Vilniaus g. 10 gyvenanti kretingiškė nesupranta, už ką moka "Kretingos būstui". Aisto Mendeikos nuotr.

Į redakciją užsuko kretingiškė, kadaise aprašyta “Švyturyje”. Ištikimieji laikraščio skaitytojai tikrai pamena Oną Jočbalienę, kurios eilėraštį vienas šmaikštuolis per vienus savivaldos rinkimus įmetė į balsadėžę. “Švyturio” žurnalistai tą sykį labai intensyviai ieškojo šios Kretingos poetės. Ir surado. Pasikalbėjo. Pokalbį aprašė.

Paprašė išanalizuoti sąskaitas

Šį kartą Onos žurnalistams ieškoti nereikėjo – moteris į redakciją užėjo pati. Deja, ne pakilios nuotaikos vedina. Kretingiškė pasiguodė šiemet netekusi savo mylimo vyro, su kuriuo draugavo nuo 6-erių metų ir niekada – niekada! – nesibarė. Su ašaromis akyse pasakojo, kad vyrą pražudė COVID-19. Koronavirusu prasirgusi ir pati.

Tačiau šį sykį moteriai, gyvenančiai Vilniaus g. 10 daugiabutyje, didžiausias galvos skausmas – komunaliniai mokesčiai. Su “Kretingos šilumos tinklų”, “Kretingos vandenų” ir “Kretingos būsto” sąskaitomis ir atėjusi į redakciją.

Į redakciją užsukusi kretingiškė Ona Jočbalienė skundėsi gaunamomis sąskaitomis esą jos painios ir netikslios. Aisto Mendeikos nuotr.

Onai kyla daugybė klausimų: kodėl kai kurios sąskaitos smarkiai išaugusios, kodėl jos užfiksuojami skaitiklių duomenys nesutampa su tiekėjo, už kokias konkrečias paslaugas ji iš tiesų moka minimoms įmonėms, kokios konkrečios “Kretingos būsto” paslaugos slepiasi po abstrakčiu pavadinimu “Administravimas” ir kt.

Kadangi Oną kamuojami klausimai, esame įsitikinę, aktualūs ne jai vienai, o daugeliui kretingiškių, nusprendėme kiekvienos įmonės sąskaitų analizei skirti po atskirą straipsnį. Straipsnių ciklą taip ir pavadiname “Už ką moku?” Pradedame nuo 165 daugiabučius Kretingoje ir Kretingos rajone administruojančios UAB „Kretingos būstas“.

Įmonės prisistatymas

Įmonė savo internetiniame tinklapyje savo paslaugas pristato taip:

“Kiekvieniems namams reikia priežiūros – o nuo to, kaip kokybiškai prižiūrimas pastatas, priklausys ne tik gyvenimo kokybė, bet ir namo ilgaamžiškumas, o kartais net ir sąskaitų dydis. Tad padėsime būti tikrais namo šeimininkais ir už Jus pasirūpinsime: pastato technine būkle – nuo periodinio statinio būklės vertinimo iki apskaitos bei techninės dokumentacijos sutvarkymo, ilgalaikių planų parengimo; šilumos ūkio administravimu – nuo kasdienės priežiūros iki remonto ar modernizavimo; bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir tvarkymu, aprašo ir sutarčių su komunalines paslaugas teikiančiomis bendrovėmis sudarymu; mokesčių paskaičiavimu ir pranešimų gyventojams pateikimu bei įmokų kontrole; teritorijų tvarkymu, o esant bet kokių papildomų darbų poreikiui – sąmatų sudarymu; remonto darbų organizavimu ir atliekamų darbų kontrole; gyventojų susirinkimų, apklausų organizavimu, prašymų nagrinėjimu, o esant reikalui – bylinėjimusi teisme su skolininkais; atsitikus netikėtumams – avarijų likvidavimu; namo bendrojo naudojimo objektų nuo gaisro, vagystės ar kitų gaivalinių nelaimių draudimu patalpų savininkų prašymu.”

Tad ir tikslinamės, kiek išvardintų paslaugų įmonė yra suteikusi Vilniaus g. 10 daugiabučiui ir/ar kitiems Kretingos rajono daugiabučiams. Į “Švyturio” klausimus atsako įmonės Rinkodaros ir komunikacijos projektų vadovė Ligita Luščiauskaitė.

Klausimai – atsakymai

– Savo svetainės puslapyje skelbiate, kad “rasite būtų kaip efektyviau ir mažesniais kaštais valdyti […] namą”. Pagrįskite šį teiginį. Palyginkite, kiek kainuoja kitų įmonių teikiamos daugiabučių administravimo paslaugos.

– Teikdami būsto administravimo paslaugas pirmiausia individualiai išsiaiškiname klientų poreikius ir įvertiname kiekvieną pastatą atskirai. Tik tada pasiūlome individualiam namui tinkančius sprendimus. Siekdami efektyviau ir mažesniais kaštais administruoti gyvenamąjį namą, mes galime pasiūlyti tokias paslaugas, kaip šilumos punktų modernizavimas ar remonto darbų organizavimas, kurio metu atliekame laiptinės langų, sienų šiltinimą bei durų keitimą.

– Kokiais periodais atliekate, vertinate statinio būklę, parengiate techninę dokumentaciją? Kada paskutinį kartą vertinote daugiabučio Vilniaus g. 10 būklę? Kiek iš viso metų jį administruojate ir kelis kartus per tą laikotarpį atlikote šį vertinimą?

– Statinio būklę stebime nuolatos, vienerių metų laikotarpyje atliekame dvi nuolatines kasmetines statinio, pastato bendrojo naudojimo ir konstrukcijų ir inžinierinių sistemų apžiūras. Taip pat pagal poreikį atliekame techninę neeilinę apžiūrą. Jūsų minimo daugiabučio pastato techninę metinę apžiūrą atlikome 2020 rugsėjo mėn., o neeilinę techninę apžiūrą – 2021 sausį. Šį daugiabutį UAB „Kretingos būstas“ administruoja jau 15 metų.

– Kiek gyventojų susirinkimų, apklausų pernai organizavote minimame daugiabutyje, kiek – šiemet?

– Dėl visuotinio karantino apribojimų tiesioginiai gyventojų susirinkimai nebuvo organizuojami. Tačiau buvo organizuojamas vienas balsavimas raštu.

– Kiek kartų teko bylinėtis teisme su Kretingos ir Kretingos rajono Jūsų administruojamų daugiabučių skolininkais? Ar ši paslauga įtraukta į administravimo mokestį, ar už ją reikia mokėti papildomai?

– Esame ne kartą kreipėsi į teismą dėl skolų išieškojimo, teismui paskelbus sprendimą ir patenkinus mūsų ieškinį, atsakovas, šiuo atveju skolininkas privalo padengti teismines išlaidas. Skolų išieškojimo paslauga nėra įtraukta į administravimo mokestį.

– Kiek Kretingos miesto ir rajono daugiabučių gyventojų prašymu esate apdraudę nuo nelaimių?

– Kretingos ir Kretingos rajono daugiabučių gyventojų prašymų apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų nesame gavę. Tačiau UAB „Kretingos būstas“ įmonė yra apsidraudusi civilinės atsakomybės draudimu verslui. Įmonė, vykdydama veiklą, eksploatuodama patalpas, pastatus ar savo teritoriją, įmonė pagal LR įstatymus yra atsakinga už padarytą žalą turtui, gyvybei ar sveikatai tretiesiems asmenims.

– Ar sulaukiate skundų iš gyventojų dėl teritorijos priežiūros? Jei taip, kiek – pernai, kiek – šiemet?

– Esame gavę kelis klientų paklausimus dėl teritorijos priežiūros, į juos atsižvelgėme.

– Kur panaudojamos lėšos bendroms namo reikmėms?

– Kaupiamosios lėšos skiriamos namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Kaupiamosios lėšos gali būti naudojamos įvairiems remonto darbams, siekiant atnaujinti ar suremontuoti daugiabučio bendrojo naudojimo objektus – stogą, sienas, šildymo mazgą, laiptinės langus, duris, liftą ir t.t. Visi daugiabučio darbai, kuriems naudojamos kaupiamosios lėšos turi būti nurodomi ilgalaikių darbų plane. Jeigu tam tikri darbai nėra numatyti ilgalaikių darbų plane, gyventojai turi teisę siūlyti ir nuspręsti, kokius remonto darbus reikėtų atlikti.

– Kiek lėšų bendroms daugiabučio Vilniaus g. 10 reikmėms buvo surinkta per 2020 m.? Kur jos panaudotos? Kiek šiemet šių lėšų panaudota ir kam? Kokį likutį turite?

– Visi daugiabučio namo gyventojai, sukauptų lėšų dydį ir jų panaudojimo ataskaitą gali peržiūrėti prisijungę prie mano.civinity.lt savitarnos svetainės. Administratorius apskaito namo kaupiamas lėšas ir gali suteikti informaciją apie jų likutį. Daugiabučio gyventojai gali gauti tiek paaiškinimus apie jiems priskaičiuotus mokėjimus, tiek ataskaitas apie sukauptų lėšų likučius ar jų panaudojimą.

– Prašome detalizuoti šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros eilutę: kodėl kaina yra būtent tokia – 1,79 Eur? Ar į šią kainą įeina tik apmokėjimas už specialisto iškvietimą (ar išlaikymą), ar taip pat – ir reikalingos medžiagos sistemai prižiūrėti? Jeigu taip, kokios medžiagos naudojamos sistemoms prižiūrėti? Kiek specialistų prižiūri šias sistemas?

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslauga yra perkama iš UAB „Kretingos šilumos tinklai“.

– Paaiškinkite, kas yra techninė (daugiabučio?) priežiūra? Argi šildymo ir karšto vandens sistemos neįeina į techninę priežiūrą? Kodėl sąskaitoje ši paslauga išskiriama į atskirą eilutę?  

– Techninė priežiūra yra atskira paslauga. Daugiabučio namo techninė priežiūra (eksploatavimas) – nuolatinis namo būklės stebėjimas ir vertinimas, pastato laikančių konstrukcijų mechaninio patvarumo palaikymas, defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, derinimas, parengimas šildymo sezonui, statinio techninės priežiūros žurnalo vedimas ir pildymas.

– Kokios srities specialistas vykdo šią techninę priežiūrą?Kiek tokių specialistų turite? Kas kiek laiko jie vykdo namų priežiūrą?

– Techninę priežiūrą atlieka sertifikuotas techninės priežiūros specialistas, kuris atsako už periodinių namo apžiūrų vykdymą ir techninės dokumentacijos tvarkymą, inžinerinių sistemų (nuotėkų, geriamojo vandens, bendrojo naudojimo elektros instaliacijos ir įrenginių, apšvietimo, stogo ir lietaus nuotekų) priežiūrą, bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, holų, koridorių, rūsių, kt.) ir jų priklausinių (balkonų, terasų) priežiūra, taip pat namo bendrųjų konstrukcijų (pamatų, cokolio, sienų, balkonų laikančiųjų konstrukcijų, kt.) saugaus naudojimo užtikrinimą.

Tuo tarpu šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą atlieka kitas specialistas – šilumininkas, kuris atsako už namo šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų nuolatinę techninę priežiūrą ir jų techninę dokumentaciją.

UAB „Kretingos būstas“ turi vieną sertifikuotą techninės priežiūros specialistą.

– Ar į šią kainą įeina tik apmokėjimas už specialisto iškvietimą, ar taip pat – ir reikalingos medžiagos?

– Į techninės priežiūros tarifą įskaičiuotas tik atliktas darbas. Už panaudotus mechanizmus ir medžiagas mokama atskirai.

– Kiek kartų specialistas buvo atvykęs į minimą daugiabutį vykdyti techninės priežiūros pernai ir kiek – šiemet? Kiek valandų iš viso vykdė šią techninę priežiūrą pernai ir kiek – šiemet? Kokius konkrečius darbus atliko?

– Vienerių metų laikotarpyje yra atliekamos dvi kasmetinės statinio, pastato bendrojo naudojimo ir konstrukcijų ir inžinierinių sistemų apžiūros, o nuolatinės apžiūros atliekamos kas mėnesį. Taigi, techninės priežiūros specialistas į minimą daugiabutį vien priežiūros tikslais buvo atvykęs 14 kartų per metus. Be to, avarijų, remonto darbų ir kitais atvejais techninės priežiūros specialistai į namą vyksta papildomai.

– Ar visiems Jūsų administruojamiems daugiabučiams teikiate ir teritorijos tvarkymo paslaugas? Prašau detalizuoti minimam daugiabučiui suteikiamas šias paslaugas – periodiškumą, kainas.

– UAB „Kretingos būstas“ organizuoja daugumai administruojamų namų teritorijos priežiūros paslaugas. Šią paslaugą galime teikti visiems administruojamiems namams, bet kai kurie daugiabučių namų gyventojai yra priėmę sprendimą teritoriją tvarkytis patys. Jūsų minėtu adresu, Vilniaus g. 10, Kretinga, teritorijos priežiūros paslaugą teikiame. Į paslaugą įtraukta rankinis teritorijos tvarkymas, žolės pjovimas, sniego valymas. Periodiškumas – 3 kartai per savaitę.

Kitame straipsnių ciklo “Už ką moku?” straipsnyje skaitykite vienos iš Savivaldybės įmonių – “Kretingos šilumos tinklai” arba “Kretingos vandenys” – atsakymus.

Gal Jus kamuoja panašūs į Onos klausimai, o gal – visai kitokie? Rašykite redakcija@svyturiolaikrastis.lt

Ieškosime atsakymų kartu.

 22,267 peržiūrų (-a)

39% LikesVS
61% Dislikes
4 thoughts on “Kretingiškė klausia: už ką konkrečiai moku „Kretingos būstui”?”
 1. Labai aciu uz uzvesta tema.Tai mano gimtieji namai nuo pat gimimo.Noreciau,kad,kai kalbinsite Silumos tinklu atstova,sie atsakytu,kaip apskaiciuojama siluma kiekvienam butui,nes reguliuok nereguliaves radiatorius,suma uz veik uzsuktus ,visada buna didesne,nei ,kai “pleskini” is sirdies.
  Aciu. Pagarbiai

 2. Bustas tik sneka o darbu neatlieka,kaip yra isipareigoja ,kai kurie mokesciai uz ora!!!!

 3. “Kretingos būstui” mokam už nieką, kad sau geras algas išsimokėtų. Vilniaus 10 namas visai neseniai renovuotas, kokių techninių priežiūrų reikia? Juk viskas pakeista – šildymo sistema, vamzdynai, stogas, viskas sutvirtina, atnaujinta. Apie kokias avarijas ar remonto darbus kalbama? Administravimo kaina dar ir keliama, tik neaišku, kokiu pagrindu. Prieš pora metų buvo 9 € su centais, dabar jau virš 11€. Bet jei prie laiptinės reikia perdegusią lemputę pakeisti, tai bus suskaičiuota papildomai, atrodys, kad trijų namų lemputes pakeitė. Kokie susirinkimai? Susirinkimus darydavo per renovaciją “Kretingos komunalinis” kaip renovacijos administratoriai, o “Kretingos būstas” nėra daręs nė vieno susirinkimo nei prieš karantiną, nei jokiu kitu laiku. Nesu mačiusi, kad kas atvažiuotų ir kokią nors apžiūrą vykdytų. Žmonės jau seniai skundžiasi visoj Kretingoj, kodėl tad niekas nesiima šios įstaigėlės tikrinti? Formaliai atsakyti į žurnalistų klausimus nesudėtinga, o realybė ne tokia visai.

 4. Sveiki,
  Kęstučio g.20 name,buvo atliekamas bendro naudojimokanalizacijos vamzdynų keitimas,per visus aukštus,kadangi buvo avarinės būklės.
  Parašyta ,kad remonto darbai atlikti už kaupiamąsias lėšas.
  Už balandžio mėn sąskaita vienam butui atėjo beveik po 600 eur.
  Tai taip išeina,kad kaupiamąsias lėšas reikia grąžint🤔

Comments are closed.

TAIP PAT SKAITYKITE