Pirmą kartą rajono valdžios idėją gyventojams jos autorė Vaida Jakumienė pristatė praėjusį mėnesį.

Naujoji Kretingos rajono valdžios idėja  gundo galimybe gyventojams dalyvauti skirstant biudžeto lėšas, tačiau verčia ir suabejoti, ar visuomenės iniciatyvos bus įvertinamos sąžiningai. Jau dabar akivaizdu, jog numatytoje tvarkoje stinga kai kurių labai svarbių nuostatų.

Gyventojų valiai – 160 tūkst. eurų

Savivaldybės metinį biudžetą sudaro vidutiniškai apie 46 mln. eurų. Apie 23 mln. iš jų skiriama savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti.

Kaip bendruomenių atstovams buvo paaiškinta pristatant  „Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą“, žmonių pageidavimams įgyvendinti numatoma skirti ne mažiau kaip 160 tūkst. eurų.

Pagal aprašą valdžia įsipareigoja kasmet skirti būtent tiek, nepriklausomai nuo to, kokią lėšų dalį sudarytų vienas procentas. 

Tačiau rajono gyventojai vis dėlto negalės visiškai savarankiškai nuspręsti, kur išleisti skirtus pinigus. Visi numatyti skirti pinigai, 160 tūkst. eurų, suskirstyti į tris kategorijas.

Finansavimas bus skiriamas tik nekomercinės paskirties infrastruktūriniams projektams, kuriuos numatoma įgyvendinti Kretingos miesto seniūnijoje, taip pat rajone, išskyrus Kretingos miesto seniūniją, bei visame Kretingos rajone.

Patenkantiems į pirmąsias dvi kategorijas projektams finansavimas bus skiriamas tada, jei jų įgyvendinimo vertė nebus didesnė nei 20 tūkst. eurų. Tokie projektai pavadinti mažos apimties projektais.

Didelės apimties projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 120 tūkst eurų, ir jie patenka į trečiąją kategoriją.

Sunkumai dėl asmens duomenų

Šios idėjos iniciatorės Tarybos narės Vaidos Jakumienės teigimu, teikti pasiūlymus galės visi gyventojai, kurie savo gyvenamąsias vietas deklaravo Kretingos rajono savivaldybėje.

Taip pat paraiškas teikiantiems idėjų autoriams teks pranešti ne tik savo vardą, pavardę bei gyvenamosios vietos adresą, bet ir asmens kodą.

Neseniai įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyjė dėl šio reikalavimo buvo kilusios diskusijos. Kai kurie Tarybos nariai išsakė nepasitikėjimą tinkama asmens duomenų apsauga.

Tačiau, pasak V. Jakumienės, kol kas kitokios galimybės, leidžiančios apsisaugoti nuo netinkamų pasiūlymų teikimų, nėra.

Tokius pačius duomenis turės pateikti ir už vieną ar kitą pasiūlytą projektą balsuosiantys gyventojai.

Aprašas pristatomas ir skaidrėse.

Anot V. Jakumienės, ieškota galimybių balsuoti „valdžios vartų“ pagalba. Tačiau tokios sistemos įvedimas kainuotų labai brangiai, todėl kol kas jos atsisakyta.

Tad jau kitąmet norintys dalyvauti skirstant 1 proc. biudžeto lėšų rajono gyventojai turės pasikliauti tvarkos aprašo nuostata, numatančia asmens duomenų naudojimo tvarką.

Pateikti idėjas, kurias būtų galima įgyvendinti, galės visi rajono gyventojai, sulaukę 16 metų. Tačiau jos bus svarstomos tik tuo atveju, jei jas lydės ne mažiau kaip 10 joms pritariančių žmonių parašų.

Balsuoti bus galima elektroniniu būdu arba užpildant popierinę kortelę. Visas balsavimo procedūras organizuos Savivaldybės administracija.

Skaidrumu pasirūpinta nepakankamai

Prieš idėjas pateikiant visuomenei, jas patikrins Savivaldybės administracijos atitinkamų skyrių specialistai, kurie nustatys, ar pateikti projektai atitinka tvarkos aprašo nuostatų reikalavimus.

Vėliau šie projektai bus dar kartą vertinami ir sudaromas sąrašas, kuris bus skelbiamas visuomenei.

Šį sąrašą tvirtins Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Joje darbuosis trys mero deleguoti Savivaldybės tarybos nariai, trys Savivaldybės administracijos direktoriaus deleguoti nariai bei trys rajono visuomeninių organizacijų deleguoti nariai.

Naujoji gyventojų iniciatyvų atrankos ir finansavimo tvarka galioja dar tik kelias dienas, tačiau jau akivaizdu, jog teks ją taisyti. Nekalbant apie redakcines klaidas, pasak V. Jakumienės, reikės patikslinti, kas darbo grupėje galės atstovauti visuomenei.

Akivaizdu, jog tvarkos aprašą kūrę jo autoriai praleido labai svarbų punktą – apraše nepaaiškinama, kas ir kaip skaičiuos už pateiktus projektus atiduotus gyventojų balsus. Kaip visuomenei bus galima įsitikinti, kad laimėjo daugiausiai balsų surinkusi, o ne labiausiai rajono valdžiai patikusi gyventojų idėja? 

Anot V. Jakumienės, tuo turėtų pasirūpinti Savivaldybės administracija. Galbūt tai darys koks nors jos atstovas, gal kokia nors komisija.

Kitaip tariant, kas tuo užsiims, ar skaičiuojant balsus bus suteikta galimybė dalyvauti ir visuomenės atstovams, neaišku.

Tarybos narė V. Jakumienė „Švyturį“ tikino, jog stengiamasi, kad gyventojų iniciatyvų vertinimas bei projektų finansavimas būtų kuo skaidresnis. Todėl tvarkos aprašo tobulinimų išvengti tikrai nepavyks.

Aistas MENDEIKA

 1,775 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes
One thought on “Gyventojų iniciatyvos spraudžiamos į griežtus rėmus”

Comments are closed.

TAIP PAT SKAITYKITE