiausias, brangiausias dalykas, ko išmokau iš daktaro Vinkaus: neužmiršti padėkoti žmogui nei už didelę paslaugą ar už gerai atliktą darbą, nei už mažiausią krustelėjimą, palinkėjimą, pagaliau – šypseną, kai tai yra daroma nuoširdžiai, iš širdies, o ne iš išskaičiavimo.

Žinau, kad šito iš daktaro Antano Vinkaus išmokau ne aš viena. Todėl tikiuosi, kad rinkėjai suteiks daktarui galimybę ir toliau su meile, su stulbinančia ir neblėstančia energija atstovauti jiems LR Seime.

Kretingos rajono savivaldybės Tarybos narys ir garbės pilietis Valerijonas Kubilius:

Valerijonas Kubilius.

– Gerbiamą Antaną Vinkų pažįstu seniai. Tai asmenybė, kurioje įsikūnija darbštumas, atsakomybė, pagarba, dėmesys ir meilė žmogui. Kokiose pareigose bedirbtų, o dirbo jis aukštose, ir atlikdavo jas be priekaištų, su didele atsakomybe. Antanas Vinkus – žodžio žmogus, į kurį galima kreiptis bet kokiais klausimais. Jis niekada nepaliks nežinomybėje, o tuo labiau bėdoje. Todėl prašau balsuoti už Antaną Vinkų, suteikti jam galimybę dirbti LR Seime. Esu įsitikinęs kad jo patirtis, žinios, darbštumas pasitarnaus Lietuvos bei gimtųjų Kretingos ir Skuodo rajonų žmonių gerovei.

Vitalija Valančiutė, Kretingos rajono tarybos narė, Kaimo reikalų ir ekologijos komiteto pirmininkė:

Vitalija Valančiutė.

– Vyksta 2020-ųjų metų Seimo rinkimai. Galutiniai rezultatai paaiškės po antrojo turo – spalio 25 d. Džiugu, kad Kuršo apygardoje kandidatuoja visiems gerai žinomas diplomatas, Kretingos rajono Garbės pilietis Antanas Vinkus, o dar džiugiau, kad rinkėjai pirmajame ture jam atidavė daugiausia savo balsų, išreikšdami pasitikėjimą ir palaikymą. Tai labai stipri, nuoširdi, pasiaukojanti ir visada pasiruošusi išklausyti, o svarbiausia – padėti asmenybė.  Šituo kandidatu galima tikėti ir pasitikėti, nes Antanas Vinkus sprendžia kiekvieno žmogaus problemas ir gina kiekvieno interesus. Per ketverių metų kadenciją Seime Antanas Vinkus puikiai įrodė,  jog jam rūpi žmonių nuomonė, poreikiai ir bėdos. Seimo narys nėra abejingas kaimo bendruomenių, kultūros srities ir socialinio gyvenimo problemoms.

Ateikime į rinkimų antrąjį turą, balsuokime už Antaną Vinkų ir galėsime būti ramūs, kad Kuršo apygardos, taip pat –  ir Kretingos rajono, reikalai bus sprendžiami neatidėliotinai ir bus tęsiami jau pradėti darbai.

Politinė reklama.

Bus apmokėta iš LVŽS rinkiminės sąskaitos.

Užs. Nr. 4182.

 6,270 peržiūrų (-a)

33% LikesVS
67% Dislikes
3 thoughts on “Kodėl aš balsuoju už Antaną Vinkų?”
  1. Yra vienas senas anekdotas studentas -milijonierius Kretingoj gimsta naujas anekdotas kad Antanas Vinkus -valstietis ką jis pjauna ką jis sėja Brazausko kadras. Sugriovė Braazausko partija sugriaus ir Valstiečius Karbauskas gal ir atsilaikys su savo tūkstančiais hektarų,o kiti gal ir kumečiais pataps.Anekdotuose daug buna tiesos visiem suprantamos

  2. Niekaip netelpa galvoje kaip toks garbaus amžiaus, išsilavinęs, diplomatinį, politiko patyrimą, turintis žmogus, deklaruojantis pačias aukščiausias moralines vertybes nusirita taip žemai, jog prašo prieglaudos pas R.Karbauską. Juks pataps tik nieno nelemiančiu, niekam nesvarbiu pastumdėliu t.y. eiliniu baudžiauninku.
    Gili gerb. Antanui užuojauta dėl šio pasirinkimo. Jei ir pasiseks įlįsti į Seimą, tai Karbausko kompanijoje garantuotai patapsite politiniu lavonu.

Comments are closed.

TAIP PAT SKAITYKITE