Egzistencinę baimę perteikiantis norvegų menininko Edvardo Muncho tapytas portretas "Šauksmas", antras pagal garsumą meno kūrinys visoje meno istorijoje.

Šįvakar Kretingos socialiniuose tinkluose nuaidėjo mero Antano Kalniaus klyksmas: “Valdančiosios daugumos sugalvotas žaidimas „Eliminuokime Kalnių“ tęsiasi toliau.” Ir toliau meras vardija veiksmų seką, kurių šie niekadėjai imasi jam nokautuoti: pirmiausia atėmė 2 patarėjus, o dabar ketina atimti ir paskutinį.

Tai čia toks vienas požiūrio taškas.

Lygiai taip pat šiandien socialiniuose tinkluose galėjo nuaidėti ir vicemero Dangiro Samaliaus viešas šauksmas: “Iš manęs pirmiausia atėmė automobilį, o dabar jau siekia atimti ir pinigus!” Mat jo pirmtakė vicemerė Danutė Skruibienė naudojosi tarnybiniu automobiliu, bet vicemerui D. Samaliui tokia privilegija jau nebebuvo suteikta. Tik toks D. Samaliaus skundas per Kretingą nenuskambėjo. Galbūt todėl, kad jis  neturi tokio profesionalaus viešųjų ryšių specialisto, kokį turi meras?

Va čia ir yra problema – šiame mero patarėjo Alberto Barausko tobulame savo reikalo išmanyme.

Valdančioji dauguma puikiai supranta, kad be Alberto meras yra niekas. Nors… per daugiau nei porą metų A. Kalnius jau gali būti nemažai išmokęs. Bet, kita vertus, pats tokių genialių facebook įrašų vistiek neparašytų, kokį, pavyzdžiui, paskelbė šįvakar.

Ir vis dėlto daugumos keliamos problemos esmė slypi ne tame, kad meras su patarėju sukūrė puikų duetą (duok dieve visiems gebėti suformuoti tokias puikias komandas darbe ir politikoje!), o tame, kad išskirtinai vieno asmens viešųjų ryšių kampanija apmokama iš mokesčių mokėtojų kišenės, iš bendro savivaldybės biudžeto, o ne iš, kaip šiuo atveju derėtų, A. Kalniaus atlyginimo ar santaupų, ar rinkiminio komiteto “Kretingos kraštas” lėšų.

Ir štai čia jau reikalingas nebe požiūrio taškas, o faktas. Pavyzdžiui, toks kaip Lietuvos Respublikos vietos savivaldos  įstatymo 19 straipsnio 17 punktas:

“Savivaldybės tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, taip pat savivaldybės tarybos sprendimų projektams rengti, nagrinėti ir išvadų dėl savivaldybės tarybos sprendimų projektams rengti mero siūlymu gali būti steigiamas savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas (toliau – sekretoriatas). Sekretoriato finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą atlieka savivaldybės administracija. Savivaldybės taryba nustato atskirą sekretoriato išlaidų sąmatą. Sekretoriatas gali būti sudaromas iš mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Jeigu sekretoriatas nesudaromas, savo įgaliojimų laikui meras gali turėti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų. Mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju negali būti tos savivaldybės tarybos narys.”

Taigi, kaip matome, įstatyme yra numatytas toks Savivaldybės administracijos darinys – tarybos ir mero sekretoriatas. Ir tik jam nesant galioja tokia tvarka, kokia šiandien yra Kretingos rajono savivaldybėje. Taigi, pasiūliusi steigti Tarybos sekretoriatą dabartinė valdančioji dauguma siūlo įstatymų numatytą, daugelyje Lietuvos savivaldybių taikomą praktiką.

“Iš tiesų merui siūlome daugiau rankų, kurias galėtų suteikti sekretoriatas, užtikrindamas ir institucinę atmintį, bet jis įsikibęs į vieną žmogų, į patarėją, – aiškina Administracijos direktorius Egidijus Viskontas. – Jis sako, kad jam užtenka ir vieno žmogaus. Jam gal ir užtenka, bet jo patarėjas neatlieka visų funkcijų, kurias turėtų. Tai yra, jis užsiima tik vieno asmens viešaisiais ryšiais ir neaptarnauja visos tarybos. Tuomet tas kitas funkcijas tenka užkrauti kitiems – bent trims-keturiems – Savivaldybės administracijos darbuotojams, kuriems tenka mokėti priemokas už papildomus darbus. Aš nuoširdžiai nesuprantu, kam čia kryžiuoti tas ietis. Pagal įstatymą galimi du savivaldos ir mero aptarnavimo modeliai. Jei vienas nepasiteisina, tuomet naudoji kitą.”

Gal direktorius nuoširdžiai ir nesupranta, bet juk akivaizdu – merui A. Barauskas reikalingas kaip oras. Juk iš esmės Kretingą dabar valdo A. Barauskas, o ne A. Kalnius. Tiksliau – A. Barausko suformuotas A. Kalniaus vaizdinys. Iš esmės politikoje tai irgi natūralu, bet ar vaizdinio darbai irgi nėra tik vaizdiniai, tai yra, tik viešieji ryšiai, o ne realūs darbai? Meras pirmas ir prie Salantų nuo gelbėjimo nuo naftos teršalų, ir pasveikinti geriausius rajono sportininkus ar kultūrininkus. Atrodo – viskas labai gražu. Deja, kai kuriais atvejais tikrai tik atrodo. Pavyzdžiui, apie kultūros darbuotojų pagerbimą nebuvo pranešta net žiniasklaidai. Ką ten žiniasklaida! To nežinojo nė pranešimus apie naujienas savivaldybėje (visoje – ne vien iš mero darbotvarkės) skelbianti specialistė Inga Tirevičiūtė. Nežinojo nė vicemeras. Na, bet kai jo apskritai ketinama prašyti (ar reikalauti?) dirbti už dyką, šis informacijos vakuumas – menkutė smulkmenėlė. Taigi, graži tradicija – pagerbti kultūrininkus, bet irgi sutepta viešųjų ryšių tuštybe.

Iš Vilniaus į savo miestą sugrįžęs E. Viskontas neslepia esąs šokiruotas to, ką jau spėjo per kelis mėnesius pamatyti rajono taryboje:  “Pirmą kartą Lietuvoje meras paduoda į teismą Tarybą, pirmą kartą Lietuvoje vicemerui siūloma dirbti visuomeniniais pagrindais. Tai man ir yra keisčiausia, kad užuot dirbant su ministerijomis, užuot kuriant ir bandant įgyvendinti savivaldybės strategiją, prisiimamas aukos vaidmuo ir visas darbas susikoncentruoja tik į priešų paiešką. Todėl Kretingoje šitiek metų ir stringa statybos, nesugebama užbaigti pradėtų projektų. Esu priblokštas, kaip galima šitaip nesilaikyti politinio kodekso ir nesuprasti, kas yra politika. Juk politika – derybų menas, kai oponentą į savo pusę turi palenkti argumentais, savo galva turi nugalėti priešą, o ne atimdamas finansus.”

Priblokštas mero siekio atimti jo algą vicemeras D. Samalius sako: “Nieko nesakiau, kai man “nuėmė” automobilį, bet kai nori, kad dirbčiau už dyką, sunku tai net komentuoti. Apskritai situacija dabar yra tokia, kad niekas nesuderinama su Taryba, niekas nieko nežino. Jeigu 14 tarybos narių teikia sprendimo projektą, visus juos meras išvadina kone priešais, išdeda visus į šuns dienas, save pristato vos ne didvyriu, o visi kiti – niekas. Iš tiesų praėjusioje kadencijoje dar buvo bendravimo kultūra, bet kas dabar dedasi taryboje, sunku suvokti. Meras sprendimus priima vienareikšmiškai, o paskui šaukia, kad jį skriaudžia”.

O pabaigai – šio vakaro garsusis A. Kalniaus klyksmas:

“Atsiprašau, kad tenka viešumoje skalbti politinių intrigų baltinius, bet, matyt, šiandien jau būtų nebeteisinga ir man nutylėti.
Naujosios konservatorių, socdemų, liberalų, K. Skieraus ir R. Maciaus valdančiosios daugumos sugalvotas žaidimas „Eliminuokime Kalnių“ tęsiasi toliau.
Iki šiol šiam žaidimui buvo pasitelktos jau kone visos įmanomos priemonės:
• Panaikinti du mano komandos narių etatai;
• Viešoje erdvėje nuolat metami man priekaištai, kad “Kalnius yra nesukalbamas“, nors jau per ne viešą mano surengtą susitikimą su naująją daugumą tiesiai šviesiai man buvo pareikšta “kaip reikės, taip mes ir nuspręsime”;
• Kone kasdien sulaukiu ir priekaištų bei kaltinimų: ”kodėl kalbuosi su statybų rangovais”, “kodėl darau įtaką administracijos darbuotojams”, “kodėl per daug komentuoju žurnalistams”, “kodėl gyventojus informuoju apie komitetuose priimtus valdančiosios daugumos atstovų sprendimus” ir t. t. ;
• Savivaldybės ar jos įstaigų darbuotojams „uždraudžiama“ man teikti informaciją ar vykdyti mano pavedimus, prieš tai „nesuderinus“. Beje, nebijoma „nepaklusniuosius“ vadovus ar darbuotojus ir „nubausti“;
• Prieš kokią savaitę buvo uždėta ir „Vyšnaitė ant torto“ – jei jau meras pasikvietė į kabinetą pasikalbėti, tai šį sutikimą, pasirodo, jau būtinai reikia ir paslapčiomis telefonu filmuot.
Deja, bet kaip kažkam bebūtų gaila, visos šios priemonės lauktų rezultatų iki šiol taip ir nedavė. Kalnius nenutilo, nenustojo dirbti, bendrauti su gyventojais, ministrais ar Seimo nariais bei garsiai išsakyti savo nuomonės dėl statybų rangovų, administracijos vadovų ir darbuotojų, seniūnų bei galų gale tarybos narių darbų.
Ir kai jau maniau, kad „žemiau jau pulti nėra kur“, šiandien sužinojau, kad klydau. Pasirodo yra.
14 valdančios daugumos atstovų užregistravo sprendimą projektą, kurio tikslas – panaikinti paskutinį likusį mano patarėjo etatą.
Valdantieji tikrai gudrūs. Tam, kad nespėčiau apskųsti Tarybos sprendimo teismui bei teismas nepriimtų sprendimo taikyti laikinų apsaugos priemonių, kaip jau nutiko prieš tai, nusprendė, kad tarybos sprendimas atleisti paskutinį patarėją turi įsigalioti tą pačią dieną, kai bus priimtas.
Bet gal man gali kolegos paaiškinti, kaip aš turiu įgyvendinti Darbo kodekso nuostatas, pagal kurias aš, prieš panaikindamas etatą, atleidžiamą darbuotoją turiu įspėti prieš mėnesį? Neabejoju, kad paaiškinimo nesulauksiu. Mat patogiau mane pastatyti į kampą. Jei atleisiu patarėją penktadienį, tuomet jau jis mane galės paduoti į teismą, o valdantieji vėl galės kurti straipsnius „Koks Kalnius blogas“. Atleisiu patarėją po mėnesio, kaip numato Darbo kodeksas, tuomet jau Taryba man galės inicijuoti interpeliaciją, kad nevykdau Tarybos sprendimo 😁.Valdančiųjų ėjimas šįkart be pralaimėjimo sakyčiau 😁
Net neabejoju, kad po šio komentaro kuris nors valdančiųjų atstovas ar jų bendrapartietis prisegs ir seną laikraščio iškarpą, kur išsakau savo nuomonę dėl savivaldybės aparato mažinimo. Kolegos, viskas tvarkoje, tačiau manau pats metas žengti toliau bei tikrai laukiu Jūsų palaikymo sekančiam „taupymo“ žingsniui: Vietos savivaldos įstatymas aiškiai sako, kad „Savivaldybės taryba mero siūlymu gali nuspręsti, kad mero pavaduotojas pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais“. Manau, kad ir šioje srityje galime tapti „taupūs“ bei „progresyvūs“.

 64,713 peržiūrų (-a)

22% LikesVS
78% Dislikes
8 thoughts on “Apie šįvakar mero Antano Kalniaus socialiniuose tinkluose paskelbtą klyksmą – iš daugiau nei vienos pusės”
 1. Timpt vadelės ir skalikas paleistas. Kas tampo laikraštuko vadeles? Palikime tai atsakyti redaktorei. Redaktore, Kretingoje vyrauja gandas, kad E. Viskonto tėvai yra itin geri šeimos draugai su vienu iš Kretingos socdemų patriarchų, kad jis šias pareigas gavo dėl šių ryšių ir dabar yra priverstas atidirbinėti. Galbūt galėtumėte patikrinti ar tai tiesa? Visgi, ryšis su šia politine spalva pas Jus, anot kretingiškių, yra juntamas nuo seno.

 2. Oj, darbar padėjėjas tai jau miesto valdovas ir meras nieko pats nemoka ir gyvenime nepasiekęs. Jei ką jis buvo išrinktas be A.Baraukos pagalbos – o dabar tokie pigūs teiginiai primenant savo nuomonę.
  Man labiau įdomų pagal kieno gaires šitas straipsnis parašytas… Nebus kokio Bajoro

 3. “Todėl Kretingoje šitiek metų ir stringa statybos, nesugebama užbaigti pradėtų projektų.” – E. Viskontas.

  Ką tai reiškia? Kur logika? Ar tai reiškia, kad ankstesnių kadencijų taryba su buvusiu merais ir adm. direktoriais dirbo geriau ir jokių statybų problemų nebuvo, ar, kad dabartinis meras pradėjo visas šias užsitęsusias statybas ir niekaip nebaigia “specialiai”, nes visa dabartinė taryba, jei netrukdytų meras, tuoj pat viską padarytų čiki čiki?
  Kam tokios kalbos? Net “tarp eilučių” nebereikia skaityti – tai patyčios iš skaitytojų, lyg visi durneliai būtume – ką bepasakys, viskuom tikėkite! Nors.., gal ir gerai, kad naujoji dauguma (tiksliau senoji brolija ) nesupranta, kad senais tarybiniais metodais valdyti viešuosius ryšius jau nebeveiksminga, viešumas viską “pastato į vietas”, žmonės nebe durneliai, kuriems bet koks straipsniukas sueis, suvalgys ir užmirš. Deja deja, ne taip yra, kaip norisi 🙂 . Obettačiau – per tokius įvykius daug kas išaiškėja. Ir politikai “apsišviečia”, ir jų padėjėjai, pagaliau ir medija save prisistato 🙂 – gi esame mažas miestelis, visi viens kitą pažįstam ir neprotinga makaronus kabinti rinkėjams, nes jie, makaronai – sugrįžta ant kalbėtojų ausų.

 4. Kretingos politika jau manęs seniai nebestebina. Gal šiek tiek mano pirmas neakivaizdinis susipažininimas su naujuoju savivaldybės administracijos Direktoriumi E. Viskontu, tiksliau jo mintimis ” Švyturiui”. Dar neapšilęs kojų vaikinukas pareiškia- “Todėl Kretingoje šitiek metų ir stringa statybos, nesugebama užbaigti pradėtų projektų. “- ir juodai susimauna- Kretingoje statybos stringa jau bene 20 metų! Kalnius, kurį , atidirbant už postą, reikia užpulti- tik 2 metus. Žymusis komunistų teoretikas V. Leninas yra sakęs- ” geriausia ginyba yra puolimas”. Dėl to savivaldybės administracijos direktoriaus akcija yra suprantama. Blogiau, kad toliau direktorius moko merą politinės kultūros-” Esu priblokštas, kaip galima šitaip nesilaikyti politinio kodekso ir nesuprasti, kas yra politika. Juk politika – derybų menas”. Direktorius per neapsižiūrėjimą matomai pasinaudojo Rusijos bolševikų ir jų palikuonių rajono taryboje pamirštų anų laikų demagoginiu kodeksu. Netoli, oi netoli E. Viskontai nužygiuosi su tokiais “derybininko” sugebėjimais…

 5. Ponas vicemere suzlugdete Ab Akmena dabar keliate savivaldybeje bangas turit pieskomobili ir vaikciokit kur kojos nesa

 6. O kai jie nesiliovė jo klausę, jis atsitiesė ir tarė jiems: ” Kas jūsų yra be nuodėmės, pirmas temetie į ją akmenį!” Jon. 8:7

 7. Nuoširdžiai sakau – man gėda skaityti ir klausyti mūsų valdžios “santa barbaras”. Jeigu nesugebate susitarti ir dirbti žmonių labui, kam jūs ir esat išrinkti, eikit lauk.

 8. O geriau sutvarkykit Kretingos karo frontą, kurį pridirbot centre. Dar to betrūksta, kad į centrą suvažiuotų Kalnius ir visa dauguma su tankais, šarvuočiais ir automatais ir sukeltų pirmajį Kretingos karą.

Comments are closed.

TAIP PAT SKAITYKITE