Darbų akimirkos Kretingos sporto komplekso statybų objekte.

Praėjusią savaitę Kretingos rajono meras Antanas Kalnius ir kelis tarybos nariai  viešai išreiškė pasipiktinimą, kad į ketvirtadienį mero surengtą susitikimą prie Kretingos sporto ir sveikatingumo komplekso neatvyko nei rangovo UAB „HSC Baltic“ vadovas, nei valdančiosios daugumos atstovai. Išreikšti ir kaltinimai smarkiai atsiliekant nuo darbų grafikų.

Prieš gerą savaitę darbo metu meras Antanas Kalnius su keliais Tarybos nariais – Viliumi Adomaičiu, Dariumi Petreikiu, Jolita Vaickiene ir Antanu Puodžiumi – susitiko prie objekto ir viešai pasiskundė, kad niekas jų neįleido, nors net šioje nuotraukoje užfiksuotas darbininkas, o rangovas tvirtina, kad vietoje buvęs ir darbų vadovas. Antano Kalniaus facebook nuotr.

Todėl išsamiai pasikalbėjome su įmonės vadovu Rimvydu Beržonskiu – ir apie minimą mero inicijuotą susitikimą, ir, svarbiausia – apie darbų eigą sporto komplekse.

– Kokius darbus esate atlikę nuo sutarties su Kretingos rajono savivaldybe pasirašymo datos, tai yra, nuo kovo 26 d.? 

 –  Šiuo metu vykdome šiuos darbus:

1) Darbo projekto rengimas. Vykdomas brėžinių tikslinimas ir koregavimas pagal esamą objekto situaciją, kadangi Techniniame projekte pateikta informacija nėra pakankamai tiksli, detali ir skiriasi nuo realios situacijos;

2) Metalinių konstrukcijų priešgaisrinio dažymo tvarkymo darbai, kurie jau – pabrėžiame – yra atlikti, tik ruošiama būtina dokumentacija/pažymos;

3) Fasado (cokolio) apdailos įrengimo darbai, kurie šio rašto išsiuntimo dieną taip pat jau yra baigti;

4) Baseino technologijos įrengimo darbai;

5) Apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, elektroninių ryšių ir automatikos įrengimo darbai;

6) Vykdomi medžiagų, įrangų reikalingų darbų atlikimui derinimai. Užsakymai, tiekimas.

– Kada pateikėte pirmąją darbų sąmatą (ar pateiksite) Savivaldybei? Už kokią sumą? 

– Tokios informacijos trečiosioms šalims, kurios nesusijusios su sutarties vykdymu ir nesuderinę su statytoju, suteikti negalime, kadangi ji yra laikytina konfidencialia. Galime tik pakomentuoti, kad darbai vykdomi pagal sutartį, mokėjimai taip pat atliekami atsižvelgiant į faktiškai atliktus darbus (jau po interviu su R. Beržonskiu „Švyturio“ kalbinta savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Turauskaitė patvirtino, kad Savivaldybė šiam rangovui dar nėra įvykdžiusi nė vieno apmokėjimo. Pirmosios darbų sąmatos savivaldybė laukusi už liepą, bet rangovas pasakęs, kad dėl smulkios darbų apimties jos nepateiksiąs – aut. pastaba).

– Nuo kada statybų objekte dirba darbuotojai? Kiek jų? Nuo kelintos iki kelintos valandos? Ar kiekvieną darbo dieną? 

Darbuotojai dirba objekte kiekvieną darbo dieną (pirmadienį – penktadienį). Prasideda ne anksčiau nuo 7 val., o baigiasi ne vėliau 18 val. Ateityje, atsižvelgiant į poreikį galimai bus svarstomas ir darbas pamainomis. Darbuotojų skaičius kas dieną yra skirtingas, priklauso nuo darbų pobūdžio, poreikio. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kaip vyksta susiderinimai su projektuotojais, Statytoju, tiekėjais/subtiekėjais ir kt. šalimis. Šiuo metu Darbininkų skaičius yra svyruojantis nuo 8-10, kartais iki 15, ir vis didėja. Kiekvieną dieną objekte būna statybos darbų vadovas Andrius Kiaulakis.

„HCS Baltic“ darbininkai Kretingos sporto komplekse.

– Kretingos rajono meras Antanas Kalnius praėjusią savaitę viešai pareiškė, kad atsiliekate nuo darbų grafiko. Prašau patikslinti ar paneigti informaciją, paaiškinti vėlavimo priežastis, jei vėluojama. Pateikite ir darbų grafiką.

– Dėl Kretingos rajono mero viešų pasisakymų/pareiškimų nepasisakysime ir į populistinius pareiškimus, nesant tam pagrįsto pagrindo ir faktinių įrodymų niekaip neatsakysime. Visais atvejais atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu esame susitelkę į darbų atlikimą, sprendimų, kurie susiję su darbų atlikimu ir jau atliktų darbų defektų ištaisymo ieškojimą, priėmimą bei projekto įgyvendinimą. Pagal Sutartį darbams atlikti yra numatytas 24 mėnesių laikotarpis. Terminas darbų atlikimui numatytas iki 2023 m. kovo 23 d. Darbų grafiko nepateiksime, manome, kad tai nėra tikslinga ir kažkam naudinga bei būtina informacija, kurią galima skelbti viešai. Juo labiau, kad jis, atsižvelgiant į Sutarties sąlygas, visą Sutarties vykdymo laikotarpį Šalių gali būti koreguojamas, nekeičiant galutinio darbų atlikimo termino, atsižvelgiant į darbų procesus pobūdį, nenumatytas aplinkybes ir dėl daugelio kitų priežasčių („Švyturio“ kalbintas Savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Viskontas straipsnio autorei teigė tokių duomenų kaip darbų grafikas negalįs atskleisti viešai, bet tikino, kad nuo jo atsiliekama daugiausiai kelias savaites – aut. pastaba).

– Savivaldybės administracija viešai paskelbė, kad liepos 20 d. informavote administraciją apie netikslias darbų apimtis – ženklius kokybės ir techninio projekto neatitikimus. Prašau detalizuoti. Ar anksčiau (ankstesniuose objektuose) esate susidūrę su tokiais neatitikimais?

 – Mūsų įmonė, turinti patyrusius specialistus, matydama situacijos sudėtingumą, iš šalies, papildomai ir atskirai pasitelkdama atskirų sričių (pvz., elektrotechnikos, ryšių ir t.t.) kvalifikuotus specialistus, vykdė/atliko pakartotinį objekto defektavimą ir nustatė objekte papildomus esančius atliktų darbų trūkumus/defektus bei neatitikimus statybos techniniams reglamentams, teisės aktams.  Todėl, pateikdama faktines aplinkybes įrodančius dokumentus, informavo statytoją, kad atliktų darbų apimtys nurodytos pirkimo dokumentuose bei pateiktame eksperto patvirtintame defektų sąraše (kurie buvo pateikti konkurso metu bei pasirašant sutartį) yra netikslūs, rasti daugybiniai kokybės ir techninio projekto neatitikimai bei pažeidimai esamai situacijai, o užsakovo eksperto patvirtinti ir akte nurodyti atliktų darbų defektai yra minimalūs, ne viskas įvertinta, įskaitant paslėptų darbų defektai/trūkumai ir t.t.

Kad visiems būtų aiškiau, išsamiau nurodome papildomai rastus atliktų darbų defektus/sąrašą:

  • Kabelių degumo klasė neatitinka gaisrinių reikalavimų;
  • Specialistų nuomone, Elektros įvado patalpa įrengta netinkamoje vietoje, rūsyje ir yra reali tikimybė užlieti;
  • Ugnies vožtuvai sumontuoti nesilaikant gamintojo nurodymų;
  • Baseino patalpos oro padavimo ortakio medžiagiškumas netinkamas;
  • Sumontuoti netinkami apsauginės signalizacijos kabeliai;
  • Konkurso dokumentuose ir techniniame projekte nurodyti kiekiai neatitinka realiai atliktų darbų kiekių objekte (pateikti mažesni kiekiai);
  • Nesandarūs ir su korozijos židiniais ortakiai.

Apskritai visa situacija esanti objekte daugeliu atveju neatitinka realybės, yra ganėtinai sudėtinga, trūksta atliktų darbų dokumentacijos, bet, įmonės manymu, tikrai yra išsprendžiama, juo labiau tikrai turime panašios patirties ankstesniuose projektuose.

Pažymėsime ir tai, kad šiuo metu susidariusi situacija yra sprendžiama, laukiama ne tik statytojo atsakymų. Kad nevilkintume visos situacijos ir siekdami kuo greičiau priimti sprendimus, mes patys užsakėme nepriklausomą teismo ekspertą, kad papildomai atliktų išsamų atliktų darbų auditą ir įsivertintų jau atliktų darbų defektus. Kai šios paslaugos bus atliktos, rezultatai bus pateikti visoms atsakingoms šalims.

„HCS Baltic“ darbininkai Kretingos sporto komplekse.

 – Savivaldybei teigiate, kad negalėsite vykdyti darbų, kol nebus ištaisyti defektai, kurie neįtraukti į sutartį su Jūsų įmone. Ar šiuos defektus ištaisytumėte patys? Už kokią sumą? Ir, kaip manote, per kiek laiko? Realiai skaičiuojant, kiek tuomet atsiliktumėte nuo grafiko?

 – Rangovas negali atlikti daugiau ir/ar papildomų darbų, nei yra numatyta sutartyje ar statytojas iš jo nupirko. Visos jau aukščiau įvardintos aplinkybės yra atsiradusios ankstesnės rangos Sutarties vykdymo metu, darbus vykdant kitam rangovui, o ne nuo UAB „HSC Baltic“ priklausančių priežasčių. Visi klausimai dėl darbų vykdymo, papildomai atsiradusių atliktų darbų taisymo turi būti išspręsti statytojo, todėl ir laukiame atsakymų iš jo.

O mūsų įmonė tikrai yra pajėgi ir kvalifikuota, kad ištaisytų tokius defektus bei atliktų visus reikalingus su tuo susijusius darbus, kurie, pabrėžiame – atitiktų visus reikalavimus ir teisės aktus, objektas tinkamai funkcionuotų bei būtų priduotas komisijai. Kol kas šiai dienai nei pinigų sumos, nei tokių darbų tvarkymo terminų įvardinti neturime galimybės, viskas priklauso nuo statytojo (Kretingos rajono savivaldybės – aut. pastaba), jo sprendimų ir kaip skubiai jis tuos sprendimus priims.

– Ar tai reiškia, kad iki kitų metų liepos nebėra šansų užbaigti objekto, kad mūsų krepšininkai, patekę į RKL, galėtų čia žaisti?

 – Visada reikia tikėtis geriausio. Mes kaip rangovas visada linkę bendradarbiauti ir visus klausimus spręsti operatyviai, nevilkindami laiko, bei darbus atlikti maksimaliai per trumpiausią laiką, tačiau visi turime įsivertinti, kad tokio laikotarpio akivaizdoje – kalbame apie pasaulinės pandemijos COVID-19 sukeltus padarinius, kurie yra oficialūs ir patvirtinti LR Vyriausybės t. y. ypač stringantį ir net iki 6-8 mėnesių užtrunkantį medžiagų, įrengimų, gaminių, mechanizmų tiekimą – ne viskas priklauso ir nuo rangovo. Šiuo atveju, kaip jau ir minėjome, daugeliu atveju viskas priklauso nuo statytojo ir kaip skubiai jis priims sprendimus bei patvirtins dokumentus, ir tik po tokių sprendimų priėmimo, rangovas kažką galėtų pakomentuoti plačiau ar tiksliau atsakyti į šį Jūsų užduotą klausimą.

Kodėl Jūsų įmonės atstovas neatvyko į rugpjūčio 5 d. mero kviestą susitikimą objekte Kretingoje?

– Kvietimas man buvo atsiųstas likus 2 dienoms iki susitikimo, todėl, atsižvelgdamas į užimtumą ir jau tos savaitės suplanuotus vadovo darbus bei susitikimus, atvykti negalėjau. Mano nuomone, tokie susitikimai turi būti planuojami kuo anksčiau, įspėjant šalis bent jau prieš savaitę ar dvi, o ne prieš kelias dienas. Rangovui taip pat nebuvo žinomas to susitikimo tikslas, eiga, darbotvarkė. Buvome tik informuoti, kad rengiamas susitikimas, nedetalizuojant, nepateikiant jokios informacijos.

UAB „HSC Baltic“ direktorius Rimvydas Beržonskis (dešinėje) su Kretingos rajono savivaldybės direktoriumi Egidijumi Viskontu sutartį pasirašė kovo 26 d., bet dar negali į darbus įsivažiuoti dėl neatitikimų dokumentuose.

Rangovas visada bendradarbiauja ir dalyvauja visuose susitikimuose, ypač tokiuose, kuriuose asmeniškai kviečiamas bendrovės vadovas, tik visada tokie susitikimai turi būti suplanuoti iš anksto bei įvardijant tikslą, eigą, darbotvarkę ir jame sprendžiamus klausimus.

Visais atvejais patiksliname, kad statybų teritorija nors ir aptverta, tačiau neužrakinta, vartai atidaryti, objekte kas dieną būna paskirtas atsakingas rangovo atstovas ir statinio statybos vadovas Andrius Kiaulakis, tačiau vienašališkai suorganizuotame susitikime dalyvavę asmenys net nepabandė užeiti į statybvietę, pasiteirauti, ar yra atsakingų asmenų. Atvykę asmenys tik nusifotografavo prie vartų ir išvyko, nepasivarginę užeiti ir, be visa ko, išplatino realybės neatitinkančią informaciją viešoje erdvėje t. y., kad jų niekas neįleido.

– Kaip apskritai vertinate bendravimą-bendradarbiavimą su Kretingos rajono savivaldybe ir vieno iš jos vadovų Jums viešai metamą abejonę dėl pajėgumų/atsakingumo užbaigti Kretingos sporto kompleksą iki kitų metų vasaros? Patikslinkite, kada iš tiesų turite baigti darbus?

– Bendradarbiavimas tarp šalių su už sutarties vykdymu atsakingais atstovais vyksta kas dieną. Žinoma, jis galėtų būti greitesnis, sprendimai visais klausimais iš statytojo pusės priimami nevilkinant laiko, o visi atsakymai pateikiami per maksimaliai trumpą laiką, nes laikas ir darbų atlikimo terminai tikrai nėra ilgi, labai svarbūs ir aktualūs abiejoms šalims, o dėl vieno iš Jūsų įvardinto vadovo pasisakymų ar abejonių nekomentuosime. Viliamės, kad jis tiesiog neturi tikslios informacijos apie vykdomą projektą ir visus statybos procesus.

Pabrėšime ir tai, kad kaltinimai ar abejonės visada turi būti pagrįstos, pateikiant įrodymus, o ne tik pasisakyti, siekiant suintriguoti ar kažkam sukelti kažkokias abejones.

 

 47,488 peržiūrų (-a)

60% LikesVS
40% Dislikes
4 thoughts on “Sporto komplekso rangovas dar neįsivažiavo, o jau pasisamdė teismo ekspertą – iki jo paliktiems defektams įvertinti”
  1. Išgirsti ir kitą nuomonę. Keista, kad pirmiau “Krašto Kretingos” grupėje pirmoji apie šį straipsnį parašė kraštiečių teisininkė, o ne kraštiečių “ruporas” Giedrius, kuris kažkodėl nurimo, nors save tiek jis pats, tiek teisininkė ir apskritai sumanipuliuota liaudis idealizuoja jį kaip aktyvų kretingiškį.

  2. Kaip sekasi spamint su tuo pačiu komentaru, tiek PN, tiek Švytūryje? Tik pasigedau komentaro “Krašo Kretingoje” iš tikros anketos, nes kažkodėl tiek “kraštiečių teisininkei”, tiek “ruporui” Giedriui nereikia slėptis po anonimais, kad ką nors parašyt. Juk nesunku tuos IP adresus sugaudyti ir sužinoti, kas čia tokie ar tokios yra laido riteriukai. Tik, kad paskui gėdos ant visos Kretingos nebūtų, kai yla iš maišo išlys. 🙂

  3. išlenda. Tik gaila, kad Kretingoje įsigali “autoritarinio valdymo” požymiai, kada nepatogi opozicijai nuomonė yra sutrypiama, o apie merą, kaip apie prezidentus Rusijoje ir Baltarusijoje reikia skelbti tik arba gerai arba nieko. O be to jei yra rašomi tokie komentarai, vadinasi tokia komentatoriai pyksta ir savo pykčiu teisybę pirpažįsta. Bet kažin kodėl, kai Kretinga mato ir žino, kad Giedrius dirba “Kretingos kraštu”, pats to bijo pirpažinti ir provokuoja komentarus rašyti neprisidengiant anonimiškai. P. S. dažnai “Krašto Kretingoje” afišuojama, kad meras daug rūpinasi Kretinga ir dirba? Kodėl , skirtingai nuo daugumos darbų apie mero ir opozicijos darbus (be rietenų per tarybos posėdžius) žmonės dar iki dabar mažai ką žino? Ir kokius darbus tada nuveikė meras?

Comments are closed.

TAIP PAT SKAITYKITE