Aktyvi bendruomenė

– Įtrauksime gyventojus į rajono biudžeto skirstymą – kur panaudoti dalį biudžeto (iki 1%) spręs tik gyventojai;

– Strategiškai svarbius rajonui sprendimus priimsime atsižvelgdami į gyventojų daugumos nuomonę, pasitelkdami bendruomenes, seniūnaičius, gyventojų apklausas ir kt.;

– Parengsime ir įgyvendinsime naują bendruomenių, NVO veiklos skatinimo bei finansavimo tvarką;

Atvira ir efektyvi savivalda

– Tobulindami administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo procesus, mažinsime biurokratinius trukdžius. Užtikrinsime, kad į gyventojų užklausimus būtų atsakyta per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

– Užtikrinsime, kad savivaldybės viešieji pirkimai būtų vykdomi skaidriai, biudžeto lėšos naudojamos efektyviai, kontroliuosime sutarčių įgyvendinimo terminus, vykdysime jų įgyvendinimo priežiūrą;

– Didinsime savivaldybės atvirumą visuomenei, atnaujinsime savivaldybės interneto svetainę;

– Skaidrinsime ir efektyvinsime savivaldybės įmonių veiklą, įtraukdami į įmonių valdybas nepriklausomus valdybos narius. Taip pat skatinsime šiuolaikinių vadybos sistemų diegimą įmonėse, siekiant, kad būtų teikiamos kokybiškos, europinius standartus atitinkančios viešosios paslaugos už mažiausią kainą;

– Įgyvendinsime rajono viešojo transporto pertvarką;

Moderni, rajono bendruomenei tarnaujanti infrastruktūra

– Rajono kelių, gatvių, šaligatvių ir dviračių takų tvarkymo bei tiesimo darbai – vienas pagrindinių savivaldybės prioritetų. Parengsime naują tvarkomų objektų sąrašą ir nuosekliai įgyvendinsime suplanuotus darbus;

– Parengsime ir pradėsime įgyvendinti daugiabučių namų kiemų tvarkymo programą;

– Pradėsime Kretingos Rotušės aikštės ir centrinės miesto dalies rekonstrukcijos darbus, pritaikant šias erdves verslui ir poilsiui;

– Toliau tęsime ar pradėsime naujus Kretingos parkų ir viešųjų erdvių sutvarkymo darbus – Dvaro, Jauryklos, Pastauninko, „Senojo“, „Lapyno“ parkų, Kretingos miesto estrados, „Šeimos slėnio“. Didelį dėmesį skirsime gėlynų priežiūrai ir atnaujinimui, parkų ir skverų kokybiškai priežiūrai;

– Užbaigsime Sporto ir sveikatingumo komplekso statybos, dirbtinės dangos futbolo aikštės įrengimo darbus, rekonstruosime Kretingos miesto stadioną;

– Užbaigsime nakvynės namų statybą;

– Įrengsime požeminius ir pusiau požeminius buitinių atliekų konteinerius Kretingos mieste;

– Įrengsime elektromobilių įkrovimo vietas mieste ir rajone;

– Plėsime vaizdo stebėjimo kamerų tinklą, kartu parengdami ir įgyvendindami „Gyvenkime saugiai“ bei „Stabdyk nusikalstamumą“ programas;

– Tęsime Kretingos muziejaus pastatų pritaikymo viešajam turizmui darbus;

– Parengsime ir pradėsime įgyvendinti seniūnijų ir švietimo įstaigų sporto bazių bei aikštynų atnaujinimo programą;

Auganti rajono ekonomika, naujas darbo vietas kuriantis verslas

– Parengsime ir patvirtinsime naująjį Kretingos rajono savivaldybės ir jos dalies – Kretingos miesto bendrąjį planą, kuriame numatysime naujas teritorijas subalansuotam gyvenamųjų vietovių, žemės ūkio plėtros, turizmo ir poilsio paslaugų, verslo kūrimuisi;

– Parengsime ir įgyvendinsime naujų investuotojų pritraukimo ir jau veikiančių verslo subjektų plėtrą skatinančią programą;

– Parengsime ir įgyvendinsime kaimo bendruomenių verslumo ir lyderystės, žemės ūkiui alternatyvių verslų kaimo vietovėse atsiradimo skatinimo programą;

– Didinsime rajono patrauklumą turistams, svečiams, diegdami turizmo objektų ženklinimo sistemą, sutvarkydami prieigas prie paveldo objektų, gausindami informaciją apie lankytinus objektus bei turistinius maršrutus. Inicijuosime naujų apgyvendinimo ir turizmo objektų atsiradimą;

Rajono bendruomenės poreikius atitinkanti kokybiška ugdymo sistema

– Siekdami užtikrinti mokymo kokybės gerinimą, efektyvinimą ir prieinamumo didinimą, parengsime ir įgyvendinsime rajono mokyklų tinklo pertvarkos planą;

– Siekdami, kad mūsų vaikai gautų kokybišką, sveiką ir skanų maistą, skatinsime moksleivių maitinimo paslaugos grąžinimą mokykloms;

– Įrengsime naujas lopšelių-darželių grupes, siekdami, kad į rajono lopšelius-darželius patektų visų norinčių tėvelių atžalos;

– Siekdami paskatinti privačių darželių kūrimąsi rajone, kompensuosime privačius darželius lankančių vaikų tėvams dalį mokamo mokesčio;

– Inicijuosime visos dienos mokyklų pradinių klasių mokiniams steigimą;

Prieinama ir kokybiška sveikatos apsauga

– Sieksime, kad Kretingos ligoninė išliktų savarankiška įstaiga, kurioje būtų teikiamos pirminio ir antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugos;

– Toliau sieksime pritraukti reikalingų kompetencijų specialistus (gydytojus) į savivaldybės gydymo įstaigas, teikdami finansavimą gydytojų rezidentų studijoms;

– Stiprinsime sveikatos priežiūros įstaigų materialinę bazę;

– Stiprinsime Greitosios medicinos pagalbos tarnybą;

Aktyvus jaunimas ir senjorai

– Inicijuosime orios senatvės namų kūrimą;

– Įkursime jaunimo centrą Kretingoje;

– Parengsime ir įgyvendinsime naują jaunimo organizacijų veiklą skatinančią programą, remsime jaunųjų šaulių veiklą;

Įtrauki kultūra, aktyvi sportinė veikla

– Įdiegsime Kretingos rajono gyventojų kortelę, sudarysiančią sąlygas rajono gyventojams savivaldybės organizuojamose renginiuose bei kultūros ir sporto objektuose lankytis pigiau;

– Sieksime, kad Kretingai būtų suteiktas 2024 metų Lietuvos kultūros sostinės vardas;

– Stiprinsime rajono ir kultūros centrų materialinę bazę, patalpų ir inventoriaus atnaujinimą;

– Remsime bendruomenių ir NVO kultūrinės veiklos projektus, skirtus etninės kultūros plėtrai ir nepriklausomos Lietuvos kūrėjų, savanorių, partizanų ir laisvės gynėjų atminimui įamžinti;

– Sieksime didinti klasių ir grupių skaičių rajono meno ir sporto mokyklose;

– Inicijuosime nacionalinio motosporto centro įkūrimą motobolo stadione.

Visuomeninis rinkimų komitetas „Kretingos kraštas“

Darius Petreikis

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

Dangiras Samalius

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Dalia Martišauskienė

Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdis

Romualdas Jablonskis

Darbo partija

Antanas Puodys

 3,208 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes
One thought on “2019-2023 m. KADENCIJOS KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOALICIJOS PROGRAMA”

Comments are closed.

TAIP PAT SKAITYKITE