Remiantis JAV prezidento žmonos Eleonoros Ruzvelt kažkada išsakytomis mintimis, kad didieji protai kalba apie idėjas, vidutiniai – apie įvykius, o maži aptarinėja žmones, galima drąsiai teigti, kad penktadienį Kretingos rajono taryboje kalbėjo nedideli protai.  Ir tas jų mažumo menkumas dar labiau išryškėja visam pasauliui einant iš proto dėl pandemijos.  

Šie 25 rajono protai kalbėjo apie 3 žmones: mero patarėją Albertą Barauską, padėjėją Simoną Dumčiūtę ir Tarybos sekretorę  Modestą Vaškylienę, kiek jie dirba ir kiek uždirba. Paskui kalbėjo apie tai, ar galėjo apie tai kalbėti, ar ne. Dar labai daug kalbėjo apie tą, kuris pradėjo visą šitą temą – Konstantiną Skierų. Kalbėdami aiškinosi, kodėl šis pradėjęs kalbėti. Daug ir ilgai bekalbėdami (užsiplepėjo apie porą valandų!) apkalbėjo ir aptariamosios trijulės pirmtakes, prisimindami net jų plaukų spalvą ir stotą.

Šie rajono mažo protelio išrinktieji kalbėdami jautėsi labai dideli, apsimesdami, kad kalba apie idėją – Savivaldybės administracijos išlaidų efektyvų naudojimą ir kuo efektyvesnį darbuotojų išnaudojimą. Taip taip, buvo ir toks terminas panaudotas! Todėl daugumos balsų persvara (13 prieš 10) ir nuspręsta pasilikti tą iš visų išvardintų trijų, kuri mažiausiai kainuoja ir, kaip daugumai pasirodė, daugiausiai dirba, kad ją dar efektyviau išnaudotų. Tai yra, Tarybos sekretorę. Teisybės dėlei, paliekama nebūtinai M. Vaškylienė, bet būtinai – Tarybos sekretorės pareigybė.

Bekalbėdami moralizavo, kaltino, smerkė vieni kitus, bandė prievartauti vienas kito sąžinės, netgi virkdė Administracijos darbuotojus.

“Aš esu įtraukta į politinę diskusiją, o esu valstybės tarnautoja. Jūs tiesiog įvedate į kampą žmogų. Nebegaliu suvokti, ko iš manes norite”, – drebančiu balsu į n-tąjį jai staigiai mestą klausimą posėdžiui einant į pabaigą politikams sakė juristė Virginija Šoblinskienė.

Pasiklausius tokio Tarybos posėdžio, norėtųsi uždėti specialų ženklą. Ne, ne N-16. Bet kažką panašaus, kad negalima klausyti negebantiems analizuoti. Baisu, jeigu tie 797 rajono gyventojai, kurie stebėjo 26-ąjį Kretingos rajono savivaldybės Tarybos posėdį, nesugeba to daryti!

Pavyzdžiui, kaip K. Skierus bandė žongliruoti skaičiais, Tarybos sekretorės į rankas gaunamus 800 eurų palygindamas su mero patarėjo ir padėjėjos priskaičiuojamomis 1900 ir 1600 eurų algomis, sąmoningai nepridurdamas, kad pastarieji skaičiai – “popieriuje”. K. Skierus tokiu būdu siekė parodyti kuo didesnę Administracijos darbuotojos ir politinio pasitikėjimo pareigybių apmokėjimo atskirtį. O paskui, paprašytas patikslinti, apsimetė šlanga lygioje vietoje, sakydamas, kad nemelavo – nepasakė, kad mero patarėjas ir padėjėja jo paminėtas sumas gauna į rankas. Taip, nepamelavo, bet sąmoningai nutylėjo, kad tie 797 posėdį stebėjusiųjų nesusiprastų. Nesusiprato net kai kurie Tarybos nariai, puolę ginčytis tarpusavyje!

O toliau dauguma ir nuo valdžios vairo nustumtoji mažuma tiesiog mėtėsi strėlėmis.

Lekia K. Skieraus strėlės: “Mere, turite du padėjėjus – Simoną ir Abertą, bet Tarybos nariams jie nebuvo pristatyti. Ant rankos pirštų galima suskaičiuoti Tarybos narius, kurie juos pažįsta, o pagal nuostatus jie turi bendrauti su mumis. […] Jų funkcijos daug kur dubliuojasi […]. Paruošiau sprendimo projektą per dvi savaites. Per tą laikotarpį man buvo pasiūlyta pasitikrinti sveikatą, ar aš blaivus jį rengiau, ar nesu apsiuostęs narkotinių medžiagų, ar esu psichiškai sveikas, ar nesiruošiu atsiimti projekto. Paaiškėjo, kad ir iki teismo galiu nueiti, nes įžeidžiau kažkieno orumą. […] Viešai skelbiama, kad reikia peržiūrėti Savivaldybės administracijos etatus, kad reikia ūkį optimizuoti, kad visi pagal gaunamą atlyginimą atliktų savo darbą. O jeigu neatlieka, gal ir nereikalingi. Šie 3 etatai – Modestos, Simonos ir Alberto – per metus Savivaldybei kainuoja 58,5 tūkst. eurų”, – K. Skierus.

K. Skierui strėlę meta Jolita Vaickienė: “Pagal šią logiką net ir Savivaldybės administracijoje pakaktų kokių 10 žmonių. O jeigu įvertintume kiekvieno Tarybos nario darbą? Manęs daug kas klausia, jūs 5 ar 6 esate? Šis K. Skieraus pasiūlymas liečia ne tik merą, bet ir mane, kaip Tarybos narę. Nes aš ruošiuosi posėdžiams, klausiu, domiuosi. Jeigu meras liks be padėjėjų, suprantu, kad kažkas negalės susisteminti informacijos. O gal jūs taip norite pažaboti aktyvesnius Tarybos narius? Naujam direktoriui aš vistiek rašysiu, reikalausiu atsakymų. Gal jis turės skirti savo resursus? Ir keisti pasakymai “manęs nesupažindino, aš jo nepažįstu”. Tada kyla klausimas, o jūs patys ar ėjote? Jeigu jums patiems nereikia infromacijos, nesvarbu, ar bus 2 ar 22 darbuotojai. […] Prieš priimdami spremdimą, pasižiūrėkite į veidrodį, kiek patys, kaip Tarybos nariai, dirbate, kaip lankote posėdžius, kuriuos lankyti privaloma! Jei pats nedirbi, atrodo, kad ir kiti nedirba”.

Vytautas Ročys: “Jei atvirai, man gėda ir apmaudu, kad tokie sprendimo projektai išvis patenka į Tarybą. Jie menkina mūsų kiekvieno nario įvaizdį. Ką kalba žmonės apie mūsų sprendimų priėmimus, nenoriu net sakyti tiesiai šviesiai. Visai kitokie yra daugumos norai. Konstantinai, nepasakai tikrųjų to sprendimo motyvų. Man tik bus graudu stebėti, kai įvyks nauji savivaldos rinkimai. Patikėkit, sugrįžti reikės prie to sprendimo. Kaip tada tie Tarybos nariai, kurie dabar balsuos už šį sprendimo projektą, kalbės, kad vėl reikia grįžti prie tų pareigybių? Kaip jūs atrodysite?”

Dalia Martišauskienė: “Kai susiformavusi nauja dauguma pradeda savo startą nuo tokio sprendimo, nesolidu. Tikiu, kad blaivus protas nugalės jūsų – kardinolų, bajorų (atsiprašau, turiu omeny ne Dovydą Bajorą), ambicijas. Gerbiamas meras Juozas Mažeika taip pat turėjo tas pačias tris pareigybes. O dabar, kai sutartys sudarytos su šiais žmonėmis, vidury kadencijos kaip jas nutraukti. Aš asmeniškai daug informacijos gaunu iš patarėjo ir Tarybos sekretorės, nes bendrauju su jais. Iš jų yra greitas grįžtamasis ryšys. Jūs, politinė dauguma, net nesuvokiate, kad kai kreipsimės į naująjį direktorių, jis turės spręsti klausimus. Gerbiamas Juozai, ar jums reikėjo tų trijų žmonų, ar tai buvo tik pinigų švaistymas?”

Juozas Mažeika: “Turėjau 3 politinio pasitikėjimo žmones. Ir per dvi mano kadencijas nė vienam nekilo klausimas, ką veikia šitie žmonės. Jie buvo pristatomi, kad yra jūsų tarnai ir dirba Tarybai, komitetams ir frakcijoms. Ir nekilo jokių abejonių dėl jų darbo. Kalbu apie savo vadovavimo kadenciją. Ko gero, visoje Lietuvoje yra skirtinga tvarka. Yra savivaldybių, kur merą aptarnauja politinio pasitikėjimo darbuotojai, kitur – prie Administracijos įsteigti sekretoriatai. Pritariu tam, kad meras be komandos negali, bet dar noriu priminti, kad tais laikais visi sprendimų projektai, aiškinamieji raštai buvo popieriniai, tad darbo buvo tikrai daug”.

J. Vaickienė atmuša J. Mažeikai: “Popierinio darbo nebeliko 2012 m.”

Antanas Puodys – J. Mažeikai: “Ketvirta kadencija, kaip žinote, dirbu. Gerai atsimenu visas patarėjas, bet neatsimenu, kad būtumėte pristatęs. Tik matėme, kaip keičiasi jų plaukų spalva – viena šviesesnė, kita aukštesnė. Mes neprieštaravome, neabejojome, kad jos turi darbo. Ir iš tų, kuriuos turi A. Kalnius, taip pat gaunu visus atsakymus. Kurmių irgi nematome – po žeme yra, bet rausia didžiulius kurmiarausius. O čia norime sunaikinti mero aplinką”.

Simas Končius – valdančiajai daugumai: “Atėjote su labai gražiu pareiškimu – ateinate dirbti, vienyti ir konstruktyviam darbui tiek su Tarybos nariais, tiek su meru. Šiandien šitame projekte matome visiškai priešingą veiksmą. Šito projekto rengėjas sakė taip įdėmiai studijavo visas pareigybes, tad net neabejoju, kad žino, ką daro mero patarėjas, mero padėjėja. […] Manau, kad yra neįvardinta priežastis – asmeninių sąskaitų suvedinėjimas – tiek su meru, tiek su tais pačiais žmonėmis. Nes projekto rengėjas mini vardus, pavardes, ne pareigybes. Tikiuosi, kad kiekvienas turime savo protą. Ir tikiu, kad kažkur galvoje ar širdy dar kažkas pasikalba su mumis. Tikiu, kad tas, kas pasikalbės, atves mus į teisingą kelią. Noriu paprašyti, kad savo jėgą, įtaką, raumenis matuotumės darbais, sprendimais, kurie naudingi rajonui, o ne nešdami destrukciją. Mūsų raumenis pamatuos rinkėjai”.

Darius Petreikis: “Nebuvo pristatyti nė vienas J. Mažeikos patarėjas ir padėjėjas. Ir noriu pakalbėti apie sprendimo teisėtumo aspektą. Turime vieną seną kolegą, kuris pasakė: vox populi, vox Dei. Liaudies balsas yra Dievo balsas. Kas tas liaudies balsas dabar sunku pasakyti – ar rinkėjai, ar naujoji dauguma. Romėnai turi ir kitą posakį: iš neteisės neatsiranda teisė. Tai, ką jūs, naujoji dauguma darote, yra visiška savivalė. Iš jūsų pateikto projelto negali atsirasti teisėtas sprendimo projektas. Nemanykite, kad jūs ir esate tas vox populi. Sakoma: gera pradžia – pusė darbo. O pradžia tikrai negera ir man baisu pagalvoti, kas laukia rajono ateities.”

Dovydas Bajoras: “Projekto rengėjas turi teisę paaiškinti ir atsakyti Tarybos nariams. Girdime lozungus, kai iš neteisės negali gimti teisė, o meras yra smaigalyje, tvirtindamas, kad sprendimo objektas parengtas netinkamai. Tad kaip jis atkeliavo iki posėdžio? Kaip praėjo per juristus? Žinau, kad buvo konsultuotasi ir su Vidaus reikalų ministerija, Vyriausybės atstove. Sprendimo projekte yra numatyta galimybė jį apskųsti. Šitoje vietoje reiktų dėti tašką. Mere, jūs nesate teisėjas – nei konstitucinio teismo, nei apylinkės. Jūs esate meras.  […] Aš sveikinu Kostą, turint tiek valios, tiek drąsos. Nežinau, kas jį įkvėpė. Reikia turėti ypatingai kietą skūrą, norint parengti tokį sprendimo projektą – siūlyti, nešti ir teikti. Džiugu, kai pradedame nuo viršaus. Mes patys žinome, kad pusę metų nesulaukėm direktorės reformos. Ji buvo pateikusi vienintelį siūlymą – sumažinti vairuotojų skaičių. Vienu. O dabar kalbame apie politinio pasitikėjimo postus. Nuo to ir reikia pradėti – ne nuo valytojų, ne nuo vairuotojų. Aš klausiau mūsų arogantiškojo mero apie jo padėjėjos Simonos funkcijas Strateginės plėtros taryboje. Jis atsakė: “Tokios pat kaip ir vicemero”. Tada paprašiau, kad atsiųstų visus starteginės plėtros tarybos posėdžius. Žiūriu – vicemeras pasisako, o mero patarėja net nedalyvavo nė viename posėdyje. Šiandien šis klausimas atėjo iki Tarybos, nes jis nevykdomas. Manome, kad mero instistucija bus tinkamai pasirūpinta iš Administracijos. Kitose Savivaldybėse irgi taip yra. Aš siūlau, kad mero komandoje pakanka Tarybos sekretorės. Ir dar kartą sveikinu Kostą, pradėjus pertvarkas nuo viršaus.”

Vaida Jakumienė: “[…] Kreipiuosi į daugumą. Žinau, kad tarp jūsų yra tokių, kurie nepritaria šiam sprendimui, kad tokiu sprendimu šaunate sau į koją. Yra tokių, kuriems svetimos rankos užmauna purvinus batus ir trypia kitus.”

Meras Antanas Kalnius: “Tapęs meru naujų etatų nekūriau. Šiandien išgirdau, kad mano darbuotojai nedirba. Aš manau priešingai. Daug žodžių išgirdau – tiek iš Skieraus, tiek iš naujų valdančiųjų – bet taip ir neišgirdau įtikinančių argumentų, kokiu būdu bus taupomos lėšos, šių žmonių pareigas perkėlus administracijai. Kodėl Juozui Mažeikai turėti patarėją ir padėjėją buvo optimalus darbas, o Antanui Kalniui to jau nebereikia? Bet net ir be savo komandos, kaip dirbau, taip dirbsiu, vadovaudamasis savo pagrindiniu principu – esu čia tik tam, kad tarnaučiau rajono gyventojams. Šiandien atimsite darbuotojus, rytoj gal atimsite kompiuterį, rašymo priemones? Atsinešiu savo, bet dirbsiu”.

Už K. Skieraus teiktą sprendimo projektą balsavo Dovydas Bajoras, Steponas Baltuonis, Vladas Baltuonis, Virginijus Domarkas, Romualdas Jablonskis, Valerijonas Kubilius, Vaidas Kuprelis, Rimas Macius, Juozas Mažeika, Marius Meškauskas, Raimundas Puškorius, Dangiras Samalius, Konstantinas Skierus.

Prieš balsavo Vilius Adomaitis, Vaida Jakumienė, Antanas Kalnius, Dalia Martišauskienė, Darius Petreikis, Antanas Puodys, Vytautas Ročys, Simas Končius, Vitalija Valančiutė, Jolita Vaickienė.

Ar teisingas sprendimas merą A. Kalnių palikti be patarėjo ir padėjėjos?

View Results

Loading ... Loading ...

 41,240 peržiūrų (-a)

77% LikesVS
23% Dislikes
2 thoughts on “Kaip šį penktadienį Kretingos politikai parodė savo mažus protus”

Comments are closed.

TAIP PAT SKAITYKITE